Number of found documents: 12427
Published from to

A model of a wind power plant for primary school teaching
2024 -
Keywords: větrná elektrárna; výuka; základní škola; 3D tisk; obnovitelné zdroje energie; multidisciplinární; přírodní vědy; technologie; ochrana životního prostředí; konverze energie; lopatky turbíny; generování elektrické energie; fyzikální experimenty Available in the ZČU Library.
A model of a wind power plant for primary school teaching

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Energy self-sufficient outdoor classroom
2024 -
Keywords: fotovoltaika; venkovní učebna; primární vzdělávání; první stupeň ZŠ; druhý stupeň ZŠ; baterie; větrný generátor; fyzika Available in the ZČU Library.
Energy self-sufficient outdoor classroom

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Vizualizace proudění tekutin pomocí termokamery
2024 -
Tento příspěvek pojednává o vizualizaci proudění kapalin v různých podmínkách při rotaci, proudění přes překážky, ale i vzniku proudění zahříváním tekutiny. Keywords: proudění kapalin; vizualizace; zahřívání Available in the ZČU Library.
Vizualizace proudění tekutin pomocí termokamery

Tento příspěvek pojednává o vizualizaci proudění kapalin v různých podmínkách při rotaci, proudění přes překážky, ale i vzniku proudění zahříváním tekutiny.

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Ledové království
2024 -
„Ledové království“ obsahuje náměty na experimenty a badatelské aktivity pro žáky 2. stupně ZŠ a pro dětské vědecké kroužky. Veškeré experimenty a badatelské aktivity mají dvě společné pomůcky – termokameru a led. Keywords: experiment; 2. stupeň ŽŠ; termokamera; led Available in the ZČU Library.
Ledové království

„Ledové království“ obsahuje náměty na experimenty a badatelské aktivity pro žáky 2. stupně ZŠ a pro dětské vědecké kroužky. Veškeré experimenty a badatelské aktivity mají dvě společné pomůcky – ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

The effect of using ai in education: an empirical study conducted in Greek private high schools
2024 -
Keywords: umělá inteligence; ChatGPT; GEMINI; vzdělávání; výuka; učení Available in the ZČU Library.
The effect of using ai in education: an empirical study conducted in Greek private high schools

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Intelligent electrical installations in primary school education
2024 -
Keywords: žáci; první stupeň základní školy; druhý stupeň základní školy; programování; inteligentní elektroinstalace; moderní technologie Available in the ZČU Library.
Intelligent electrical installations in primary school education

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Environmental gamebook as educational aid for lower primary school
2024 -
Keywords: RVP; environmentální výchova; průřezová témata; edukace; gamifikace; gamebook Available in the ZČU Library.
Environmental gamebook as educational aid for lower primary school

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Měření teploty při technické výchově
2024 -
V tomto pokusu budeme zkoumat šíření tepla při vrtání. Vyzkoušíme, jak se zahřívají ostré a tupé vrtáky při vrtání ocelové destičky Keywords: vrtání; teplo; experiment Available in the ZČU Library.
Měření teploty při technické výchově

V tomto pokusu budeme zkoumat šíření tepla při vrtání. Vyzkoušíme, jak se zahřívají ostré a tupé vrtáky při vrtání ocelové destičky

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Use of ceramic clay in work activity lessons at primary school level 1
2024 -
Keywords: pracovní činnosti; keramika; hlína; Člověk a svět práce; práce s drobným materiálem; základní škola Available in the ZČU Library.
Use of ceramic clay in work activity lessons at primary school level 1

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Programming intelligent wiring at the first level of primary education
2024 -
Keywords: inteligentní elektroinstalace; Apple HomeKit; Loxone; Philips Hue; technika; algoritmizace; technická výchova; informatika; programování; první stupeň základní školy Available in the ZČU Library.
Programming intelligent wiring at the first level of primary education

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases