Number of found documents: 10
Published from to

Ověření geologických poměrů podél čedičových žil zadržujících povrchové a podzemní vody na území CHKO Kokořínsko-Máchův kraj. Závěrečná zpráva
Adamovič, Jiří; Ulrych, Jaromír; Rohovec, Jan; Rajlichová, Jana; Peroutka, J.
2017 - Czech
Keywords: basalt; basalt lodes; Kokořín area Available in a digital repository NRGL
Ověření geologických poměrů podél čedičových žil zadržujících povrchové a podzemní vody na území CHKO Kokořínsko-Máchův kraj. Závěrečná zpráva

Adamovič, Jiří; Ulrych, Jaromír; Rohovec, Jan; Rajlichová, Jana; Peroutka, J.
Geologický ústav, 2017

Mineralogicko-petrografická charakteristika vzorků tatranské žuly
Breiter, Karel
2015 - Czech
Keywords: granite; mineralogy; petrography Available in a digital repository NRGL
Mineralogicko-petrografická charakteristika vzorků tatranské žuly

Breiter, Karel
Geologický ústav, 2015

Magnetomineralogie devonských vápenců z lokality Branžovy : závěrečná zpráva
Čížková, Kristýna; Elbra, Tiiu; Pruner, Petr; Schnabl, Petr
2015 - Czech
Devonské vápence z lokality Branžovy byly podrobeny měření magnetické susceptibility v závislosti na teplotě, postupnému sycení magnetickým polem a demagnetování střídavým polem za účelem zjištění magnetomineralogických vlastností. Ve vzorcích byly identifikovány minerály s vysokou i nízkou koercivitou. Podařilo se interpretovat kritické teploty některých magnetických minerálů. Keywords: limesones; magnetomineralogy; Devonian Available in a digital repository NRGL
Magnetomineralogie devonských vápenců z lokality Branžovy : závěrečná zpráva

Devonské vápence z lokality Branžovy byly podrobeny měření magnetické susceptibility v závislosti na teplotě, postupnému sycení magnetickým polem a demagnetování střídavým polem za účelem zjištění ...

Čížková, Kristýna; Elbra, Tiiu; Pruner, Petr; Schnabl, Petr
Geologický ústav, 2015

Geochemická a petrograficko-mineralogická charakteristika vzorků z archivních vrtů v oblasti Cínovce
Breiter, Karel
2015 - Czech
Keywords: petrography; mineralogy; geochemistry; granitoides Available in a digital repository NRGL
Geochemická a petrograficko-mineralogická charakteristika vzorků z archivních vrtů v oblasti Cínovce

Breiter, Karel
Geologický ústav, 2015

Zoopaleontologie a ichnologie permokarbonu pro vysvětlivky ke geologické mapě list Nová Paka (03-432) : závěrečná zpráva
Zajíc, Jaroslav
2014 - Czech
Zpráva je volně šiřitelná. Anotace: Fauna mladšího paleozoika je na listu Nová Paka zastoupena fosíliemi stáří svrchního karbonu (stefan C; gžel; lokální bio/eko subzóna Sphaerolepis) z ploužnického „obzoru“ středního oddílu semilského souvrství a spodního permu (svrchní rotliegend; sakmar; lokální bio/ekozóna Xenacanthus decheni) z kalenského „obzoru“ svrchního oddílu prosečenského souvrství. Keywords: zoopalaeontology; ichnology; Palaeozoic; palaontology; fauna Available in a digital repository NRGL
Zoopaleontologie a ichnologie permokarbonu pro vysvětlivky ke geologické mapě list Nová Paka (03-432) : závěrečná zpráva

Zpráva je volně šiřitelná. Anotace: Fauna mladšího paleozoika je na listu Nová Paka zastoupena fosíliemi stáří svrchního karbonu (stefan C; gžel; lokální bio/eko subzóna Sphaerolepis) z ploužnického ...

Zajíc, Jaroslav
Geologický ústav, 2014

Výzkum vybraných travertinů na Slovensku : etapová zpráva č. 2 - Liptov
Bosák, Pavel; Pruner, Petr; Bella, P.
2013 - Czech
Zpráva je volně šiřitelná. Anotace: Bylo provedeno doplňující vzorkování 2 travertinových těles v Liptovské kotlině mezi Liptovským Mikulášem a Ružomberkem (Čerená a Liptovské Sliače–Skalie) pro paleomagnetický výzkum, Th/U datování a analýzu stabilních izotopů (O, C). Vzorky byly odebrány z pozic, u kterých paleomagnetická analýza vzorků z roku 2012 ukázala inverzní nebo přechodnou (inverzní – normální) polaritu. Báze travertinů na lokalitě Čerená lze datovat do období mezi 419 a 283 ka. Keywords: travertine; geology; dating Available in a digital repository NRGL
Výzkum vybraných travertinů na Slovensku : etapová zpráva č. 2 - Liptov

Zpráva je volně šiřitelná. Anotace: Bylo provedeno doplňující vzorkování 2 travertinových těles v Liptovské kotlině mezi Liptovským Mikulášem a Ružomberkem (Čerená a Liptovské Sliače–Skalie) pro ...

Bosák, Pavel; Pruner, Petr; Bella, P.
Geologický ústav, 2013

Trendy 2030 - dobrý život v obtížné době
Cílek, Václav
2013 - Czech
Keywords: global change; energy; resources Fulltext is available at external website.
Trendy 2030 - dobrý život v obtížné době

Cílek, Václav
Geologický ústav, 2013

Využívání přirozené a usměrňované ekologické sukcese při rekultivacích území dotčených těžbou nerostných surovin
Gremlica, T.; Cílek, Václav; Vrabec, V.; Zavadil, V.; Lepšová, A.
2012 - Czech
Metodika je jedním z hlavních výsledků výzkumného projektu SP/2D1/141/07 "Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice". Slouží k ochraně geomorfologické, biotopové, biologické a ekosystémové diverzity v nepřírodních biotopech, tj. v územích významně narušených, degradovaných a zdevastovaných lidskou činností, především těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, deponiemi vedlejších produktů energetického průmyslu, aj. Její uplatňování v praxi významně přispěje ke zvýšení ekologické stability kulturní krajiny a zároveň ke zvýšení ekologické i ekonomické efektivity sanací a rekultivací. This methodology is one of the main results of the research project No. SP/2D1/141/07 "Recultivation and Management of Artificial Biotopes in the Czech Republic". Its aim is to protect geomorphologic, biotope, biologic and ecosystem diversity of artificial biotopes; this concerns the land seriously disturbed, degraded or distorted by human activity, primarily by raw material mining, construction, waste disposal, etc. Its implementation in practice could significantly improve ecological stability of landscape and at the same time increase ecological and economic efficiency of the recultivation activities. Keywords: artificial biotopes; geomorphological diversity; biotope diversity; biological diversity; ecosystem diversity; ecological stability of landscape; ecological and economic efficiency; recultivation Fulltext is available at external website.
Využívání přirozené a usměrňované ekologické sukcese při rekultivacích území dotčených těžbou nerostných surovin

Metodika je jedním z hlavních výsledků výzkumného projektu SP/2D1/141/07 "Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice". Slouží k ochraně geomorfologické, biotopové, biologické a ...

Gremlica, T.; Cílek, Václav; Vrabec, V.; Zavadil, V.; Lepšová, A.
Geologický ústav, 2012

Mikromorfologická charakteristika pelety z lokality Stradonice
Lisá, Lenka
2011 - Czech
Zpráva je volně šiřitelná. Keywords: micromorphology; geoarchaeology; Stradonice (Czech Republic) Available in a digital repository NRGL
Mikromorfologická charakteristika pelety z lokality Stradonice

Zpráva je volně šiřitelná.

Lisá, Lenka
Geologický ústav, 2011

Palynologie vzorků z vrtu Střeleč (V-800)
Svobodová, Marcela
2010 - Czech
Borehole V-800 Střeleč was drilled in the area of sand-dominated delta sequences of the UNESCO Geopark “Bohemian Paradise” across the Coniacian/Turonian boundary and reached the lithostratigraphic boundary of the Teplice and Jizera Formations.(Čech, 2009). A relatively well preserved and diversified palynomorph assemblage was ascertained in grey claystones. Marine elements prevailed in all 23 studied samples. The composition of dinoflagellate cysts of Late Turonian age was partly comparable to that found in deposits of the Úpohlavy quarry (Svobodová et al., 2002, Uličný et al., 1996). The preservation of dinocysts and pollen grains in the upper part of the borehole (Coniacian age) was better than the preservation of palynomorphs from the lower part of the borehole (Turonian age). Chitinous linings of microforaminifers were abundant as well as amorphous organic matter. Biostratigraphically important angiosperm pollen of the Normapolles group were more common in sediments of the Coniacian age – Emscheripollis sp., Trudopollis sp., Plicapollis sp., Minorpollis sp.. Oculopollis sp. a.o. Tricolpate reticulate pollen appear rarely in lower part of the borehole. Keywords: paleobotany; palynology; biostratigraphy; palynologie; vzorky Available in a digital repository NRGL
Palynologie vzorků z vrtu Střeleč (V-800)

Borehole V-800 Střeleč was drilled in the area of sand-dominated delta sequences of the UNESCO Geopark “Bohemian Paradise” across the Coniacian/Turonian boundary and reached the lithostratigraphic ...

Svobodová, Marcela
Geologický ústav, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases