Number of found documents: 13
Published from to

Metodika sledování a hodnocení světelných parametrů a biologických indikátorů vnitřního prostředí depozitářů a expozic; certifikovaná metodika
Juliš, Karel; Valach, Jaroslav; Frankl, Jiří; Štefcová, Petra; Pech, Michal; Kotyk, Michael
2015 - Czech
Metodika představuje návodný postup pro sledování a automatizované hodnocení světelných parametrů a biologických indikátorů vnitřního prostředí depozitářů a expozic. V práci je popsána jak vlastní metodika, tak i konkrétní realizace komponent pro sběr dat, spolu s centrálním sběrným a vyhodnocovacím systémem. Celý systém je koncipován jako modulární a otevřený, což poskytuje velký prostor pro variabilitu a možnosti přizpůsobení dané konkrétní oblasti muzejních sbírek a expozic. The methodology provides guidance procedures for monitoring and evaluation of automatically collected lighting parameters and biological indicators of internal environment depositories and expositions. There is specified a methodology, together with description of particular hardware components and software central point, which collects and evaluates the information acquired. The system, as a whole, is designed as a modular and open platform, which allows a wide variety of user modifications and customisation to almost any specific museum collection, repository or exhibition. Keywords: světelné parametry; modulární systém; software; hardware; vnitřní prostředí depozitářů; biologické indikátory; internal environment of depositories and expositions; modular system; software; light parameters; hardware; biological indicators Available in a digital repository NRGL
Metodika sledování a hodnocení světelných parametrů a biologických indikátorů vnitřního prostředí depozitářů a expozic; certifikovaná metodika

Metodika představuje návodný postup pro sledování a automatizované hodnocení světelných parametrů a biologických indikátorů vnitřního prostředí depozitářů a expozic. V práci je popsána jak vlastní ...

Juliš, Karel; Valach, Jaroslav; Frankl, Jiří; Štefcová, Petra; Pech, Michal; Kotyk, Michael
Národní muzeum, 2015

Metodika evidence knižní provenience a vlastníků knih
Kašparová, Jaroslava; Šípek, Richard
2014 - Czech
Metodika evidence provenienčních poznámek a značek v knihách v katalogizačním formátu MARC 21 je jedním z výsledků projektu PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí, který řešila Knihovna Národního muzea v letech 2012–2015. Stručně shrnuje stávající katalogizační doporučení a základní úpravy a rozšíření katalogizačního formátu MARC 21, část z těchto úprav je založena na doporučeních konsorcia CERL, autory části z nich jsou řešitelé projektu PROVENIO. Doporučení metodiky se týkají jak formátu MARC 21 pro bibliografické záznamy a upravují některé jeho části pro potřeby podrobného popisu provenienčích poznámek a značek, tak formátu MARC 21 pro autority, který metodika rozšiřuje s ohledem na potřeby katalogizace a dostatečně podrobné charakteristiky dřívějších vlastníků knih (osoby, rody, korporace) a jejich knižních sbírek. Zvláštní pozornost věnuje metodika provazování odlišných katalogizačních polí vážících se k jedné konkrétní provenienční poznámce či značce. Metodika obsahuje rovněž řízený heslář typologie provenienčních záznamů, který byl implementován formou autoritní databáze. The methodology for cataloguing of the provenance notes and marks in books in the MARC 21 cataloguing format is an issue of the PROVENIO Project: The Method of Book Provenance Research, which was carried out by the National Museum Library during the years 2012–2015. It briefly summarises the existing cataloguing recommendations and the basic adjustment and expansion of the MARC 21 cataloguing format, some inspired by the modifications introduced by the CERL, others proposed by the National Museum Library. The cataloguing recommendations concern both the MARC 21 cataloguing format for bibliographic records and modify some of its parts for it to be utilisable also for a detailed description of provenance notes and marks on the one hand, and on the other hand the format for authority data, which has been adjusted and expanded so as to meet the requirements on cataloguing and sufficient characteristics of the owners of books (individuals, families, corporations) and their book collections. Particular attention has been paid to the issues of linking various fields of bibliographic entries related to one particular provenance mark. The methodology further presents a controlled thesaurus for the cataloguing and description of provenance marks, which has been implemented in cataloguing systems as an authority file. Keywords: knižní provenience; katalogizace; MARC 21; rukopisy; staré tisky; dějiny knihoven; knižní kultura; dějiny čtení; exlibris; supralibros; book provenance; cataloguing; MARC 21; manuscripts; early printed books; history of libraries; book culture; history of reading; ex libris; bookplate; identifikační popis; rukopisy; staré tisky; dějiny knihoven; exlibris Available in a digital repository NRGL
Metodika evidence knižní provenience a vlastníků knih

Metodika evidence provenienčních poznámek a značek v knihách v katalogizačním formátu MARC 21 je jedním z výsledků projektu PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí, který řešila Knihovna ...

Kašparová, Jaroslava; Šípek, Richard
Národní muzeum, 2014

Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví
Mikešová, Veronika; Opatrná, Marie; Urbanová, Kristýna; Valentová, Jarmila; Košta, Jiří; Bursák, Daniel; Vélová, Lucie; Belaňová, Petra
2014 - Czech
V úvodních kapitolách metodiky jsou přehledně vysvětlena základní témata, týkající se prezentace a edukace archeologického kulturního dědictví spolu s určením uživatelů, kteří mohou z metodiky čerpat. Metodika se dotýká nejen kulturních a historických aspektů prezentace a edukace, ale také aspektů pedagogických, které se snaží zohledňovat a osvětlovat jejich uplatnění v archeologii. Vlastní metodické postupy, jakými osvědčenými způsoby lze provádět prezentaci a edukaci archeologického kulturního dědictví, jsou pak uvedeny v kapitole 5. Metodika práce s veřejností. Jelikož se metodika zabývá archeologickým kulturním dědictvím a konkrétními postupy, jak ho prezentovat veřejnosti a zlepšovat její vztah k němu, je důležité si nejprve uvést základní myšlenky a fakta, která se archeologického kulturního dědictví a nakládání s ním týkají, a z nichž metodika mimo jiné vychází. Keywords: muzea; kulturní tradice; archeologie; muzejnictví Available in a digital repository NRGL
Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví

V úvodních kapitolách metodiky jsou přehledně vysvětlena základní témata, týkající se prezentace a edukace archeologického kulturního dědictví spolu s určením uživatelů, kteří mohou z metodiky čerpat. ...

Mikešová, Veronika; Opatrná, Marie; Urbanová, Kristýna; Valentová, Jarmila; Košta, Jiří; Bursák, Daniel; Vélová, Lucie; Belaňová, Petra
Národní muzeum, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases