Number of found documents: 11
Published from to

Postup při stanovení složení opravné malty pro opravu štukových děl
2015 - Czech
Navržená metodika popisuje postup při komplexní charakterizaci historických štukových maltovin, která následně vede k návrhu systému opravných malt pro jejich rekonstrukci. U nich jsou stanoveny vybrané parametry, které jsou pro porovnání vlastností významné a na základě nichž lze hodnotit kompatibilitu opravného zásahu a upřesnit složení opravné směsi. Kromě nich prakticky ověřuje navržený opravný systém; směsi hodnotí i z hlediska možnosti umělecko-řemeslného a technologického provedení vedeného v souladu s původním pojetím díla. Postup při návrhu opravných malt je rozdělen do dílčích fází: -Průzkum historických štukových malt, nástroje a metody pro jejich charakterizaci -Návrh složení opravné malty -Stanovení kritérií hodnocení – materiálové charakteristiky opravných malt -Optimalizace opravných malt z pohledu restaurátora Keywords: malty; štuky; opravné malty; restaurování Available in a digital repository NRGL
Postup při stanovení složení opravné malty pro opravu štukových děl

Navržená metodika popisuje postup při komplexní charakterizaci historických štukových maltovin, která následně vede k návrhu systému opravných malt pro jejich rekonstrukci. U nich jsou stanoveny ...

Univerzita Pardubice, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases