Number of found documents: 4
Published from to

O některých miskoncepcích souvisejících se schopností argumentovat
Samková, L.; Tichá, Marie
2016 - Czech
Příspěvek se zaměřuje na různé způsoby prokazování pravdivosti obecných tvrzení (odkazy na autoritu, různé typy empirických argumentů, deduktivní argumenty). Podrobně sleduje argumentační schopnosti budoucích učitelů 1. Stupně ZŠ, zmiňuje často se vyskytující miskoncepce. Jako možnou cestu ke zlepšení argumentačních schopností nabízí badatelsky orientované vyučování. The contribution focuses on various ways of proving general statements (external convictions, various types of empirical arguments, deductive arguments). We observe in details argumentation skills of future primary school teachers, and mention often occurring misconceptions. We offer inquiry-based education as a possible way to development of argumentation skills. Keywords: general statements; argumentation skills; inqiry-based education Fulltext is available at external website.
O některých miskoncepcích souvisejících se schopností argumentovat

Příspěvek se zaměřuje na různé způsoby prokazování pravdivosti obecných tvrzení (odkazy na autoritu, různé typy empirických argumentů, deduktivní argumenty). Podrobně sleduje argumentační schopnosti ...

Samková, L.; Tichá, Marie
Matematický ústav, 2016

Česká digitální matematická knihovna DML-CZ
Rákosník, Jiří
2009 - Czech
Cílem práce je vysvětlit principy digitální knihovny a postupy a metody jejího vytváření, se zvláštním zřetelem k potřebám matematiky, a prezentovat Českou digitální matematickou knihovnu, která je výsledkem řešení projektu podporovaného v rámci programu výzkumu a vývoje Informační společnost. The aim of the paper is to explain principles of the digital library and processes and methods of its creation, with special consideration of requirements of mathematics, and to present Czech Digital Mathematics Library representing the solution of the project supported in frames of the R&D programme Information Society. Keywords: digital library; mathematics; digitization; DML-CZ; metadata Available in digital repository of the ASCR
Česká digitální matematická knihovna DML-CZ

Cílem práce je vysvětlit principy digitální knihovny a postupy a metody jejího vytváření, se zvláštním zřetelem k potřebám matematiky, a prezentovat Českou digitální matematickou knihovnu, která je ...

Rákosník, Jiří
Matematický ústav, 2009

Druhá krize matematiky aneb potíže růstu diferenciálního a integrálního růstu
Schwabik, Štefan
1998 - Czech
Available in digital repository of the ASCR
Druhá krize matematiky aneb potíže růstu diferenciálního a integrálního růstu

Schwabik, Štefan
Matematický ústav, 1998

Několik postřehů k vývoji matematické analýzy v 19. století
Schwabik, Štefan
1996 - Czech
Available in digital repository of the ASCR
Několik postřehů k vývoji matematické analýzy v 19. století

Schwabik, Štefan
Matematický ústav, 1996

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases