Number of found documents: 32
Published from to

Ekonomické následky dopravní nehodovosti
Vyskočilová, Alena
2014 - Czech
Keywords: silniční doprava; dopravní nehody; statistiky; ekonomické následky; ztráty z dopravní nehodovosti; bezpečnost; Česká republika; road transport; traffic accidents; statistics; economic consequences; loss of traffic accidents; safety; Czech Republic; dopravní nehody; silniční doprava Available in a digital repository NRGL
Ekonomické následky dopravní nehodovosti

Vyskočilová, Alena
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2014

Hodnocení bezpečnosti na základě dopravních konfliktů
Ambros, Jiří
2013 - Czech
Keywords: silniční doprava; silniční provoz; bezpečnost; dopravní konflikty; vyhodnocení dopravních konfliktů; dopravní nehody; projekt KONFLIKT; road transport; road traffic; safety; traffic conflict; project KONFLIKT; silniční provoz; dopravní provoz Available in a digital repository NRGL
Hodnocení bezpečnosti na základě dopravních konfliktů

Ambros, Jiří
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2013

Georadar a možnosti jeho využití při kontrole a odhalování skrytých poruch
Matula, Radek
2012 - Czech
Keywords: silniční stavitelství; pozemní komunikace; vozovky; poruchy; diagnostika; georadar; road construction; roads; defect; diagnostics; Ground Penetrating Radar; silnice; diagnostika Available in a digital repository NRGL
Georadar a možnosti jeho využití při kontrole a odhalování skrytých poruch

Matula, Radek
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Projekt ECOSTARS: Místní schéma v Ostravě
Gelová, Eva
2012 - Czech
Keywords: doprava; silniční doprava; životní prostředí; ekologie; ECOSTARS; Ostrava; Česká republika; transport; road transport; environment; ecology; ECOSTARS; Ostrava; Czech Republic; silniční doprava; doprava Available in a digital repository NRGL
Projekt ECOSTARS: Místní schéma v Ostravě

Gelová, Eva
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Únosnost vozovek
Březina, Ilja
2012 - Czech
Keywords: silniční stavitelství; pozemní komunikace; vozovky; únosnost; diagnostika; road construction; roads; bearing capacity; diagnostics; silnice; diagnostika Available in a digital repository NRGL
Únosnost vozovek

Březina, Ilja
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Analýza dopravně-inženýrská opatření
Daňková, Alena
2012 - Czech
Keywords: doprava; dopravní nehodovost; nehodová místa; bezpečnost; dopravně bezpečnostní opatření; analýzy; transport; accident; Accident Black Spots; safety; road safety measures; analysis; doprava; bezpečnost Available in a digital repository NRGL
Analýza dopravně-inženýrská opatření

Daňková, Alena
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Řešení míst dopravních nehod
Simonová, Eva
2012 - Czech
Keywords: doprava; dopravní nehody; nehodová místa; okružní křižovatky; přechod pro chodce; bezpečnost; transport; accident; Accident Black Spots; roundabout; crossing; safety; doprava; dopravní nehody Available in a digital repository NRGL
Řešení míst dopravních nehod

Simonová, Eva
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Identifikace míst častých dopravních nehod
Pokorný, Petr
2012 - Czech
Keywords: doprava; silniční provoz; dopravní nehody; nehodová místa; identifikace; bezpečnost; Česká republika; transport; traffic; accident; Accident Black Spots; identification; safety; Czech Republic; dopravní provoz; doprava Available in a digital repository NRGL
Identifikace míst častých dopravních nehod

Pokorný, Petr
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Zklidňování dopravy
Striegler, Radim
2012 - Czech
Keywords: doprava; zklidňování dopravy; bezpečnost; Česká republika; transport; traffic calming; safety; Czech Republic; doprava; bezpečnost Available in a digital repository NRGL
Zklidňování dopravy

Striegler, Radim
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Možnosti řešení nejčastějších problémů v intravilánu
Striegler, Radim
2012 - Czech
Keywords: doprava; dopravní nehody; nehodová místa; identifikace; intravilán; zklidňování dopravy; bezpečnost; transport; accident; Accidetn Black Spots; identification; town residential area; traffic calming; safety; doprava; dopravní nehody Available in a digital repository NRGL
Možnosti řešení nejčastějších problémů v intravilánu

Striegler, Radim
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases