Number of found documents: 901
Published from to

Technologie laserového svařování s dynamickým vychylováním svazku - principy a využití
Mrňa, Libor; Horník, Petr; Novotný, Jan; Šebestová, Hana
2022 - Czech
Technologie laserového svařování s dynamickým vychylováním svazku - tzv. wobbling, rozšiřuje možnosti vlastního laserového svařování. Wobbling v principu znamená, že pomocí rozmítací jednotky obsažené v laserové svařovací hlavě se k základní svařovací trajektorii přičítá rozmítací křivka (kružnice, úsečka a další). Změnou rozmítacích parametrů lze měnit nejenom šířku svarové housenky, ale i distribuci dopadajícího laserového záření, potažmo tepla, v rámci příčného rozměru svarové housenky. Článek pojednává o simulaci vlivu rozmítacích parametrů (pro různé tvary rozmítacích křivek) na rozdělení intenzity laserového záření a porovnání výstupů těchto simulací s geometrií reálně vytvořených svarů. Na závěr jsou uvedeny dva praktické příklady využití této svařovací technologie v průmyslové praxi. Laser welding with beam oscillation (wobbling) extends the possibilities of custom laser welding. Two examples of its industrial applications are shown. Further, the effect of oscillation mode and its characteristics on distribution of laser power density was simulated and compared with experimental weld cross-sections. Keywords: laser welding with beam oscillation; wobbling; simulation; process parameters; power density distribution; weld shape Available at various institutes of the ASCR
Technologie laserového svařování s dynamickým vychylováním svazku - principy a využití

Technologie laserového svařování s dynamickým vychylováním svazku - tzv. wobbling, rozšiřuje možnosti vlastního laserového svařování. Wobbling v principu znamená, že pomocí rozmítací jednotky obsažené ...

Mrňa, Libor; Horník, Petr; Novotný, Jan; Šebestová, Hana
Ústav přístrojové techniky, 2022

Multipásmový vláknový polygon pro přenos přesného času a koherentní frekvence
Havliš, O.; Vojtěch, J.; Šlapák, M.; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Pravdová, Lenka; Slodička, L.
2022 - Czech
Sdružení CESNET ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky akademií věd České republiky (Institute of Scientific Instruments of the CAS, zkr. ISI CAS), ČD Telematika a Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL) katedry optiky v rámci výzkumných aktivit vybudovaly multipásmový polygon na reálných optických trasách. Multipásmový polygon je určen pro obousměrný přenos ultra-stabilních veličin, tedy přenos přesného času a koherentní frekvence (T/F). The CESNET association, in cooperation with the Institute of Scientific Instruments of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Institute of Scientific Instruments of the CAS, abbreviated ISI CAS), ČD Telematika and University Palacký in Olomouc (UPOL) Department of Optics built a multiband polygon on real optical routes . The multiband polygon is designed for two-way transmission of ultra-stable quantities, i.e. transmission of acurrate time and coherent frequency (T/F). Keywords: multiband; T/F; CLA BiDi; SOA Available at various institutes of the ASCR
Multipásmový vláknový polygon pro přenos přesného času a koherentní frekvence

Sdružení CESNET ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky akademií věd České republiky (Institute of Scientific Instruments of the CAS, zkr. ISI CAS), ČD Telematika a Univerzitou Palackého v ...

Havliš, O.; Vojtěch, J.; Šlapák, M.; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Pravdová, Lenka; Slodička, L.
Ústav přístrojové techniky, 2022

Optický rezonátor pro laserový systém s ultra úzkou spektrální čarou
Pravdová, Lenka; Hrabina, Jan; Čížek, Martin; Číp, Ondřej; Procháska, František; Beneš, Jiří
2022 - Czech
Navrhli jsme optický rezonátor pro zúžení šířky spektrální čáry standardního komerčního laseru. Optický Fabry-Perotův rezonátor je navržen jako polokulový se všemi součástmi z materiálu ULE teplotou nulové roztažnosti při 33°C. Nosná police z materiálu Zerodur je izolována od rezonátoru dvěma O-kroužky z Vitonu. Rezonátor je umístěn v hliníkové komoře s přímou stabilizací teploty. 2. teplotní stabilizaci zajišťují 4 Peltierovy moduly umožňující výměnu tepla mezi měděným pláštěm a okolím sestavy. Nerezový plášť funguje jako pasivní izolace a mechanická ochrana systému. We designed an optical resonator cavity for narrowing standard commercial laser to sub-Hz linewidth. The optical Fabry Perot resonator is designed hemispherical with all components from ULE material and zero crossing temperature at 33°C. The support Zerodur shelf is isolated from the resonator by two Viton O-rings. The resonator is located in an Aluminium chamber with direct temperature stabilization. 2nd temperature stabilisation is provided by 4 Peltier modules enabling heat exchange between the copper jacket and the assembly surroundings. The stainless-steel jacket has passive isolation and protective function. Keywords: length metrology; construction; vacuum chambre Available at various institutes of the ASCR
Optický rezonátor pro laserový systém s ultra úzkou spektrální čarou

Navrhli jsme optický rezonátor pro zúžení šířky spektrální čáry standardního komerčního laseru. Optický Fabry-Perotův rezonátor je navržen jako polokulový se všemi součástmi z materiálu ULE teplotou ...

Pravdová, Lenka; Hrabina, Jan; Čížek, Martin; Číp, Ondřej; Procháska, František; Beneš, Jiří
Ústav přístrojové techniky, 2022

Opracování skleněných materiálů ultrakrátkými pulzy
Novotný, Jan; Mrňa, Libor; Horník, Petr; Šebestová, Hana
2022 - Czech
Využití ultrakrátkých pulzů laseru pro obrábění skleněných materiálů je slibnou metodou pro řezání, vrtání i vytváření obecných tvarů. Díky prakticky nulovému tepelnému ovlivnění nedochází k poškození materiálu. Je také možné provádět dělení povrstvených materiálů bez poškození těchto vrstev. Přeným polohováním svazku jsou vytvářeny prostorové struktury jak pro optické (zejména mikroelementy), tak pro mikrofuidické použití. Optické elementy jsou následně dokončeny jinými technologiemi do potřebné jakosti povrchu. Use of ultrafast laser pulses for processing of glass materials is promising method for cutting, drilling and manufacturing of free form shapes. No material damage is observed due to nearly zero heat affected zone. Cutting of opticaly coated substrates withou damage to the layers is also possible. Thanks to precision beam positioning system it is possible to manufacture free form shapes for optical (microelents) or microfluidic use. Optical element's surfaces are finished to desired quality by other technologies. Keywords: microprocessing; ultrafast; laser; glass; glass machining Available at various institutes of the ASCR
Opracování skleněných materiálů ultrakrátkými pulzy

Využití ultrakrátkých pulzů laseru pro obrábění skleněných materiálů je slibnou metodou pro řezání, vrtání i vytváření obecných tvarů. Díky prakticky nulovému tepelnému ovlivnění nedochází k poškození ...

Novotný, Jan; Mrňa, Libor; Horník, Petr; Šebestová, Hana
Ústav přístrojové techniky, 2022

Automation of metallographic sample cleaning process
Čermák, Jan; Ambrož, Ondřej; Jozefovič, Patrik; Mikmeková, Šárka
2022 - English
Specimen cleaning and drying are critical processes following any metallographic preparation steps. The paper focuses on automation by reason of absence of the process repeatability during manual sample handling. An etchant or electrolyte results in inhomogeneous surface quality because the solution runs off the specimen surface during its removal from the beaker. High-quality specimen cleaning is absolutely crucial for the acquisition of the specimen suitable for characterization by a scanning electron microscope operated at very low landing energies of the primary electrons (SLEEM). The SLEEM technique is a powerful tool for the characterization of advanced steels, as described by many scientific papers. The SLEEM requires the specimen absolutely free of water and any organic residues on the surface. This work presents a novel unique apparatus enabling automatic specimen cleaning and drying after the etching or electropolishing processes. Automation reduces the influence of dependent variables that would be introduced into the process by the metallographer. These variables include cleaning time, kinematics, and motion dynamics, but the process can also be affected by variables that are not obvious. Performed experiments clearly demonstrate our in-house designed apparatus as a useful tool improving efficiency and consistency of the sample cleaning process. The high quality of the specimen surface is verified using a light optical microscope, an electron scanning microscope, and above mentioned SLEEM technique. Keywords: metallography; sample cleaning; process automation; repeatability Fulltext is available at external website.
Automation of metallographic sample cleaning process

Specimen cleaning and drying are critical processes following any metallographic preparation steps. The paper focuses on automation by reason of absence of the process repeatability during manual ...

Čermák, Jan; Ambrož, Ondřej; Jozefovič, Patrik; Mikmeková, Šárka
Ústav přístrojové techniky, 2022

Correction of gradient pulse shape distortions in radial MRI
Vitouš, Jiří
2022 - English
This paper focuses on the optimization of gradient-pulse shapes in MRI measurement. The main topic investigated in this paper is optimization of slice-selective gradient, where imperfections may produce phase distortion in the resulting image and also signal loss in the acquired signal. A method for correction is proposed based on the Nelder-Mead algorithm followed by coordinate ascent search in the neighborhood of the found solution. The adjustment is evaluated using a simple Fast low angle shot (FLASH) sequence with radial readout. The results show a significant improvement in the Free induction decay (FID) signal magnitude, echo stability, and an improvement in the homogeneity of image phase. Keywords: MRI; gradient; Nelder–Mead; slice; adjustment Fulltext is available at external website.
Correction of gradient pulse shape distortions in radial MRI

This paper focuses on the optimization of gradient-pulse shapes in MRI measurement. The main topic investigated in this paper is optimization of slice-selective gradient, where imperfections may ...

Vitouš, Jiří
Ústav přístrojové techniky, 2022

Kompaktní vakuová sestava pro zachytávání a laserové chlazení iontů 27Al+ a 40Ca+
Grim, Jakub; Vlček, Ivan; Jedlička, Petr; Pham, Minh Tuan; Číp, Ondřej
2022 - Czech
Představujeme návrh kompaktní vakuové komory pro zachytávání a laserové chlazení iontů 27Al+ a 40Ca+. Vakuová komora byla navržena do kompaktních rozměrů, aby bylo dosaženo dobrého optického přístupu k zachyceným iontům a velmi vysokého vakua v komoře. V kombinaci Helmholtzových cívek, sedlových cívek a magnetického stínění je dosaženo homogenního magnetického pole v oblasti zachycených iontů. Představená aparatura umožní kvantové experimenty s jednotlivými ionty a také s Coulombovými krystaly. We present the design of a compact vacuum chamber for trapping and laser cooling of 27Al+ a 40Ca+ ions. The vacuum chamber has been designed to a compact size to achieve good optical access to the trapped ions and ultra-high vacuum in the chamber. In combination with the Helmholtz coils, saddle coils, and magnetic shielding is achieved a homogenous magnetic field in the ion trapping area. The presented apparatus will enable quantum experiments with single ions and also Coulomb crystals. Keywords: Ion trap; vacuum chamber; laser ablation; coils; homogeneous magnetic field Available at various institutes of the ASCR
Kompaktní vakuová sestava pro zachytávání a laserové chlazení iontů 27Al+ a 40Ca+

Představujeme návrh kompaktní vakuové komory pro zachytávání a laserové chlazení iontů 27Al+ a 40Ca+. Vakuová komora byla navržena do kompaktních rozměrů, aby bylo dosaženo dobrého optického přístupu ...

Grim, Jakub; Vlček, Ivan; Jedlička, Petr; Pham, Minh Tuan; Číp, Ondřej
Ústav přístrojové techniky, 2022

Laserové svařování s oscilací svazku
Šebestová, Hana; Horník, Petr; Novotný, Jan; Mrňa, Libor
2022 - Czech
Svařování s oscilací laserového svazku je obvykle doprovázeno poklesem hloubky průvaru díky přechodu z keyhole do kondukčního režimu. Na základě rozložení hustoty výkonu v příčném směru (v oscilačním průměru) je možné přibližně predikovat tvar svaru bez nutnosti výpočtu vedení tepla v materiálu. Při vhodně zvoleném oscilačním módu a jeho parametrech je možné rovněž dosáhnout i hlubokého průvaru. Laser welding with beam oscillation (wobbling) usually leads to the reduction of penetration depth caused by transition from keyhole to conduction mode welding. Based on the distribution of power density in transversal direction (within the oscillation diameter), the approximate shape of weld cross-section can be predicted without the need to calculate heat conduction in the material. Deep penetration can also be achieved when a suitable combination of oscillation mode and its parameters is applied. Keywords: laser welding; wobbling; welding with beam oscillation; power density; cross-section Available at various institutes of the ASCR
Laserové svařování s oscilací svazku

Svařování s oscilací laserového svazku je obvykle doprovázeno poklesem hloubky průvaru díky přechodu z keyhole do kondukčního režimu. Na základě rozložení hustoty výkonu v příčném směru (v oscilačním ...

Šebestová, Hana; Horník, Petr; Novotný, Jan; Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2022

Optovláknový dozimetr
Jelínek, Michal; Mikel, Břetislav
2022 - Czech
V současné době existuje poptávka jaderného zařízení po optických metodách měření záření gama. Pro taková měření potřebujeme velmi robustní měřicí metody a sofistikované vybavení. Vhodná jsou křemíková optická vlákna spojená s krystalovými scintilátory, u kterých uvádíme výsledky z jejich realizace. Scintilátory detekují záření gama a křemíková optická vlákna přenášejí scintilační světlo ze scintilátoru do detektoru. K přenosu viditelného světla ze scintilátorů do detektoru jsme použili komerčně dostupná křemíková optická vlákna o průměru až 1,5 mm s různými numerickými aperturami. In the nuclear facility, there is currently a demand for optical methods of measuring gamma radiation. For these measurements, we need very robust measurement methods and sophisticated equipment. Silica optical fibres coupled to crystal scintillators are suitable and we present results from their implementation. The scintillators detect gamma radiation and the silica optical fibres transmit the scintillation light from the scintillator to the detector. We used commercially available silica optical fibres up to 1.5 mm in diameter with different numerical apertures to transmit visible light from the scintillators to the detector. Keywords: dosimeter; silica fibers; scintillation crystal; scintillator; gamma radiation Available at various institutes of the ASCR
Optovláknový dozimetr

V současné době existuje poptávka jaderného zařízení po optických metodách měření záření gama. Pro taková měření potřebujeme velmi robustní měřicí metody a sofistikované vybavení. Vhodná jsou ...

Jelínek, Michal; Mikel, Břetislav
Ústav přístrojové techniky, 2022

Laserové a optovláknové měřící systémy pro jadernou energetiku
Mikel, Břetislav; Jelínek, Michal
2022 - Czech
Na pracovišti Koherenční optiky ÚPT AVČR se dlouhodobě zabýváme optickými a optovláknovými technologiemi a měřícími metodami. V současné době disponujeme zkušenostmi ve výzkumu a vývoji systému a senzorů s Braggovými mřížkami, laserových interferometrů a v neposlední řadě i optovláknových senzorů ionizujícího záření. At the Coherent Optics Department of the Institute of Scientific Instruments of the CAS, v. v. i. we have long been involved in optical and fibre optic technologies and measurement methods. Currently, we have experience in research and development of Bragg grating systems and sensors, laser interferometers and last but not least fibre optic sensors of ionizing radiation. Keywords: optical fibre measurements; Bragg gratings; interferometers; optical frequency transmission Available at various institutes of the ASCR
Laserové a optovláknové měřící systémy pro jadernou energetiku

Na pracovišti Koherenční optiky ÚPT AVČR se dlouhodobě zabýváme optickými a optovláknovými technologiemi a měřícími metodami. V současné době disponujeme zkušenostmi ve výzkumu a vývoji systému a ...

Mikel, Břetislav; Jelínek, Michal
Ústav přístrojové techniky, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases