Number of found documents: 6
Published from to

CERTIFIKOVANÁ METODIKA, Metodika pro maloobjemovou sterilizaci násadových vajec
Bezděk, D.; Dejneka, Alexandr; Kubinová, Šárka; Fejt, T.; Churpita, Olexandr; Drahošová, Michala
2022 - Czech
Metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu č. TH04030206 s názvem: Výzkum využití fyzikálních metod sterilizace vajec pro líhnění. Cílem projektu je rozvoj fyzikálních metod sterilizace násadových vajec - zejm. rozvoj metody nízkoteplotního plazmatu (NTP). Metoda NTP je nasazena se záměrem zvýšit efektivitu drůbežího chovu a výrazně snížit zdravotní a ekologickou zátěž. Zvýšením přidané hodnoty a efektivity chovu dále projekt přispívá ke konkurenceschopnosti drůbežářského průmyslu a tím i k potravinové soběstačnosti ČR. The methodology is the result of the solution of the research project No. TH04030206 entitled: Develoment of methods of physical sterilization of hatching eggs. The project is focused on a hatching egg sterilization based on physical methods - namely low temperature plasma (LTP). Compared to the existing methods, LTP should result in an increased efficiency of poultry farming and eliminated health and ecological risks. The higher added value and efficiency further contribute to higher competitiveness of the poultry industry and food self-sufficiency of the Czech Republic. Keywords: physical methods; sterilization of eggs for hatching; low-temperature plasma Available at various institutes of the ASCR
CERTIFIKOVANÁ METODIKA, Metodika pro maloobjemovou sterilizaci násadových vajec

Metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu č. TH04030206 s názvem: Výzkum využití fyzikálních metod sterilizace vajec pro líhnění. Cílem projektu je rozvoj fyzikálních metod sterilizace ...

Bezděk, D.; Dejneka, Alexandr; Kubinová, Šárka; Fejt, T.; Churpita, Olexandr; Drahošová, Michala
Fyzikální ústav, 2022

Metodika použití nízkoteplotního plazmatu ve veterinární léčbě
Dejneka, Alexandr; Kubinová, Šárka; Moravec, J.; Bezděk, D.
2017 - Czech
Cílem metodiky je aplikace nízkoteplotního plazmatu ve veterinární léčbě. Nízkoteplotní plazma (NTP) má nespecifické antimikrobiální účinky a lze jej bezpečně aplikovat na živé tkáně, aniž by došlo k jejich poškození. Metodika předkládá řešení dermatologických problémů s potenciální bakteriální, plísňovou či kvasinkovou kontaminací. Metodu lze použít také k antimikrobiální dekontaminaci a podpoře hojení chronických a nehojících se ran. The aim of the methodology is application of low-temperature plasma in veterinary treatment. Low-temperature plasma (NTP) has non-specific antimicrobial effects and it can be safely applied to living tissues without damaging them. The methodology presents the solution of dermatological problems with potential bacterial, fungal or yeast contamination. The method can also be used for antimicrobial decontamination and for the promotion of healing of chronic and non-healing wounds. Keywords: low-temperature plasma; veterinary medicine; dermatology; antimicrobial decontamination; wound healing Available at various institutes of the ASCR
Metodika použití nízkoteplotního plazmatu ve veterinární léčbě

Cílem metodiky je aplikace nízkoteplotního plazmatu ve veterinární léčbě. Nízkoteplotní plazma (NTP) má nespecifické antimikrobiální účinky a lze jej bezpečně aplikovat na živé tkáně, aniž by došlo k ...

Dejneka, Alexandr; Kubinová, Šárka; Moravec, J.; Bezděk, D.
Fyzikální ústav, 2017

Metodika použití nízkoteplotního plazmatu za účelem sterilizace ran
Dejneka, Alexandr; Kubinová, Šárka; Moravec, J.; Bezděk, D.
2016 - Czech
Cílem metodiky je řešení sterilizace kožního povrchu a ran ve veterinární medicíně pomocí aplikace nízkoteplotního plazmatu. Nízkoteplotní plazma (NTP) má nespecifické antimikrobiální účinky a lze jej bezpečně aplikovat na živé tkáně, aniž by došlo k jejich poškození. Metodika předkládá řešení sterilizace tkání a ran s potenciální bakteriální, plísňovou či kvasinkovou kontaminací. Metodu lze použít také k antimikrobiální dekontaminaci a podpoře hojení chronických a nehojících se ran. The main aim of the methodology is sterilization of skin surface and wounds in veterinary medicine based on low-temperature plasma. Low-temperature plasma has a non-specific antimicrobial effect and therefore can be safely applied to the living tissue without causing any damage. The methodology describes a solution for sterilization of tissues and wounds with bacterial, fungal or yeast contamination. The method can also be used for antimicrobial decontamination as well as for healing of chronic and non-healing wounds. Methodology presents solutions sterilization of tissues and wounds with potential bacterial, fungal or yeast contamination. The method can also be used for antimicrobial decontamination and promote healing of chronic and non-healing wounds. Keywords: low-temperature plasma; sterilize; the wound; skin surface Available at various institutes of the ASCR
Metodika použití nízkoteplotního plazmatu za účelem sterilizace ran

Cílem metodiky je řešení sterilizace kožního povrchu a ran ve veterinární medicíně pomocí aplikace nízkoteplotního plazmatu. Nízkoteplotní plazma (NTP) má nespecifické antimikrobiální účinky a lze jej ...

Dejneka, Alexandr; Kubinová, Šárka; Moravec, J.; Bezděk, D.
Fyzikální ústav, 2016

Obecná metodika modelování vysokoteplotních technologických procesů metodou konečných prvků
Jirásek, Vít; Potocký, Štěpán; Sveshnikov, Alexey
2014 - Czech
Byla vyvinuta obecná metodika modelování vysokoteplotních reaktorů vyráběných SVCS Process Innovation, s.r.o. metodou konečných prvků, resp. konečných objemů. Metodika zahrnuje principy práce se SW balíky pro multifyzikální CFD modelování se zřetelem na navzájem propojené procesy chemicky reagujícího proudění, transportu hmoty a tepla. Značná část je dále věnována vztahu model-experiment, verifikaci a validaci modelů a porovnání výpočtů s experimenty. A general methodology for modeling of high-temperature reactors produced by SVCS Process Innovation, Ltd., using the finite element, resp. finite volume method, was developed. The methodology covers basics principles of working with SW packages for CFD modeling with the emphasis on the strongly coupled processes of chemically reacting fluid flow, mass and heat transport. An important part is devoted to the model-experiment relationship, verification and validation of models and comparison with experiments. Keywords: CFD modelling; high temperature reactor; high temperature oxidation; phosphorus diffusion; boron diffusion; LPCVD; PECVD Available at various institutes of the ASCR
Obecná metodika modelování vysokoteplotních technologických procesů metodou konečných prvků

Byla vyvinuta obecná metodika modelování vysokoteplotních reaktorů vyráběných SVCS Process Innovation, s.r.o. metodou konečných prvků, resp. konečných objemů. Metodika zahrnuje principy práce se SW ...

Jirásek, Vít; Potocký, Štěpán; Sveshnikov, Alexey
Fyzikální ústav, 2014

Metodika nedestruktivního určení koncentračního profilu bóru v Si deskách
Holovský, Jakub; Remeš, Zdeněk
2012 - Czech
Byla navržena, teoreticky analyzována, realizována jak po stránce výpočetní, tak po stránce experimentální a nakonec úspěšně odzkoušena nová metoda určování difúzních profilů rychle, nedestruktivně a bezkontaktně pomocí infračervené reflexe. A new method of determination of diffusion profiles in fast, not destructive and contactless (with help of infra-red reflexion) way was designed, theoretically analysed, realized either in computational and in experimental field and finally successfully tested. Keywords: silicon substrate; boron concentration profile; IR reflection; UV ellipsometry Available at various institutes of the ASCR
Metodika nedestruktivního určení koncentračního profilu bóru v Si deskách

Byla navržena, teoreticky analyzována, realizována jak po stránce výpočetní, tak po stránce experimentální a nakonec úspěšně odzkoušena nová metoda určování difúzních profilů rychle, nedestruktivně a ...

Holovský, Jakub; Remeš, Zdeněk
Fyzikální ústav, 2012

Metodika nedestruktivního určení koncentračního profilu fosforu v Si deskách
Holovský, Jakub; Remeš, Zdeněk
2012 - Czech
Byla navržena, teoreticky analyzována, realizována jak po stránce výpočetní, tak po stránce experimentální a nakonec úspěšně odzkoušena nová metoda určování difúzních profilů rychle, nedestruktivně a bezkontaktně pomocí infračervené reflexe. A new method of determination of diffusion profiles in fast, not destructive and contactless (with help of infra-red reflexion) way was designed, theoretically analysed, realized either in computational and in experimental field and finally successfully tested. Keywords: silicon substrate; phosphorus concentration profile; IR reflection; IR ellipsometry Available at various institutes of the ASCR
Metodika nedestruktivního určení koncentračního profilu fosforu v Si deskách

Byla navržena, teoreticky analyzována, realizována jak po stránce výpočetní, tak po stránce experimentální a nakonec úspěšně odzkoušena nová metoda určování difúzních profilů rychle, nedestruktivně a ...

Holovský, Jakub; Remeš, Zdeněk
Fyzikální ústav, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases