Number of found documents: 9
Published from to

Vliv vysychání během manipulace na růst sazenic smrku ztepilého a jedle bělokoré
Leugner, Jan; Jurásek, Antonín; Martincová, Jarmila
2013 - Czech
Keywords: smrk ztepilý; jedle bělokorá; sadební materiál; vysychání; Norway spruce; silver fir; planting stock; dessication; lesní hospodářství Available in a digital repository NRGL
Vliv vysychání během manipulace na růst sazenic smrku ztepilého a jedle bělokoré

Leugner, Jan; Jurásek, Antonín; Martincová, Jarmila
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Zásady pro první výchovný zásah v mladých porostech smrku v horských polohách
Leugner, Jan; Jurásek, Antonín
2013 - Czech
Keywords: smrk ztepilý; mladé porosty; výchova; horské oblasti; Norway spruce; young stands; thinning; mountains; lesní hospodářství Available in a digital repository NRGL
Zásady pro první výchovný zásah v mladých porostech smrku v horských polohách

Leugner, Jan; Jurásek, Antonín
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

První výsledky z výchovy směsí douglasky tisolisté
Dušek, David; Novák, Jiří; Slodičák, Marian
2013 - Czech
Keywords: douglaska tisolistá; porostní výchova; smíšené porosty; Douglas-fir; thinning; mixed species composition; lesní hospodářství Available in a digital repository NRGL
První výsledky z výchovy směsí douglasky tisolisté

Dušek, David; Novák, Jiří; Slodičák, Marian
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Vliv předosevní přípravy na klíčivost a vzcházivost semen jedle bělokoré
Bezděčková, Lena
2013 - Czech
Keywords: jedle bělokorá; klíčivost; vzcházivost; stratifikace; dormance; silver fir; germination; emergence; stratification; dormancy; lesní hospodářství Available in a digital repository NRGL
Vliv předosevní přípravy na klíčivost a vzcházivost semen jedle bělokoré

Bezděčková, Lena
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Množství opadu v různě vychovávaných mladých borových porostech
Novák, Jiří; Dušek, David; Slodičák, Marian
2013 - Czech
Keywords: borovice lesní; opad; výchova; klimatické faktory; Scots pine; litter-fall; thinning; climatic factors; lesní hospodářství; lesní porosty Available in a digital repository NRGL
Množství opadu v různě vychovávaných mladých borových porostech

Novák, Jiří; Dušek, David; Slodičák, Marian
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Výzkumný demonstrační objekt Jizerka, 23 let zkušeností s prosperitou dřevin v horských podmínkách
Balcar, Vratislav; Kacálek, Dušan; Špulák, Ondřej; Kuneš, Ivan
2013 - Czech
Keywords: obnova lesa; Jizerské hory; lesní dřeviny; prosperita; forest regeneration; the Jizera Mountains; forest tree species; prosperity of tree species; lesní hospodářství Available in a digital repository NRGL
Výzkumný demonstrační objekt Jizerka, 23 let zkušeností s prosperitou dřevin v horských podmínkách

Balcar, Vratislav; Kacálek, Dušan; Špulák, Ondřej; Kuneš, Ivan
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Změny délky stínu stromu
Souček, Jiří
2013 - Czech
Keywords: sluneční záření; délka stínu stromu; výpočet; solar radiation; tree shade length; calculation; dřeviny; lesní porosty Available in a digital repository NRGL
Změny délky stínu stromu

Souček, Jiří
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Vliv pozdního mrazu na změnu fluorescence chlorofylu sazenic jedle bělokoré v závislosti na způsobu pěstování
Špulák, Ondřej; Martincová, Jarmila
2013 - Czech
Keywords: jedle bělokorá; rašení; pozdní mráz; poškození; fluorescence chlorofylu; silver fir; sprouting; late frost; damage; chlorophyll fluorescence; lesní hospodářství; dřeviny; jedle Available in a digital repository NRGL
Vliv pozdního mrazu na změnu fluorescence chlorofylu sazenic jedle bělokoré v závislosti na způsobu pěstování

Špulák, Ondřej; Martincová, Jarmila
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Kvalita odtékajících vod z lesního a zemědělského povodí na základě porovnání vyplavování dusíku
Černohous, Vladimír; Švihla, Vladimír
2013 - Czech
Keywords: lesní povodí; zemědělské povodí; odtok; kvalita vody; vyplavování dusíku; forest catchment; agriculture catchment; water quality; nitrogen output; jakost vody; jakost; dusík Available in a digital repository NRGL
Kvalita odtékajících vod z lesního a zemědělského povodí na základě porovnání vyplavování dusíku

Černohous, Vladimír; Švihla, Vladimír
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases