Number of found documents: 5093
Published from to

Ochratoxin A - hodnocení zdravotního rizika pro vybrané populační skupiny v ČR
Ostrý, Vladimír; Škarková, Jarmila; Státní zdravotní ústav
2014 - Czech
Keywords: toxikologie; environmentální vědy; onkologie; kontaminace potravin; mykotoxiny; ochratoxiny; karcinogeneze; nádory ledvin; populační skupiny; rizikové faktory; nemoci přenášené potravou; analýza potravin; muži; ženy; lidé středního věku; lékařství Available in a digital repository NRGL
Ochratoxin A - hodnocení zdravotního rizika pro vybrané populační skupiny v ČR

Ostrý, Vladimír; Škarková, Jarmila; Státní zdravotní ústav
Národní lékařská knihovna, 2014

Autosomálně recesívní typ dědičné neuropatie CMT4C - analýza genu SH3TC2 a klinicko genetická studie u českých pacientů s demyelinizačním typem neuropatie pro efektivní a cílenou diagnostiku a terapii CMT
Seeman, Pavel; Laššuthová, Petra; Fakultní nemocnice v Motole (Praha, Česko)
2014 - Czech
Keywords: neurologie; genetika, lékařská genetika; biologie; Charcotova-Marieova-Toothova nemoc; genetická predispozice k nemoci; časná diagnóza; genetické poradenství; src homologní domény; mutace; diagnostické techniky molekulární; dědičné senzorické a autonomní neuropatie; fenotyp; prenatální diagnóza; lékařství Available in a digital repository NRGL
Autosomálně recesívní typ dědičné neuropatie CMT4C - analýza genu SH3TC2 a klinicko genetická studie u českých pacientů s demyelinizačním typem neuropatie pro efektivní a cílenou diagnostiku a terapii CMT

Seeman, Pavel; Laššuthová, Petra; Fakultní nemocnice v Motole (Praha, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2014

Genetické aspekty sekundárních forem syndromu neklidných nohou
Kemlink, David; Šonka, Karel; Všeobecná fakultní nemocnice (Praha, Česko)
2014 - Czech
Keywords: genetika, lékařská genetika; neurologie; syndrom neklidných nohou; prevalence; genetické asociační studie; těhotenství; roztroušená skleróza; chronické selhání ledvin; kvalita života; polymorfismus jednoho nukleotidu; farmakoterapie - management; individualizovaná medicína; biologie; biologie Available in a digital repository NRGL
Genetické aspekty sekundárních forem syndromu neklidných nohou

Kemlink, David; Šonka, Karel; Všeobecná fakultní nemocnice (Praha, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2014

Kvantitativní analýza somatostatinových receptorů v adenomech hypofýzy
Čáp, Jan; Beránek, Martin; Univerzita Karlova.
2014 - Czech
Keywords: biologie; neurologie; onkologie; nádory hypofýzy; receptory somatostatinu; exprese genu; polymerázová řetězová reakce; akromegalie; somatostatin; dopamin; klinické lékařství; biologie Available in a digital repository NRGL
Kvantitativní analýza somatostatinových receptorů v adenomech hypofýzy

Čáp, Jan; Beránek, Martin; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2014

Mukoadhezivní filmy určené ke krytí slizničních defektů dutiny ústní
Vetchý, David; Štembírek, Jan; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.
2014 - Czech
Keywords: otorinolaryngologie; farmacie a farmakologie; technologie farmaceutická; aplikace orální; fyziologické účinky léků; povrchové vlastnosti; buněčná adheze; biofilmy; aftózní stomatitida; celulosa oxidovaná; nosiče léků; lékové formy; imunita slizniční; léky s prodlouženým účinkem; farmakologie Available in a digital repository NRGL
Mukoadhezivní filmy určené ke krytí slizničních defektů dutiny ústní

Vetchý, David; Štembírek, Jan; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.
Národní lékařská knihovna, 2014

Farmaceutická analýza, studium farmakokinetiky a biotransformace nových thiosemikarbazonových protinádorových léčiv
Kovaříková, Petra; Univerzita Karlova.
2014 - Czech
Keywords: farmacie a farmakologie; nádory; cytostatické látky; thiosemikarbazony; biotransformace; vztahy mezi strukturou a aktivitou; klinické laboratorní techniky; proliferace buněk; medicína založená na důkazech; farmakologie Available in a digital repository NRGL
Farmaceutická analýza, studium farmakokinetiky a biotransformace nových thiosemikarbazonových protinádorových léčiv

Kovaříková, Petra; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2014

Aplikace moderních kalkulačních metod pro účely optimalizace nákladů ve zdravotnictví
Popesko, Boris; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
2014 - Czech
Keywords: management, organizace a řízení zdravotnictví; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví; náklady a analýza nákladů; náklady na zdravotní péči; výdaje na zdravotnictví; investiční náklady; ekonomika a organizace zdravotní péče; kvalita zdravotní péče; ekonomika nemocniční; management Available in a digital repository NRGL
Aplikace moderních kalkulačních metod pro účely optimalizace nákladů ve zdravotnictví

Popesko, Boris; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
Národní lékařská knihovna, 2014

Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích
Popesko, Boris
2014 - Czech
Keywords: ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví; management, organizace a řízení zdravotnictví; zdravotnická zařízení; poskytování zdravotní péče; náklady a analýza nákladů; výdaje na zdravotnictví; investiční náklady; management Available in a digital repository NRGL
Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích

Popesko, Boris
Národní lékařská knihovna, 2014

Dietní intervence u nemocných s diabetem 2. typu - vliv frekvence a složení jídel na metabolismus glukózy a další projevy metabolického syndromu
Pelikánová, Terezie; Kahleová, Hana; Institut klinické a experimentální medicíny
2014 - Czech
Keywords: diabetologie; nutriční terapie, dietoterapie a výživa; diabetes mellitus 2. typu; fyziologie výživy; inzulinová rezistence; inzulin; ztučnělá játra; glukosa; oxidační stres; přijímání potravy; adipokiny; gastrointestinální hormony; kalorická restrikce; randomizované kontrolované studie jako téma; lékařství Available in a digital repository NRGL
Dietní intervence u nemocných s diabetem 2. typu - vliv frekvence a složení jídel na metabolismus glukózy a další projevy metabolického syndromu

Pelikánová, Terezie; Kahleová, Hana; Institut klinické a experimentální medicíny
Národní lékařská knihovna, 2014

Interakce cisplatiny s Na+ /K+ -ATPasou
Kubala, Martin; Univerzita Palackého
2014 - Czech
Keywords: onkologie; farmakoterapie; nefrologie; nádory; cisplatina; sodíko-draslíková ATPasa; nemoci ledvin; diagnostické techniky molekulární; hmotnostní spektrometrie; nežádoucí účinky léčiv; lékařství Available in a digital repository NRGL
Interakce cisplatiny s Na+ /K+ -ATPasou

Kubala, Martin; Univerzita Palackého
Národní lékařská knihovna, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases