Number of found documents: 15
Published from to

Stav CAAD v České republice
Moučka, Jan
1993 - Czech
Na jaro roku 1990 bylo do Budapešti připraveno mezinárodní "CAAD Forum", na které autor připravil sdělení o stavu východoevropské architektury, urbanismu i CAAD po 40 letech komunistické totality. V Budapešti však vypukla stávka veřejné dopravy. Fórum se proto neuskutečnilo a po prohlídce výstavy se účastníci rozjeli, aniž své referáty mohli přednést a aniž by připravené příspěvky byly publikovány. Autor text sestavil ze své iniciativy, v anglickém znění text využíval pro vstupní informování cizích odborníků, s nimiž se setkal a konsultoval po "sametové revoluci" v Praze. Keywords: architecture; urban planning; computer-aided architectural design; architektura a urbanismus Available in a digital repository NRGL
Stav CAAD v České republice

Na jaro roku 1990 bylo do Budapešti připraveno mezinárodní "CAAD Forum", na které autor připravil sdělení o stavu východoevropské architektury, urbanismu i CAAD po 40 letech komunistické totality. V ...

Moučka, Jan
Ing. arch. Jan Moučka, 1993

Nové formáty pro architekturu
Moučka, Jan
1993 - Czech
Konference ECAADE Munich 1991 "Research results and architect practice", svolaná do Mnichova, byla zaměřena na výuku CAAD. Jednání konference se od začátku ocitlo v časové tísni, vzniklé pozdním příjezdem hlavních protagonistů. Příspěvek J. Moučky, který musel stejný den odjet do Prahy, nebyl přednesen a nebyl tudíž ani publikován. Příspěvek J. Moučky byl zaměřen na problém osvojení a internalizace výsledků výzkumu CAAD architekty - praktiky. Uváděl jako příklad "osvojeného" nástroje knihu Bauentwurfslehre E. Neuferta, vydanou poprvé ve 30tých letech 20.stol., velmi úspěšnou i ve 21. století. Kniha obsahuje diagram OBYDLÍ a jeho "větvení" (diferenciace místností spolu s růstem standardu obydlí), od jednoprostorové chýše a končí velkou residencí. Diagram slouží i jako nástroj komunikace mezi klientem a architektem. Pro konferenci byl připraven popis autorova programu pro osobní počítač "REKREA", který produkuje inspirativní architektonické grafické výstupy, osvojitelné architekty i klienty. Keywords: computer-aided architectural design; architecture; architektura a urbanismus; CAD Available in a digital repository NRGL
Nové formáty pro architekturu

Konference ECAADE Munich 1991 "Research results and architect practice", svolaná do Mnichova, byla zaměřena na výuku CAAD. Jednání konference se od začátku ocitlo v časové tísni, vzniklé pozdním ...

Moučka, Jan
Ing. arch. Jan Moučka, 1993

Model prostředí
Moučka, Jan
1981 - Czech
Keywords: parametry prostředí; environmental parameters; prostředí; plánování; architektonické modely; výstavba Available in a digital repository NRGL
Model prostředí

Moučka, Jan
Ing. arch. Jan Moučka, 1981

Optimalizace uspořádání ploch při architektonickém návrhu budov
Moučka, Jan
1980 - Czech
Keywords: Matematické metody; Mathematical methods; architektonické návrhy; architektura; projektování staveb Available in a digital repository NRGL
Optimalizace uspořádání ploch při architektonickém návrhu budov

Moučka, Jan
Ing. arch. Jan Moučka, 1980

Rozhodování v počáteční fázi architektonického projektu
Moučka, Jan; Starý, Oldřich; Štursa, Jiří; Zich, Otakar
1969 - Czech
Předmětem aspirantské práce byla racionalizace rozhodování v počáteční fázi projektování budov a úprav prostředí, tj. od většinou vágního zadání až po návrh disposice budov. Jako metodu racionálního rozhodování problémů zvolil aspirant formální logiku, teorii grafů, využití počítačů. Obsahem disertace jsou i obecně srozumitelné pasáže, s ohledem na obsah vysokoškolské výuky architektů. Hlavními výsledky aspirantury je pojmové zpřesnění, model a metoda řešení problémů slučitelnosti činností ve společném prostředí (místnostech), uspořádání a propojení místností v jednopodlažních budovách (disposiční řešení). Aspirantura probíhala při zaměstnání ve výzkumu výstavby, její výsledky byly podkladem pro úkoly, které aplikovanému výzkumu byly zadávány. Přílohou je grafický výstup výpočtu optimální rozsáhlé disposice z r. 1967, pomocí programu "Rovinný rozvrh", jehož autorem byl Jan Moučka za spolupráce matematiků- programátorů. Školícím místem bylo ČVUT, Fakulta architektury. Školiteli byli prof.ing.arch. Oldřich Starý a univ.prof. Otakar Zich DrSc, vedoucí katedry logiky University Karlovy. Oponentem byl prof.Jiří Štursa. Keywords: architecture; project planning; architektonické návrhy Available in a digital repository NRGL
Rozhodování v počáteční fázi architektonického projektu

Předmětem aspirantské práce byla racionalizace rozhodování v počáteční fázi projektování budov a úprav prostředí, tj. od většinou vágního zadání až po návrh disposice budov. Jako metodu racionálního ...

Moučka, Jan; Starý, Oldřich; Štursa, Jiří; Zich, Otakar
Ing. arch. Jan Moučka, 1969

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases