Number of found documents: 1
Published from to

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ - XXXIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
2002 - Czech
Ve sborníku je uvedeno celkem 94 příspěvků ze symposia, pojednávajících o nových poznatcích v potravinářské vědě a v potravinářské výrobě a získaných na odborných pracovištích převážně v České a Slovenské republice. In Proceedings indicated a total of 94 posts from the symposium, dealing with new findings in food science and food production, gained in professional workplaces predominantly in the Czech and Slovak Republics. Keywords: věda o potravinách; technologické aspekty potravin; fyzikální vlastnosti potravin; chemie potravin; zdravotní a hygienická hlediska; food science; technological aspects of food; food chemistry; health and hygiene point of view; potravinářská chemie; potravinářství; biochemie; mikrobiologie Available in a digital repository NRGL
SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ - XXXIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin

Ve sborníku je uvedeno celkem 94 příspěvků ze symposia, pojednávajících o nových poznatcích v potravinářské vědě a v potravinářské výrobě a získaných na odborných pracovištích převážně v České a ...

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
VUPP – Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., 2002

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases