Number of found documents: 10
Published from to

Zpráva o geotermickém výzkumu vrtu GTPVLT-1 (Litoměřice)
Šafanda, Jan; Dědeček, Petr; Krešl, Milan; Čermák, Vladimír
2007 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky geotermického výzkumu ve vrtu GTPVLT-1 u Litoměřic. Přináší informace zejména o (i) opakovaných karotážích během hloubení vrtu a po jeho dokončení, (ii) měřeních tepelné a teplotní vodivosti na vzorcích hornin zastižených vrtem, (iii) měřeních obsahu radioaktivních izotopů uranu, thoria a draslíku na vzorcích hornin z vrtu a jejich radiogenní tepelné produkci, (iv) hodnotě zemského tepelného toku ve vrtu a (v) prognóze teploty do hloubky 5 km v místě vrtu. The report provides information about geothermal research in borehole GTPVLT-1 in the Czech Republic, which included (i) repeated temperature logs during and after the borehole drilling, (ii) measurements of thermal conductivity and diffusivity of the encountered rock samples, (iii) measurements of radioactive isotopes content of uranium, thorium and potassium in the encountered rock samples and calculation of their radiogenic heat production, (iv) determination of the terrestrial heat flow in the borehole and (v) prognosis of temperature expected down to the depth of 5 km. Keywords: thermal conductivity and diffusivity of rocks; radiogenic heat production; borehole temperature logs Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o geotermickém výzkumu vrtu GTPVLT-1 (Litoměřice)

Zpráva shrnuje výsledky geotermického výzkumu ve vrtu GTPVLT-1 u Litoměřic. Přináší informace zejména o (i) opakovaných karotážích během hloubení vrtu a po jeho dokončení, (ii) měřeních tepelné a ...

Šafanda, Jan; Dědeček, Petr; Krešl, Milan; Čermák, Vladimír
Geofyzikální ústav, 2007

Závěrečná zpráva o řešení projektu v programu Trvalá prosperita MPO v roce 2006-2007
Myslil, V.; Stibitz, M.; Jiráková, H.; Fritschová, L.; Šafanda, Jan; Burda, J.; Brož, K.; Karous, M.; Landa, I.; Procházka, M.; Gregor, P.; Wolfbauer, J.; Kalaš, P.; Motlík, J.; Alinče, Z.; Spudil, J.; Pechar, T.; Mužák, J.; Sciranková, L.
2007 - Czech
Projekt řešil možnosti využití litoměřické geotermální struktury. Tato struktura byla vytipována jako vhodná na základě studií geotermálních poměrů českého masívu na území naší republiky. The project has explored a potential of the Litoměřice geothermal structure. The structure had been forecasted as a suitable one for the geothermal energy exploitation by the previous geothermal research of the Bohemian Massif. Keywords: geothermical structures; Litoměřice borehole; Bohemian Massif Available at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva o řešení projektu v programu Trvalá prosperita MPO v roce 2006-2007

Projekt řešil možnosti využití litoměřické geotermální struktury. Tato struktura byla vytipována jako vhodná na základě studií geotermálních poměrů českého masívu na území naší republiky....

Myslil, V.; Stibitz, M.; Jiráková, H.; Fritschová, L.; Šafanda, Jan; Burda, J.; Brož, K.; Karous, M.; Landa, I.; Procházka, M.; Gregor, P.; Wolfbauer, J.; Kalaš, P.; Motlík, J.; Alinče, Z.; Spudil, J.; Pechar, T.; Mužák, J.; Sciranková, L.
Geofyzikální ústav, 2007

Detailní mapa magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP a její korelace s koncentracemi těžkých kovů
Kapička, Aleš
2007 - Czech
Tato zpráva prezentuje podrobnou mapu magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP, její rozložení s hloubkou a korelaci s těžkými kovy. Data slouží k identifikaci lokálních zdrojů znečištění a vymezení jejich dosahu. This report presents detailed map of magnetic susceptibility of topsoils in the KRNAP region, its vertical distribution, and correlation with heavy metals. The data contribute to identification of local sources of pollution and delimitation of their impact. Keywords: magnetic susceptibility; soils; mapping Available at various institutes of the ASCR
Detailní mapa magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP a její korelace s koncentracemi těžkých kovů

Tato zpráva prezentuje podrobnou mapu magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP, její rozložení s hloubkou a korelaci s těžkými kovy. Data slouží k identifikaci lokálních zdrojů ...

Kapička, Aleš
Geofyzikální ústav, 2007

Příloha ke zprávě o geotermickém výzkumu vrtu GTPVLT-1 (Litoměřice)
Šafanda, Jan; Dědeček, Petr; Krešl, Milan; Čermák, Vladimír
2007 - Czech
Zpráva shrnuje detailně výsledky geotermického výzkumu ve vrtu GTPVLT-1 u Litoměřic včetně veškeré grafické dokumentace. Přináší informace zejména o (i) opakovaných karotážích během hloubení vrtu i po jeho dokončení, (ii) měřeních tepelné a teplotní vodivosti na vzorcích hornin zastižených vrtem, (iii) měřeních obsahu radioaktivních izotopů uranu, thoria a draslíku na vzorcích hornin z vrtu a jejich radiogenní tepelné produkci, (iv) hodnotě zemského tepelného toku ve vrtu a (v) prognóze teploty do hloubky 5 km v místě vrtu The report provides detailed information about geothermal research in borehole GTPVLT-1 in the Czech Republic together with all graphic outputs. It includes (i) repeated temperature logs during and after the borehole drilling, (ii) measurements of thermal conductivity and diffusivity of the encountered rock samples, (iii) measurements of radioactive isotopes content of uranium, thorium and potassium in the encountered rock samples and calculation of their radiogenic heat production, (iv) determination of the terrestrial heat flow in the borehole and (v) prognosis of temperature expected down to the depth of 5 km. Keywords: thermal conductivity and diffusivity of rocks; radiogenic heat production; borehole temperature logs Available at various institutes of the ASCR
Příloha ke zprávě o geotermickém výzkumu vrtu GTPVLT-1 (Litoměřice)

Zpráva shrnuje detailně výsledky geotermického výzkumu ve vrtu GTPVLT-1 u Litoměřic včetně veškeré grafické dokumentace. Přináší informace zejména o (i) opakovaných karotážích během hloubení vrtu i po ...

Šafanda, Jan; Dědeček, Petr; Krešl, Milan; Čermák, Vladimír
Geofyzikální ústav, 2007

SLICE Seismic lithospheric investigation of Central Europe. Závěrečná zpráva za projekt č. VaV/630/3/02
Brož, Milan; Hrubcová, Pavla; Hubatka, F.; Novotný, Miroslav; Růžek, Bohuslav; Špičák, Aleš; Švancara, J.; Špaček, Petr; Uličný, David
2005 - Czech
Keywords: seismic experiment; SLICE; Central Europe Available at various institutes of the ASCR
SLICE Seismic lithospheric investigation of Central Europe. Závěrečná zpráva za projekt č. VaV/630/3/02

Brož, Milan; Hrubcová, Pavla; Hubatka, F.; Novotný, Miroslav; Růžek, Bohuslav; Špičák, Aleš; Švancara, J.; Špaček, Petr; Uličný, David
Geofyzikální ústav, 2005

Earthquake relocation in Corinth Gulf
Kvasnička, M.; Růžek, Bohuslav
1999 - English
Available at various institutes of the ASCR
Earthquake relocation in Corinth Gulf

Kvasnička, M.; Růžek, Bohuslav
Geofyzikální ústav, 1999

Solar-terrestrial variability in relation to solar inertial motion. Research report of Center for theoretical study at CU and AS CR, CTS-95-08. 2nd ed
Charvátová, Ivanka
1995 - English
Available at various institutes of the ASCR
Solar-terrestrial variability in relation to solar inertial motion. Research report of Center for theoretical study at CU and AS CR, CTS-95-08. 2nd ed

Charvátová, Ivanka
Geofyzikální ústav, 1995

Solar-terrestrial variability in relation to solar inertial motion. Research report of Center for theoretical study at CU and AS CR, CTS-95-04
Charvátová, Ivanka
1995 - English
Available at various institutes of the ASCR
Solar-terrestrial variability in relation to solar inertial motion. Research report of Center for theoretical study at CU and AS CR, CTS-95-04

Charvátová, Ivanka
Geofyzikální ústav, 1995

Mapa zemětřesného ohrožení ČR (T=500 let). Oblast: Severočeská hnědouhelná pánev. Měřítko 1:25 000
Schenk, Vladimír; Kottnauer, Pavel; Schenková, Zdeňka
1994 - Czech
Keywords: pánev; mapy Available at various institutes of the ASCR
Mapa zemětřesného ohrožení ČR (T=500 let). Oblast: Severočeská hnědouhelná pánev. Měřítko 1:25 000

Schenk, Vladimír; Kottnauer, Pavel; Schenková, Zdeňka
Geofyzikální ústav, 1994

Zhodnocení seismicity v prostoru Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou jako podklad pro projektovou přípravu dálnice D35-stavba 3511
Schenková, Zdeňka; Kottnauer, Pavel; Schenk, Vladimír
1994 - Czech
Keywords: dálnice; prostor Available at various institutes of the ASCR
Zhodnocení seismicity v prostoru Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou jako podklad pro projektovou přípravu dálnice D35-stavba 3511

Schenková, Zdeňka; Kottnauer, Pavel; Schenk, Vladimír
Geofyzikální ústav, 1994

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases