Number of found documents: 6
Published from to

Nová regionální reanalýza pro střední Evropu PERUN/Reanalysis
Pokorná, Lucie; Belda, M.; Beranová, Romana
2022 - Czech
Tento příspěvek se věnuje obecnému popisu atmosférických reanalýz, jejich koncepci a roli při výzkumu atmosféry a klimatu. Představuje regionální reanalýzu PERUN/Reanalysis, která vznikla s využitím numerického modelu ALADIN v ČHMÚ v letech 2021-2022. The contribution describes atmospheric reanalyses in general, their concept and role in atmospheric and climate research. The novel PERUN/Reanalysis regional reanalysis based on the ALADIN numerical model opreating at the Czech National Institute of Hydrometeorology is presented. Keywords: assimilation; model Fulltext is available at external website.
Nová regionální reanalýza pro střední Evropu PERUN/Reanalysis

Tento příspěvek se věnuje obecnému popisu atmosférických reanalýz, jejich koncepci a roli při výzkumu atmosféry a klimatu. Představuje regionální reanalýzu PERUN/Reanalysis, která vznikla s využitím ...

Pokorná, Lucie; Belda, M.; Beranová, Romana
Ústav fyziky atmosféry, 2022

Měření atmosférického aerosolu na vrcholu Milešovky při výskytu i absenci mlhy
Sedlák, Pavel; Ziková, Naděžda
2022 - Czech
V příspěvku jsou popsány metody a výsledky měření spektra velikosti částic aerosolu při výskytu i absenci mlhy na vrcholu Milešovky. The paper describes the measurement of the aerosol particle size distribution during both the occurrence and absence of fog at the top of Milešovka. Keywords: atmospheric aerosol Fulltext is available at external website.
Měření atmosférického aerosolu na vrcholu Milešovky při výskytu i absenci mlhy

V příspěvku jsou popsány metody a výsledky měření spektra velikosti částic aerosolu při výskytu i absenci mlhy na vrcholu Milešovky....

Sedlák, Pavel; Ziková, Naděžda
Ústav fyziky atmosféry, 2022

Extrémní srážky na Milešovce
Bližňák, Vojtěch; Zacharov, Petr, jr.
2022 - Czech
Příspěvek si klade za cíl zjistit distribuci extrémních úhrnů srážek na stanici Milešovka a posoudit extrémnost těchto srážek v kontextu České republiky. The contribution aims to determine the distribution of extreme precipitation totals at the Milešovka station and to assess the extremity of the precipitation in the context of the Czech Republic. Keywords: extreme precipitation Fulltext is available at external website.
Extrémní srážky na Milešovce

Příspěvek si klade za cíl zjistit distribuci extrémních úhrnů srážek na stanici Milešovka a posoudit extrémnost těchto srážek v kontextu České republiky....

Bližňák, Vojtěch; Zacharov, Petr, jr.
Ústav fyziky atmosféry, 2022

Metody odhadu extrémních srážek a jejich aplikace v ČR
Picek, J.; Kyselý, Jan; Gaál, Ladislav
2013 - Czech
Příspěvek shrnuje koncepce a metodické postupy, na jejichž základě byla řešena problematika odhadu pravděpodobnosti extrémních srážek a návrhových hodnot v ČR v nedávném období. The paper summarizes concepts and methods applied in estimation of probabilities of extreme precipitation amounts and design precipitation in the Czech Republic in the recent past. This work was motivated by the occurrence of several extraordinary precipitation events that resulted in floods with enormous material damages, but also by advances in the field of statistical modelling of extremes. The methods that we introduce are split in two main parts: methods for estimation of probable maximum precipitation and methods for estimation of design precipitation using different variants of the regional frequency analysis. In the concluding section several open issues and possible directions of follow-up research and improvements are outlined. Keywords: precipitation extremes; design values; probable maximum precipitation; regional frequency analysis Fulltext is available at external website.
Metody odhadu extrémních srážek a jejich aplikace v ČR

Příspěvek shrnuje koncepce a metodické postupy, na jejichž základě byla řešena problematika odhadu pravděpodobnosti extrémních srážek a návrhových hodnot v ČR v nedávném období....

Picek, J.; Kyselý, Jan; Gaál, Ladislav
Ústav fyziky atmosféry, 2013

Koncentrace znečišťujících látek ve vodě z mlh v Kopistech (1999 – 2004)
Fišák, Jaroslav; Chaloupecký, Pavel; Fottová, D.
2005 - Czech
Tento příspěvek je zaměřen na výzkum změn koncentrací znečišťujících látek v mlžné vodě na meteorologické observatoři Kopisty u Mostu v jedné z nejvíce znečištěných oblastí ČR, severní Čechy za období 1999 - 2004. Pozornost byla věnována následujícím komponentám: vodivosti, aciditě a následujícím iontům: NH4+, NA+, CA2+, MG2+, K+, F-, CL-, NO3- a SO42-. Byl zaznamenán výrazný pokles koncentrací zvláště NH4+ a CA2+ a nárůst NO3-. In this contribution, results of our studies devoted to analyses of fog water samples collected at the meteorological observatory over the period of 1999 - 2004 are summarized. The study deals with the parameters: conductivity, acidity and following selected ions: NH4+, Na+, Ca2+, Mg2+, K+, F-, Cl-, NO3- and SO42-. Overall, the total concentration of selected ions was remarkably decreasing during the period 2000 - 2004. Specifically, we found out an increase in the cation fraction for NH4+ and Ca2+, and a decrease in the anion NO3- fraction in the mean annual sample. Keywords: fog water; deposited precipitation; pollutant concentration; temperature gradient; temperature vertical strati fication Fulltext is available at external website.
Koncentrace znečišťujících látek ve vodě z mlh v Kopistech (1999 – 2004)

Tento příspěvek je zaměřen na výzkum změn koncentrací znečišťujících látek v mlžné vodě na meteorologické observatoři Kopisty u Mostu v jedné z nejvíce znečištěných oblastí ČR, severní Čechy za období ...

Fišák, Jaroslav; Chaloupecký, Pavel; Fottová, D.
Ústav fyziky atmosféry, 2005

Porovnání vypočtených a naměřených hodnot LWC
Fišák, Jaroslav; Weignerová, Veronika; Mattanen, J.
2003 - Czech
Abychom ověřili vztah mezi vodním obsahem a dohledností v mlze, uskutečnili jsme měření v terénu. Testovali jsme použitelnost této závislosti pro jednoduchý model mlhy a jehovyužitelnost pro výpočet depozice polutantů z mlhy. The field measurement was used to verify a relationship between liquid water content (LWC) and visibility (VIS) in fog. We tested an applicability of this relationship in the simple fog model, and an applicability for the calculation of pollutants deposition from fog. Keywords: liquid water content (LWC); visibility; fog Fulltext is available at external website.
Porovnání vypočtených a naměřených hodnot LWC

Abychom ověřili vztah mezi vodním obsahem a dohledností v mlze, uskutečnili jsme měření v terénu. Testovali jsme použitelnost této závislosti pro jednoduchý model mlhy a jehovyužitelnost pro výpočet ...

Fišák, Jaroslav; Weignerová, Veronika; Mattanen, J.
Ústav fyziky atmosféry, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases