Number of found documents: 21
Published from to

Zpráva o činnosti 2006
Správa úložišť radioaktivních odpadů
2007 - Czech
Keywords: výroční zpráva; zpráva o činnosti; radioaktivní odpady; SÚRAO; annual report; SÚRAO; Radioactive waste repository authority; věda a technika Available in a digital repository NRGL
Zpráva o činnosti 2006

Správa úložišť radioaktivních odpadů
Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2007

Zpráva o činnosti 2005
Správa úložišť radioaktivních odpadů
2006 - Czech
Keywords: výroční zpráva; zpráva o činnosti; annual report; radioaktivní odpady; SÚRAO; annual report; SÚRAO; Radioactive waste repository authority; věda a technika Available in a digital repository NRGL
Zpráva o činnosti 2005

Správa úložišť radioaktivních odpadů
Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2006

Zpráva o činnosti 2004
Správa úložišť radioaktivních odpadů
2005 - Czech
Keywords: výroční zpráva; zpráva o činnosti; radioaktivní odpady; SÚRAO; věda a technika Available in a digital repository NRGL
Zpráva o činnosti 2004

Správa úložišť radioaktivních odpadů
Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2005

Zpráva o činnosti 2003
Správa úložišť radioaktivních odpadů
2004 - Czech
Keywords: výroční zpráva; zpráva o činnosti; radioaktivní odpady; SÚRAO; věda a technika Available in a digital repository NRGL
Zpráva o činnosti 2003

Správa úložišť radioaktivních odpadů
Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2004

Průběžná zpráva o výsledcích laboratorního studia geochemických a transportních procesů
ÚJV Řež, a.s.; Rajlich, Petr
2003 - Czech
V přehledu jsou zhodnoceny laboratorní experimenty provedené k charakterizaci podmínek geochemického chování uranové mineralizace a hostitelských hornin – terciérních a kaolinitických jílů. Jako testovací materiál byly pro experimenty použity vzorky hornin odebrané jednak z vrtů provedených ve výzkumné lokalitě během vrtné kampaně 2002 a současně i z vrtů, které byly jako monitorovací vrty pro připravovanou otvírku ložiska kaolínu provedeny firmou Gekon s.r.o. v roce 2003. Keywords: uranová mineralizace; uranium mineralisation; geochemie; horniny; radioaktivní odpad Available in a digital repository NRGL
Průběžná zpráva o výsledcích laboratorního studia geochemických a transportních procesů

V přehledu jsou zhodnoceny laboratorní experimenty provedené k charakterizaci podmínek geochemického chování uranové mineralizace a hostitelských hornin – terciérních a kaolinitických jílů. Jako ...

ÚJV Řež, a.s.; Rajlich, Petr
Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2003

Zpráva o činnosti 2002
Správa úložišť radioaktivních odpadů
2003 - Czech
Keywords: výroční zpráva; zpráva o činnosti; radioaktivní odpady; SÚRAO; věda a technika Available in a digital repository NRGL
Zpráva o činnosti 2002

Správa úložišť radioaktivních odpadů
Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2003

Zpráva o činnosti 2001
Správa úložišť radioaktivních odpadů
2002 - Czech
Keywords: výroční zpráva; zpráva o činnosti; radioaktivní odpady; SÚRAO; věda a technika Available in a digital repository NRGL
Zpráva o činnosti 2001

Správa úložišť radioaktivních odpadů
Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2002

Zpráva o činnosti 2000
Správa úložišť radioaktivních odpadů
2001 - Czech
Keywords: výroční zpráva; zpráva o činnosti; radioaktivní odpady; SÚRAO; věda a technika Available in a digital repository NRGL
Zpráva o činnosti 2000

Správa úložišť radioaktivních odpadů
Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2001

Zpráva o činnosti 1999
Správa úložišť radioaktivních odpadů
2000 - Czech
Keywords: výroční zpráva; zpráva o činnosti; radioaktivní odpady; SÚRAO; věda a technika Available in a digital repository NRGL
Zpráva o činnosti 1999

Správa úložišť radioaktivních odpadů
Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2000

Zpráva o činnosti 1998
Správa úložišť radioaktivních odpadů
1999 - Czech
Keywords: výroční zpráva; zpráva o činnosti; radioaktivní odpady; SÚRAO; věda a technika Available in a digital repository NRGL
Zpráva o činnosti 1998

Správa úložišť radioaktivních odpadů
Správa úložišť radioaktivních odpadů, 1999

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases