Number of found documents: 247
Published from to

Přenos přesného času pomocí družicových systémů
Pánek, Petr
2010 - Czech
Článek se zabývá využitím družicových navigačních systémů pro přenos přesného času. Popisuje jevy, které tento přenos času ovlivňují a uvádí příklady výsledků měření. The paper deals with the use of the satellite navigation systems for a precise time transfer. Effects affecting the time transfer are described and examples of measurement results are presented. Keywords: time measurement; satellite navigation Available at various institutes of the ASCR
Přenos přesného času pomocí družicových systémů

Článek se zabývá využitím družicových navigačních systémů pro přenos přesného času. Popisuje jevy, které tento přenos času ovlivňují a uvádí příklady výsledků měření....

Pánek, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2010

Vláknové lasery
Peterka, Pavel
2010 - Czech
Vláknové lasery patří mezi nejpůsobivější úspěchy fotoniky posledních let. Poskytují hrubou sílu využitelnou pro řezání a sváření v průmyslu, ale lze je nalézt i v delikátních zařízeních vyvíjených pro dosud nejpřesnější měření frekvence a času. V příspěvku jsou uvedeny základní principy činnosti vláknových zesilovačů a laserů, některé jejich aplikace a vybrané výsledky výzkumu v tomto oboru v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. Fiber lasers are one of the most spectacular achievements of contemporary optoelectronics and photonics. Variety of fiber lasers were demonstrated ranging from mighty continuous-wave systems with multi-kilowatt output powers to elegant femtosecond-pulse sources for precise frequency and time measurements. In the contribution, we present basic principles and applications of these new sources of laser radiation and we present selected research results in this field in the Institute of Photonics and Electronics. Keywords: fiber laser; fiber amplifiers; optical fibers Available at various institutes of the ASCR
Vláknové lasery

Vláknové lasery patří mezi nejpůsobivější úspěchy fotoniky posledních let. Poskytují hrubou sílu využitelnou pro řezání a sváření v průmyslu, ale lze je nalézt i v delikátních zařízeních vyvíjených ...

Peterka, Pavel
Ústav fotoniky a elektroniky, 2010

Surface plasmon resonance biosensors: Today and Tomorrow
Homola, Jiří
2009 - Czech
Tento článek diskutuje současný stav ve výzkumu a vývoji optických biosenzorů s povrchovými plazmony a představuje vybrané výsledky výzkumu v této oblasti v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i., Praha. This paper reviews the present state of the art and recent advances in the development of SPR sensors and presents selected results of SPR sensor research at the Institute of Photonics and Electronics, Prague. Keywords: Surface plasmon resonance imaging; Biosensor; Protein detection Available at various institutes of the ASCR
Surface plasmon resonance biosensors: Today and Tomorrow

Tento článek diskutuje současný stav ve výzkumu a vývoji optických biosenzorů s povrchovými plazmony a představuje vybrané výsledky výzkumu v této oblasti v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, ...

Homola, Jiří
Ústav fotoniky a elektroniky, 2009

Metody plně optické konverze vlnových délek a modulačních formátů pro optické sítě s vysokou přenosovou rychlostí
Honzátko, Pavel
2009 - Czech
Byly představeny výsledky skupiny v oblasti plně optických konverzních metod, zejména vlnový konvertor založený na křížové fázové modulaci v nelineárním vlákně s konverzí na amplitudovou modulaci ve vláknové Braggově mřížce, vlnový konvertor s křížovou modulací v polovodičovém optickém zesilovači s konverzí na amplitudovou modulaci v mřížce s dlouhou periodou a konvertor modulačního formátu RZ/NRZ s křížovou fázovou modulací v Sagnacově interferometru. A survey of results in the field of all-optical conversion methods, namely a wavelength converter based on the fiber XPM with subsequent conversion of PM into AM in FBG, a wavelength converter with XPM/XGM in SOA with conversion to AM in LPG, and a modulation format converter RZ/NRZ based on fiber XPM in Sagnac interferometer. Keywords: communications; sensing Available at various institutes of the ASCR
Metody plně optické konverze vlnových délek a modulačních formátů pro optické sítě s vysokou přenosovou rychlostí

Byly představeny výsledky skupiny v oblasti plně optických konverzních metod, zejména vlnový konvertor založený na křížové fázové modulaci v nelineárním vlákně s konverzí na amplitudovou modulaci ve ...

Honzátko, Pavel
Ústav fotoniky a elektroniky, 2009

Optické mikroresonátory pro sensory a komunikace
Todorov, Filip; Matějec, Vlastimil; Chomát, Miroslav; Berková, Daniela; Jelínek, M.; Kubeček, V.; Sedlář, R.
2009 - Czech
Příspěvek se zabývá optickými mikroresonátory, jejich přípravou, vlastnostmi a využitím v telekomunikacích a zejména v senzorech. Jsou uvedeny výsledky získané s přípravou a charakterizací kulových křemenných mikroresonátorů na pracovištích autorů. The paper deals with optical microresonators, their preparation, characteristics and application to telecommunication and sensor purposes. Results in the preparation and characterization of spherical silica resonators achieved by the authors are presented. Keywords: communications; sensing; optical microresonator Available at various institutes of the ASCR
Optické mikroresonátory pro sensory a komunikace

Příspěvek se zabývá optickými mikroresonátory, jejich přípravou, vlastnostmi a využitím v telekomunikacích a zejména v senzorech. Jsou uvedeny výsledky získané s přípravou a charakterizací kulových ...

Todorov, Filip; Matějec, Vlastimil; Chomát, Miroslav; Berková, Daniela; Jelínek, M.; Kubeček, V.; Sedlář, R.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2009

ŘEČ A POČITAČ Principy hlasové komunikace,úlohy, metody a aplikace
Nouza, J.; Koldovský, Z.; Vích, Robert
2009 - Czech
The aim of the proceedings is to supply a detailed insight into computer speech processing. The publication results in the framework of the program „Support of the targeted research“ at the AS CR, in the project „Assistance, information and communication services based on advanced voice technology“. Keywords: speech analysis; Speech synthesis Available at various institutes of the ASCR
ŘEČ A POČITAČ Principy hlasové komunikace,úlohy, metody a aplikace

The aim of the proceedings is to supply a detailed insight into computer speech processing. The publication results in the framework of the program „Support of the targeted research“ at the AS CR, in ...

Nouza, J.; Koldovský, Z.; Vích, Robert
Ústav fotoniky a elektroniky, 2009

Nové principy syntézy řeči
Horák, Petr; Chaloupka, Zdeněk; Vích, Robert; Vondra, Martin; Staněk, Jan
2009 - Czech
Kapitola sborníku popisuje volně šířitelný software pro syntézu řeči z psaného textu Epos, dále se zabývá dokonalejším modelováním prozodie a uvádí nové kepstrální modelování řeči s využitím komplexního kepstra. The chapter of the proceedings describes the free software for text-to-speech synthesis Epos, deals with improved prosody modeling and presents new cepstral speech modeling using the complex cepstrum. Keywords: speech analysis; Speech synthesis Available at various institutes of the ASCR
Nové principy syntézy řeči

Kapitola sborníku popisuje volně šířitelný software pro syntézu řeči z psaného textu Epos, dále se zabývá dokonalejším modelováním prozodie a uvádí nové kepstrální modelování řeči s využitím ...

Horák, Petr; Chaloupka, Zdeněk; Vích, Robert; Vondra, Martin; Staněk, Jan
Ústav fotoniky a elektroniky, 2009

Optika a její konkurenti v přístupových sítích
Kuchar, Anton
2008 - Czech
V práci jsou diskutovány různé technologické varianty přístupových sítí: metalické, optické a bezdrátové. Jsou posouzeny a porovnány jejich vlastnosti z hlediska dosažitelných technických parametrů, nákladů na jejich výstavbu a provoz, legislativních omezení a perspektiv dalšího rozvoje. Je uvedeno rozdělení trhu podle přístupového média v Japonsku, Norsku, Irsku a ČR ke konci r. 2007. Various technology options of telecommunications access networks are discussed: metallic, optical fibre and wireless. They are compared according to their achievable technical parameters, capital (CAPEX) and operational expenses (OPEX), legislative constraints and prospects for further development. Market share of the major access technologies in Japan, Norway, Ireland and the Czech Republic are given Keywords: optical communication; telecommunication networks; optika; sdělovací kabely Available at various institutes of the ASCR
Optika a její konkurenti v přístupových sítích

V práci jsou diskutovány různé technologické varianty přístupových sítí: metalické, optické a bezdrátové. Jsou posouzeny a porovnány jejich vlastnosti z hlediska dosažitelných technických parametrů, ...

Kuchar, Anton
Ústav fotoniky a elektroniky, 2008

Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu II/2/07 Uchovávání Státního etalonu času a frekvence
Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Kuna, Alexander; Pánek, Petr; Šojdr, Ludvík; Klimeš, Pavel
2007 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu II/2/07 Programu rozvoje metrologie 2007 v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence /SEČF/ v ÚFE AV ČR, v.v.i. This final report gives a summary of the results obtained in time and frequency metrology at the Laboratory of the National Time and Frequency Standard at the Institute of Photonics and Electronics within the Project II/2/07 of the Program of Metreology Development. Keywords: atomic clocks; frequency standard; time measurement; frequency measurement; frequency stability; měření času Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu II/2/07 Uchovávání Státního etalonu času a frekvence

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu II/2/07 Programu rozvoje metrologie 2007 v Laboratoři Státního etalonu času a ...

Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Kuna, Alexander; Pánek, Petr; Šojdr, Ludvík; Klimeš, Pavel
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu III/13/07 Rozvoj etalonáže času a frekvence
Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
2007 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti etalonáže (kalibrace) času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu III/13/07 Programu rozvoje metrologie 2007 v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence (SEČF) v ÚFE AV ČR, v.v.i v prvním pololetí roku 2007. Výsledky se týkají a) kalibrace sekundárních etalonů času a frekvence řízených signálem GPS, b) nestability pozadí měřicího systému založeného na násobení časové diference s duálním směšováním a c) metod zpracování dat časového transferu prostřednictvím GPS při použití všech pozorovatelných družic. This progress report gives a summary of the results obtained in time and frequency calibrations at the Laboratory of the National Time and Frequency Standard at the Institute of Photonics and Electronics within the Project III/13/07 of the Program of Metrology Development in the first half of 2007. The results concern a) calibration of GPS disciplined time and frequency standards, b) background instability of the measurement system based on dual-mixer time-difference multiplication, c) data processing of the GPS time transfer using all-in-view satellites. Keywords: frequency standard; time measurement; frequency measurement; frequency stability; měření času Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu III/13/07 Rozvoj etalonáže času a frekvence

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti etalonáže (kalibrace) času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu III/13/07 Programu rozvoje metrologie 2007 v Laboratoři Státního etalonu času ...

Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases