Number of found documents: 20
Published from to

Hovory s informatiky 2012. Sborník studií
Klímová, Hana; Kuželová, Dana; Šíma, Jiří; Wiedermann, Jiří; Žák, Stanislav
2012 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Hovory s informatiky 2012. Sborník studií

Klímová, Hana; Kuželová, Dana; Šíma, Jiří; Wiedermann, Jiří; Žák, Stanislav
Ústav informatiky, 2012

Doktorandské dny '12
Kuželová, Dana; Hakl, František
2012 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Doktorandské dny '12

Kuželová, Dana; Hakl, František
Ústav informatiky, 2012

Doktorandské dny '11.
Kuželová, Dana; Hakl, František
2011 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Doktorandské dny '11.

Kuželová, Dana; Hakl, František
Ústav informatiky, 2011

Hovory s informatiky 2011. Sborník studií
Klímová, Hana; Kuželová, Dana; Šíma, Jiří; Wiedermann, Jiří; Žák, Stanislav
2011 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Hovory s informatiky 2011. Sborník studií

Klímová, Hana; Kuželová, Dana; Šíma, Jiří; Wiedermann, Jiří; Žák, Stanislav
Ústav informatiky, 2011

Metody umělé inteligence v geoinformatice
Voženílek, V.; Dvorský, J.; Húsek, Dušan
2011 - Czech
Kniha „Metody umělé inteligence v geoinformatice,“ (editoři: Voženílek, V. - Dvorský, J. - Húsek, D) vydaná Univerzitou Palackého v Olomouci (r. 2011. 184 s. ISBN 978-80-244-2945-8) je závěrečným výstupem projektu GAČR 205/09/1079 – „Metody umělé inteligence v GIS“. Cílem knihy bylo shrnout dosažené výsledky výzkumu v oblasti využití metod umělé inteligence při zpracování, vizualizaci a interpretaci prostorových informací v prostředí geografických informačních systémů. Projekt byl společnou výzkumnou aktivitou odborníků různých specializací z Univerzity Palackého v Olomouci a VŠB-Technické univerzity v Ostravě a Ústavu informatiky Akademie věd ČR zaměřenou na integraci metod používaných při řešení úloh umělé inteligence a metod zpracování prostorových dat, jejichž spolupráce je nezbytná pro rozvoj nových moderních výzkumných metod a technologií. The book "Artificial Intelligence Methods in geoinformatics", (editors: Voženílek, V. - Dvorsky, J. - Husek, D) issued by the University of Palacky in Olomouc (in 2011. 184 pp. ISBN 978-80-244-2945-8) is the final outcome of the project GACR 205/09/1079 - "Artificial intelligence methods in GIS." The aim of the book was to summarize the results of research on the application of artificial intelligence methods for processing, visualization and interpretation of spatial information in the area of geographic information systems. The project was a joint research activity of experts from various research fields of Palacky University in Olomouc, VSB-Technical University of Ostrava, and Institute of Computer Science, Academy of Sciences Czech Republic targeted to the integration of methods used in solving problems of artificial intelligence and methods of processing spatial data, whose integration is essential for the development of new modern research methods and technologies. Keywords: geografie; geografické informační systémy; geometrizace problému; umělá inteligence; neuronové sítě; biologicky motivovaná výpočetní paradigmata; statistika; optimalizace Available at various institutes of the ASCR
Metody umělé inteligence v geoinformatice

Kniha „Metody umělé inteligence v geoinformatice,“ (editoři: Voženílek, V. - Dvorský, J. - Húsek, D) vydaná Univerzitou Palackého v Olomouci (r. 2011. 184 s. ISBN 978-80-244-2945-8) je závěrečným ...

Voženílek, V.; Dvorský, J.; Húsek, Dušan
Ústav informatiky, 2011

Hovory s informatiky 2010. Sborník studií
Klímová, Hana; Kuželová, Dana; Šíma, Jiří; Wiedermann, Jiří; Žák, Stanislav
2010 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Hovory s informatiky 2010. Sborník studií

Klímová, Hana; Kuželová, Dana; Šíma, Jiří; Wiedermann, Jiří; Žák, Stanislav
Ústav informatiky, 2010

Doktorandské dny '09
Kuželová, Dana
2009 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Doktorandské dny '09

Kuželová, Dana
Ústav informatiky, 2009

Informační technologie pro rozvoj kontinuální sdílené péče o zdraví
Zvárová, Jana; Přečková, Petra
2008 - Czech
Ve sborníku semináře jsou shrnuty některé důležité výsledky projektu „Infromační technilogie pro rozvoj kontinuální sdílené péče o zdraví“ podporovaného grantem 1ET200300413 Akademie věd České republiky. Ke zpřístupnění části výsledků projektu co nejširší veřejnosti jsou ve sborníku ukázky pilotních aplikací v reálných podmínkách českého zdravotnictví. Tyto ukázky jsou nahrány na přiloženém DVD formou videofilmu v českém a anglickém jazyce. In the workshop proceedings there are presented important results of the project „Information technologies for a continual shared healthcare“supported by the grant 1ET200300413 of the Academy of Sciences of the Czech republic. To show results of the project to a vast public the videofilm in Czech and English language, covering several implemented pilots into Czech healthcare, is recored on the attached DVD. Keywords: informační technologie; eZdraví; péče o zdraví Available at various institutes of the ASCR
Informační technologie pro rozvoj kontinuální sdílené péče o zdraví

Ve sborníku semináře jsou shrnuty některé důležité výsledky projektu „Infromační technilogie pro rozvoj kontinuální sdílené péče o zdraví“ podporovaného grantem 1ET200300413 Akademie věd České ...

Zvárová, Jana; Přečková, Petra
Ústav informatiky, 2008

Doktorandské dny '08
Hakl, František
2008 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Doktorandské dny '08

Hakl, František
Ústav informatiky, 2008

Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu
Štuller, Július; Linková, Zdeňka; Kuželová, Dana
2008 - Czech
Keywords: semantic web; XML; ontologies; agent technologies; multiagent systems; intelligent agents; description logic; computational intelligence; soft computing; computing by nature; datamining; software engineering Available at various institutes of the ASCR
Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu

Štuller, Július; Linková, Zdeňka; Kuželová, Dana
Ústav informatiky, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases