Number of found documents: 3
Published from to

Brnosafety 2014
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
2014 - Czech
Keywords: dopravní řidiči; drivers; dopravní nehody; dopravní výchova; silniční doprava Available in a digital repository NRGL
Brnosafety 2014

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2014

Bezpečnost extravilánových silnic
Pokorný, Petr; Ambros, Jiří; Skládaný, Pavel; Biler, Stanislav; Andres, Josef; Striegler, Radim; Šenk, Petr
2012 - Czech
Keywords: doprava; pozemní komunikace; extravilánové silnice; silniční provoz; bezpečnost; bezpečnostní audit; dopravní nehody; nehodové lokality; hloubková analýza dopravních nehod; transport; roads; traffic; safety; accident; accident black spot; doprava; silniční provoz; bezpečnost; dopravní nehody; silnice; dopravní provoz Available in a digital repository NRGL
Bezpečnost extravilánových silnic

Pokorný, Petr; Ambros, Jiří; Skládaný, Pavel; Biler, Stanislav; Andres, Josef; Striegler, Radim; Šenk, Petr
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Mezinárodní konference Dopravní VaV centrum CDV PLUS
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
2011 - Czech
Keywords: doprava; výzkum; silniční provoz; bezpečnost; dopravní nehody; dopravní infrastruktura; životní prostředí; dopravní psychologie; transport; research; road traffic; safety; traffic accidents; transport infrastructure; environment; transport psychology; doprava; výzkum; silniční provoz; bezpečnost; dopravní nehody; dopravní infrastruktura; životní prostředí; dopravní psychologie Available in a digital repository NRGL
Mezinárodní konference Dopravní VaV centrum CDV PLUS

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases