Number of found documents: 31
Published from to

MAT TRIAD 2019: Book of Abstracts
Bok, J.; Hartman, David; Hladík, M.; Rozložník, Miroslav
2019 - English
This volume contains the Book of abstracts of the 8th International Conference on Matrix Analysis and its Applications, MAT TRIAD 2019. The MATTRIAD conferences represent a platform for researchers in a variety of aspects of matrix analysis and its interdisciplinary applications to meet and share interests and ideas. The conference topics include matrix and operator theory and computation, spectral problems, applications of linear algebra in statistics, statistical models, matrices and graphs as well as combinatorial matrix theory and others. The goal of this event is to encourage further growth of matrix analysis research including its possible extension to other fields and domains. Keywords: proceedings; conference; matrix analysis Available on request at various institutes of the ASCR
MAT TRIAD 2019: Book of Abstracts

This volume contains the Book of abstracts of the 8th International Conference on Matrix Analysis and its Applications, MAT TRIAD 2019. The MATTRIAD conferences represent a platform for researchers ...

Bok, J.; Hartman, David; Hladík, M.; Rozložník, Miroslav
Ústav informatiky, 2019

ITAT 2014. Information Technologies - Applications and Theory. Part I
Kůrková, Věra; Bajer, Lukáš
2014 - English
ITAT 2014. Information Technologies - Applications and Theory. Part I. Prague : Institute of Computer Science AS CR, 2014. 101 p. ISBN 978-80-87136-18-8. This volume is the first part of the two-volume proceedings of the 14th conference Information Technologies – Applications and Theory (ITAT 2014). The conference was held in Jasná, Demänovská Dolina, Slovakia, on September 25–29, 2014. ITAT is a computer science conference with the primary goal of exchanging information on recent research results between Czech and Slovak scientific communities, and it presents a platform for young researchers and PhD students to start new collaborations. This year, it was held in parallel with two collocated conferences Datakon and Znalosti with which it shared some invited plenary talks and a poster session. Overall, 51 papers were submitted to all conference tracks. This volume presents 16 papers of the main track, which were selected by the program committee based on at least two reviews by the program committee members. Papers from the three workshops and extended abstracts of posters are included in the second volume. Keywords: computer science; machine-learning; computer linguistics; data-mining; bio-informatics; parallel processing Available on request at various institutes of the ASCR
ITAT 2014. Information Technologies - Applications and Theory. Part I

ITAT 2014. Information Technologies - Applications and Theory. Part I. Prague : Institute of Computer Science AS CR, 2014. 101 p. ISBN 978-80-87136-18-8. This volume is the first part of the ...

Kůrková, Věra; Bajer, Lukáš
Ústav informatiky, 2014

ITAT 2014. Information Technologies - Applications and Theory. Part II
Kůrková, Věra; Bajer, Lukáš; Peška, L.; Vojtáš, P.; Holeňa, Martin; Nehéz, M.
2014 - English
ITAT 2014. Information Technologies - Applications and Theory. Part II. Prague : Institute of Computer Science AS CR, 2014. 145 p. ISBN 978-80-87136-19-5. This volume is the second part of the two-volume proceedings of the 14th conference Information Technologies – Applications and Theory (ITAT 2014), which was held in Jasná, Demänovská Dolina, Slovakia, on September 25–29, 2014. ITAT is a computer science conference with the primary goal of exchanging information on recent research results. Overall, 51 papers were submitted to all conference tracks. This volume presents papers from the workshops and an extended abstract of a poster. Three specialized workshops were held as a part of the conference: Data Mining and Preference Learning on Web, Computational Intelligence and Data Mining, and Algorithmic Aspects of Complex Networks Analysis. Keywords: computer science; machine-learning; computer linguistics; data-mining; bio-informatics; parallel processing Available on request at various institutes of the ASCR
ITAT 2014. Information Technologies - Applications and Theory. Part II

ITAT 2014. Information Technologies - Applications and Theory. Part II. Prague : Institute of Computer Science AS CR, 2014. 145 p. ISBN 978-80-87136-19-5. This volume is the second part of the ...

Kůrková, Věra; Bajer, Lukáš; Peška, L.; Vojtáš, P.; Holeňa, Martin; Nehéz, M.
Ústav informatiky, 2014

Metody umělé inteligence v geoinformatice
Voženílek, V.; Dvorský, J.; Húsek, Dušan
2011 - Czech
Kniha „Metody umělé inteligence v geoinformatice,“ (editoři: Voženílek, V. - Dvorský, J. - Húsek, D) vydaná Univerzitou Palackého v Olomouci (r. 2011. 184 s. ISBN 978-80-244-2945-8) je závěrečným výstupem projektu GAČR 205/09/1079 – „Metody umělé inteligence v GIS“. Cílem knihy bylo shrnout dosažené výsledky výzkumu v oblasti využití metod umělé inteligence při zpracování, vizualizaci a interpretaci prostorových informací v prostředí geografických informačních systémů. Projekt byl společnou výzkumnou aktivitou odborníků různých specializací z Univerzity Palackého v Olomouci a VŠB-Technické univerzity v Ostravě a Ústavu informatiky Akademie věd ČR zaměřenou na integraci metod používaných při řešení úloh umělé inteligence a metod zpracování prostorových dat, jejichž spolupráce je nezbytná pro rozvoj nových moderních výzkumných metod a technologií. The book "Artificial Intelligence Methods in geoinformatics", (editors: Voženílek, V. - Dvorsky, J. - Husek, D) issued by the University of Palacky in Olomouc (in 2011. 184 pp. ISBN 978-80-244-2945-8) is the final outcome of the project GACR 205/09/1079 - "Artificial intelligence methods in GIS." The aim of the book was to summarize the results of research on the application of artificial intelligence methods for processing, visualization and interpretation of spatial information in the area of geographic information systems. The project was a joint research activity of experts from various research fields of Palacky University in Olomouc, VSB-Technical University of Ostrava, and Institute of Computer Science, Academy of Sciences Czech Republic targeted to the integration of methods used in solving problems of artificial intelligence and methods of processing spatial data, whose integration is essential for the development of new modern research methods and technologies. Keywords: geografie; geografické informační systémy; geometrizace problému; umělá inteligence; neuronové sítě; biologicky motivovaná výpočetní paradigmata; statistika; optimalizace Available at various institutes of the ASCR
Metody umělé inteligence v geoinformatice

Kniha „Metody umělé inteligence v geoinformatice,“ (editoři: Voženílek, V. - Dvorský, J. - Húsek, D) vydaná Univerzitou Palackého v Olomouci (r. 2011. 184 s. ISBN 978-80-244-2945-8) je závěrečným ...

Voženílek, V.; Dvorský, J.; Húsek, Dušan
Ústav informatiky, 2011

Health Technology Assessment
Zvárová, Jana; Přečková, Petra
2010 - English
Keywords: zdravotnictví; technologie; hodnocení Available at various institutes of the ASCR
Health Technology Assessment

Zvárová, Jana; Přečková, Petra
Ústav informatiky, 2010

Opportunities of SEIS and SISE: Integrating Environmental Knowledge in Europe
Hradec, J.; Pelikán, Emil; Mirovský, O.; Pillmann, W.; Holoubek, I.; Bandholz, T.
2009 - English
The European conference *Towards /e/Environment* was dedicated to information exchange among public administrations, EU institutions, environmental agencies, scientists and businesses involved in developing and using environmental informatics for the delivery of modern eEnvironment services in Europe. The conference was organised by the Masaryk University in cooperation with the Ministry of Environment of the Czech Republic, the European Commission, the European Environment Agency and the European Space Agency and further Czech institutions (CENIA, CSO, ICS AS, CHMI, CTU). The proceedings was printed in Masarykova universita in Brno (ISBN 978-80-210-4824-9). Keywords: European research area; environmental sustainability; information processing; environmental protection Available at various institutes of the ASCR
Opportunities of SEIS and SISE: Integrating Environmental Knowledge in Europe

The European conference *Towards /e/Environment* was dedicated to information exchange among public administrations, EU institutions, environmental agencies, scientists and businesses involved in ...

Hradec, J.; Pelikán, Emil; Mirovský, O.; Pillmann, W.; Holoubek, I.; Bandholz, T.
Ústav informatiky, 2009

Informační technologie pro rozvoj kontinuální sdílené péče o zdraví
Zvárová, Jana; Přečková, Petra
2008 - Czech
Ve sborníku semináře jsou shrnuty některé důležité výsledky projektu „Infromační technilogie pro rozvoj kontinuální sdílené péče o zdraví“ podporovaného grantem 1ET200300413 Akademie věd České republiky. Ke zpřístupnění části výsledků projektu co nejširší veřejnosti jsou ve sborníku ukázky pilotních aplikací v reálných podmínkách českého zdravotnictví. Tyto ukázky jsou nahrány na přiloženém DVD formou videofilmu v českém a anglickém jazyce. In the workshop proceedings there are presented important results of the project „Information technologies for a continual shared healthcare“supported by the grant 1ET200300413 of the Academy of Sciences of the Czech republic. To show results of the project to a vast public the videofilm in Czech and English language, covering several implemented pilots into Czech healthcare, is recored on the attached DVD. Keywords: informační technologie; eZdraví; péče o zdraví Available at various institutes of the ASCR
Informační technologie pro rozvoj kontinuální sdílené péče o zdraví

Ve sborníku semináře jsou shrnuty některé důležité výsledky projektu „Infromační technilogie pro rozvoj kontinuální sdílené péče o zdraví“ podporovaného grantem 1ET200300413 Akademie věd České ...

Zvárová, Jana; Přečková, Petra
Ústav informatiky, 2008

Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu
Štuller, Július; Linková, Zdeňka; Kuželová, Dana
2008 - Czech
Keywords: semantic web; XML; ontologies; agent technologies; multiagent systems; intelligent agents; description logic; computational intelligence; soft computing; computing by nature; datamining; software engineering Available at various institutes of the ASCR
Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu

Štuller, Július; Linková, Zdeňka; Kuželová, Dana
Ústav informatiky, 2008

Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Winter School. High-performance and Parallel Computers, Programming Technologies & Numerical Linear Algebra
2006 - English
Keywords: numerical analysis; mathematical modelling; parallel computers Available at various institutes of the ASCR
Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Winter School. High-performance and Parallel Computers, Programming Technologies & Numerical Linear Algebra

Ústav informatiky, 2006

Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu
2006 - English
Available at various institutes of the ASCR
Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu

Ústav informatiky, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases