Number of found documents: 28
Published from to

Dynamika strojů 2014
Pešek, Luděk
2014 - Czech
Cílem kolokvia bylo usnadnit výměnu nejnovějších informací a poznatků mezi odborníky v oblasti mechaniky tuhých těles. Hlavní témata kolokvia byla tato: dynamika kontinua, rázy a nelineární jevy, šíření trhlin, konstitutivní modely, dynamika lineárních a nelineárních systémů, identifikace, chaos, vibrace, interakce mechanických systémů a tekutin, moderní výpočetní mechanika a experimenty. The aim of the Colloquium was to facilitate the exchange of up to date information and knowledge among specialists in solid mechanics. The main attention was focused on: continuum dynamics, impact and non-linear phenomena, crack propagation, constitutive models, dynamics of linear and non-linear systems, identification, chaos, vibrations, interaction of mechanical systems and fluids, modern computational mechanics and experiments. Keywords: dynamics of machines; dynamics; linear and non-linear systems Available at various institutes of the ASCR
Dynamika strojů 2014

Cílem kolokvia bylo usnadnit výměnu nejnovějších informací a poznatků mezi odborníky v oblasti mechaniky tuhých těles. Hlavní témata kolokvia byla tato: dynamika kontinua, rázy a nelineární jevy, ...

Pešek, Luděk
Ústav termomechaniky, 2014

Dynamika strojů 2013
Pešek, Luděk
2013 - Czech
Cílem kolokvia bylo usnadnit výměnu nejnovějších informací a poznatků mezi odborníky v oblasti mechaniky tuhých těles. Hlavní témata kolokvia byla tato: dynamika kontinua, rázy a nelineární jevy, šíření trhlin, konstitutivní modely, dynamika lineárních a nelineárních systémů, identifikace, chaos, vibrace, interakce mechanických systémů a tekutin, moderní výpočetní mechanika a experimenty. The aim of the Colloquium was to facilitate the exchange of up to date information and knowledge among specialists in solid mechanics. The main attention was focused on: continuum dynamics, impact and non-linear phenomena, crack propagation, constitutive models, dynamics of linear and non-linear systems, identification, chaos, vibrations, interaction of mechanical systems and fluids, modern computational mechanics and experiments. Keywords: dynamics of machines; dynamics; linear and non-linear systems Available at various institutes of the ASCR
Dynamika strojů 2013

Cílem kolokvia bylo usnadnit výměnu nejnovějších informací a poznatků mezi odborníky v oblasti mechaniky tuhých těles. Hlavní témata kolokvia byla tato: dynamika kontinua, rázy a nelineární jevy, ...

Pešek, Luděk
Ústav termomechaniky, 2013

Dynamika strojů 2012
Pešek, Luděk
2012 - Czech
Cílem kolokvia bylo usnadnit výměnu nejnovějších informací a poznatků mezi odborníky v oblasti mechaniky tuhých těles. Hlavní témata kolokvia byla tato: dynamika kontinua, rázy a nelineární jevy, šíření trhlin, konstitutivní modely, dynamika lineárních a nelineárních systémů, identifikace, chaos, vibrace, interakce mechanických systémů a tekutin, moderní výpočetní mechanika a experimenty. The aim of the Colloquium was to facilitate the exchange of up to date information and knowledge among specialists in solid mechanics. The main attention was focused on: continuum dynamics, impact and non-linear phenomena, crack propagation, constitutive models, dynamics of linear and non-linear systems, identification, chaos, vibrations, interaction of mechanical systems and fluids, modern computational mechanics and experiments. Keywords: dynamics of machines; dynamics; linear and non-linear systems Available at various institutes of the ASCR
Dynamika strojů 2012

Cílem kolokvia bylo usnadnit výměnu nejnovějších informací a poznatků mezi odborníky v oblasti mechaniky tuhých těles. Hlavní témata kolokvia byla tato: dynamika kontinua, rázy a nelineární jevy, ...

Pešek, Luděk
Ústav termomechaniky, 2012

Interakce a zpětné vazby 2011
Zolotarev, Igor
2011 - Czech
Sborník Interakce a zpětné vazby 2011projednává otázky interakce dynamických systémů s okolním kapalným nebo plynným prostředím i problematiku řešení dynamických soustav se zpětnými vazbami. Proceedings INTERACTION AND FEEDBACKS 2011 deals with the problems of interactions of dynamic systems with surrounding liquid or fluent environment and the solutions of the dynamic systems with feedbacks. Keywords: interaction; feedbacks; dynamic systems Available at various institutes of the ASCR
Interakce a zpětné vazby 2011

Sborník Interakce a zpětné vazby 2011projednává otázky interakce dynamických systémů s okolním kapalným nebo plynným prostředím i problematiku řešení dynamických soustav se zpětnými ...

Zolotarev, Igor
Ústav termomechaniky, 2011

Dynamika strojů 2011
Pešek, Luděk
2011 - Czech
Cílem kolokvia bylo usnadnit výměnu nejnovějších informací a poznatků mezi odborníky v oblasti mechaniky tuhých těles. Hlavní témata kolokvia byla tato: dynamika kontinua, rázy a nelineární jevy, šíření trhlin, konstitutivní modely, dynamika lineárních a nelineárních systémů, identifikace, chaos, vibrace, interakce mechanických systémů a tekutin, moderní výpočetní mechanika a experimenty. The aim of the Colloquium was to facilitate the exchange of up to date information and knowledge among specialists in solid mechanics. The main attention was focused on: continuum dynamics, impact and non-linear phenomena, crack propagation, constitutive models, dynamics of linear and non-linear systems, identification, chaos, vibrations, interaction of mechanical systems and fluids, modern computational mechanics and experiments. Keywords: dynamics of machines; dynamics; linear and non-linear systems Available at various institutes of the ASCR
Dynamika strojů 2011

Cílem kolokvia bylo usnadnit výměnu nejnovějších informací a poznatků mezi odborníky v oblasti mechaniky tuhých těles. Hlavní témata kolokvia byla tato: dynamika kontinua, rázy a nelineární jevy, ...

Pešek, Luděk
Ústav termomechaniky, 2011

Dynamika strojů 2008
Pešek, Luděk
2008 - Czech
Národní kolokvium s mezinárodní účastí je soubor prací s tématikou mechaniky tuhých těles se zaměřením na dynamiku strojů. Traditional national colloquium with international participation is an assembly of research works on mechanics of solids aimed at the dynamics of machines. Keywords: dynamics of machines; dynamic Available at various institutes of the ASCR
Dynamika strojů 2008

Národní kolokvium s mezinárodní účastí je soubor prací s tématikou mechaniky tuhých těles se zaměřením na dynamiku strojů....

Pešek, Luděk
Ústav termomechaniky, 2008

Dynamika strojů 2006
2006 - Czech
Kolokvium Dynamika strojů je tradiční národní seminář s mezinárodní účastí odborniků v dynamice strojů a konstrukcí, kteří zde mohou prezentovat své nejnovější výsledky a vyměňovat si zkušenosti. Hlavni zameření je: dynamika kontinua, rázové a nelineární jevy, lomová mechanika, konstitutivní modely, dynamika lineárních a nelineárních systémů, identifikace a chaos, vibrace, interakce mechanických systémů a tekutin, moderní počítačová mechanika a experienty. The Colloquium DYNAMICS OF MACHINES is a traditional national workshop with international participation where specialists in dynamics of machines and structures can exchange their latest achievements and knowledge. The main scope is following: continuum dynamics, impact and non-linear phenomena, crack propagation, constitutive models, dynamics of linear and non-linear systems, identification, chaos, vibrations, interaction of mechanical systems and fluids, modern computational mechanics and experiments. Keywords: dynamic; machines Available at various institutes of the ASCR
Dynamika strojů 2006

Kolokvium Dynamika strojů je tradiční národní seminář s mezinárodní účastí odborniků v dynamice strojů a konstrukcí, kteří zde mohou prezentovat své nejnovější výsledky a vyměňovat si zkušenosti. ...

Ústav termomechaniky, 2006

Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky
Hošek, Jan; Chyský, J.; Petrová, R.
2005 - Czech
Sborník semináře shrnuje celkem 32 prací týkající se vývoje a konstrucí přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Proccedings contains 32 articles in the field of development and design of instrumentation, automatic control systems and informatics. Keywords: instruments; control; informatics Available at various institutes of the ASCR
Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky

Sborník semináře shrnuje celkem 32 prací týkající se vývoje a konstrucí přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky....

Hošek, Jan; Chyský, J.; Petrová, R.
Ústav termomechaniky, 2005

Aplikovaná mechanika 2005
Houfek, Lubomír; Šlechtová, Marcela; Náhlík, Luboš; Fuis, Vladimír
2005 - Czech
Publikace řeší problémy aplikované mechaniky. The publication deal with problems applied mechanics. Keywords: applied mechanics; mechatronics; biomechanics Available at various institutes of the ASCR
Aplikovaná mechanika 2005

Publikace řeší problémy aplikované mechaniky.


The publication deal with problems applied mechanics.

Houfek, Lubomír; Šlechtová, Marcela; Náhlík, Luboš; Fuis, Vladimír
Ústav termomechaniky, 2005

Dynamika strojů 2005 : konference s mezinárodní účastí
Pešek, Luděk
2005 - Czech
Kolokvia se zaměřuje na dynamiku tuhých těles a konstrukcí. Počet účastníku z tuzemska bylo 32 a 8 ze zahraničí. Sborník obsahuje 24 příspěvků na 171 stranách. The colloquium is aimed at the dynamics of solids and structures. 32 participants from this country and 8 participants from abroad took part in the colloquium. Proceedings of the colloquium contains 24 contributions on 171 pages. Keywords: dynamics; machines Available at various institutes of the ASCR
Dynamika strojů 2005 : konference s mezinárodní účastí

Kolokvia se zaměřuje na dynamiku tuhých těles a konstrukcí. Počet účastníku z tuzemska bylo 32 a 8 ze zahraničí. Sborník obsahuje 24 příspěvků na 171 stranách....

Pešek, Luděk
Ústav termomechaniky, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases