Number of found documents: 21
Published from to

Výroční zpráva SIMI za rok 2012
Sdružení pro integraci a migraci
2013 - Czech
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2012. Annual report on activities, projects and management of Association for integration and migration in 2012. Keywords: neziskové organizace; cizinecké právo; uprchlické právo; společenská integrace; péče o uprchlíky; imigrace Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva SIMI za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2012....

Sdružení pro integraci a migraci
Sdružení pro integraci a migraci, 2013

Výroční zpráva SIMI za rok 2011
Sdružení pro integraci a migraci
2012 - Czech
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2011. Annual report on activities, projects and management of Association for integration and migration in 2011. Keywords: neziskové organizace; cizinecké právo; uprchlické právo; společenská integrace; péče o uprchlíky; imigrace Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva SIMI za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2011....

Sdružení pro integraci a migraci
Sdružení pro integraci a migraci, 2012

Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice. Srovnání praxe v Portugalsku a Rakousku
Valentová, Eva; Faltová, Magda; Hradečná, Pavla; Trochtová, Alexandra; Zelenková, Šárka; Duba, Pavel
2012 - Czech
Odborná publikace je rozdělena na dvě stěžejní části. První část, převážně teoretická, obsahuje analýzu pracovní migrace v ČR v širším kontextu se zaměřením na stav sociální integrace pracovních migrantů, jejich práva a postavení na českém trhu práce, problematiku nelegální práce a její prevence, jakož i rozbor stěžejních otázek v oblasti pracovní migrace a integrace v evropských souvislostech a v obou partnerských zemích v projektu – Rakousku a Portugalsku. Druhá část se zabývá komparací fungování neziskového sektoru v oblasti pracovní migrace v zemích zastoupených v projektu s důrazem na provázanost jejich činnosti s úřady práce a dalšími subjekty v Portugalsku a Rakousku a z toho se odvíjejícími návrhy a podněty k vytvoření a rozvoji takové formy spolupráce v ČR. Tato část se věnuje i současnému postavení českých neziskových organizací v procesu sociální integrace pracovních migrantů obecně, jejich službách cílovým skupinám a jejich další perspektivě v této oblasti. Publikace krom toho obsahuje i legislativní a jiná doporučení, které by v budoucnu mohla přispět k usnadnění sociální integrace cizinců na území ČR z pohledu trhu práce. Za pozornost stojí i kazuistické případy, které jsou v publikaci rozebrány, stejně tak jako i inspirativní rozhovory s poradci z rakouské organizace a s mediátory z portugalské organizace. Zkušenosti ze zahraničí pak doplňuje i rozhovor o nedávno zavedené praxi kulturních mediátorů v České republice. The publication is divided into two main parts. The first part, mostly theoretical, contains an analysis of labour migration in the Czech Republic in a broader context, focusing on the state of social integration of migrant workers, their rights and their position within the Czech labour market, the issue of illegal work and its prevention, as well as an analysis of the key issues in the field of labour migration and integration in the European context, and in both partner countries participating in the project - Austria and Portugal. The second part presents the comparison of the non-profit sector functioning in the area of labour migration in the countries represented in the project, emphasizing the interdependence of their activities with labour offices and other entities in Portugal and Austria. It serves as a basis for proposals and suggestions for creation and development of similar forms of cooperation in the CR. This section describes the current status of Czech NGOs in the process of social integration of migrant workers in general, their services provided to target groups and their future perspectives in this field. The publication also includes legislative and other recommendations that could contribute to the facilitation of social integration of foreigners in the Czech Republic in the future, in terms of a labour market. Another noteworthy part comprises casuistic cases that are discussed in the publication, as well as inspiring interviews with consultants from the Austrian organization and with mediators of Portuguese organization. These experiences from abroad are then complemented with an interview related to the recently introduced practice of cultural mediators in the Czech Republic. Keywords: migrace; migranti; integrace; neziskový sektor; pracovní migranti; pracovní migrace; labour migrants; integration; NGOs; migration; migrants Available in a digital repository NRGL
Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice. Srovnání praxe v Portugalsku a Rakousku

Odborná publikace je rozdělena na dvě stěžejní části. První část, převážně teoretická, obsahuje analýzu pracovní migrace v ČR v širším kontextu se zaměřením na stav sociální integrace pracovních ...

Valentová, Eva; Faltová, Magda; Hradečná, Pavla; Trochtová, Alexandra; Zelenková, Šárka; Duba, Pavel
Sdružení pro integraci a migraci, 2012

Výroční zpráva SIMI za rok 2010
Sdružení pro integraci a migraci
2011 - Czech
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2010. Annual report on activities, projects and management of Association for integration and migration in 2010. Keywords: neziskové organizace; cizinecké právo; uprchlické právo; společenská integrace; péče o uprchlíky; imigrace Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva SIMI za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2010....

Sdružení pro integraci a migraci
Sdružení pro integraci a migraci, 2011

Výroční zpráva SIMI za rok 2009
Sdružení pro integraci a migraci
2010 - Czech
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2009. Annual report on activities, projects and management of Association for integration and migration in 2009. Keywords: neziskové organizace; cizinecké právo; uprchlické právo; společenská integrace; péče o uprchlíky; imigrace Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva SIMI za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2009....

Sdružení pro integraci a migraci
Sdružení pro integraci a migraci, 2010

Výroční zpráva SIMI za rok 2008
Sdružení pro integraci a migraci
2009 - Czech
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2008. Annual report on activities, projects and management of Association for integration and migration in 2008. Keywords: neziskové organizace; cizinecké právo; uprchlické právo; společenská integrace; péče o uprchlíky; imigrace Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva SIMI za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2008....

Sdružení pro integraci a migraci
Sdružení pro integraci a migraci, 2009

Výroční zpráva SIMI za rok 2007
Sdružení pro integraci a migraci
2008 - Czech
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2007. Annual report on activities, projects and management of Association for integration and migration in 2007. Keywords: neziskové organizace; cizinecké právo; uprchlické právo; společenská integrace; péče o uprchlíky; imigrace Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva SIMI za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2007....

Sdružení pro integraci a migraci
Sdružení pro integraci a migraci, 2008

Výroční zpráva SIMI za rok 2006
Sdružení pro integraci a migraci
2007 - Czech
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2006. Annual report on activities, projects and management of Association for integration and migration in 2006. Keywords: neziskové organizace; cizinecké právo; uprchlické právo; společenská integrace; péče o uprchlíky; imigrace Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva SIMI za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2006....

Sdružení pro integraci a migraci
Sdružení pro integraci a migraci, 2007

Výroční zpráva SIMI za rok 2005
Sdružení pro integraci a migraci
2006 - Czech
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2005. Annual report on activities, projects and management of Association for integration and migration in 2005. Keywords: neziskové organizace; cizinecké právo; uprchlické právo; společenská integrace; péče o uprchlíky; imigrace Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva SIMI za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2005....

Sdružení pro integraci a migraci
Sdružení pro integraci a migraci, 2006

Výroční zpráva SIMI za rok 2004
Sdružení pro integraci a migraci
2005 - Czech
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2004. Annual report on activities, projects and management of Association for integration and migration in 2004. Keywords: neziskové organizace; cizinecké právo; uprchlické právo; společenská integrace; péče o uprchlíky; imigrace Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva SIMI za rok 2004

Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2004....

Sdružení pro integraci a migraci
Sdružení pro integraci a migraci, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases