Number of found documents: 25
Published from to

Středověká architektonická skulptura presbytáře chrámu sv. Ducha v Hradci Králové
Dáňová, Helena
2014 - Czech
Příspěvek se soustředí na architektonickou výzdobu presbyteria kostela sv. Ducha v Hradci Králové a zvláště na období konce 13. a první polovinu 14. století. Zahrnuje rovněž interpretaci některých zásahů provedených Františkem Schmoranzem při regotizaci stavby ve třetí čtvrtině 19. století. The article focuses on the architectural decoration of the presbytery of the church of the Holy Spirit in Hradec Králové and particularly on the period of the end of the 13th and first half of the 14th centuries. It also includes an interpretation of some of the interventions conducted by František Schmoranz the Elder in the re-Gothization of the building in the third quarter of the 19th century. Keywords: Hradec Králové; Holy Spirit church; re-Gothization; architectural sculpture Fulltext is available at external website.
Středověká architektonická skulptura presbytáře chrámu sv. Ducha v Hradci Králové

Příspěvek se soustředí na architektonickou výzdobu presbyteria kostela sv. Ducha v Hradci Králové a zvláště na období konce 13. a první polovinu 14. století. Zahrnuje rovněž interpretaci některých ...

Dáňová, Helena
Ústav dějin umění, 2014

Program Contra vim mortis non est medicamen in hortis
Roháček, Jiří
2011 - Czech
Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000. Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000). Keywords: sepulkrální památky; epigrafika; sepulchral monuments; epigraphy; epigrafika Available in a digital repository NRGL
Program Contra vim mortis non est medicamen in hortis

Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000.


Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000).

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2011

Program Hodie mihi, cras tibi
Roháček, Jiří
2010 - Czech
Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000. Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000). Keywords: sepulkrální památky; epigrafika; sepulchral monuments; epigraphy; epigrafika Available in a digital repository NRGL
Program Hodie mihi, cras tibi

Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000.


Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000).

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2010

Výroční zpráva Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. za rok 2009
Šroněk, Michal; Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
2010 - Czech
Keywords: dějiny umění; art history; umění; kulturní historie Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. za rok 2009

Šroněk, Michal; Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
Ústav dějin umění, 2010

Program Beati mortui qui in domino moriuntur
Roháček, Jiří
2009 - Czech
Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000. Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000). Keywords: sepulkrální památky; epigrafika; sepulchral monuments; epigraphy; epigrafika Available in a digital repository NRGL
Program Beati mortui qui in domino moriuntur

Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000.


Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000).

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2009

Program zasedání Zdeněk Wirth pohledem doby
Roháček, Jiří; Uhlíková, Kristina
2008 - Czech
Keywords: Zdeněk Wirth; dějiny umění; památková péče; Zdenek Wirth; art history; heritage preservation; výzkum Available in a digital repository NRGL
Program zasedání Zdeněk Wirth pohledem doby

Roháček, Jiří; Uhlíková, Kristina
Ústav dějin umění, 2008

Program Mortui immortales
Roháček, Jiří
2008 - Czech
Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000. Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000). Keywords: sepulkrální památky; epigrafika; sepulchral monuments; epigraphy; epigrafika Available in a digital repository NRGL
Program Mortui immortales

Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000.


Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000).

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2008

Výroční zpráva Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. za rok 2007
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
2008 - Czech
Keywords: dějiny umění; art history; historie; sociologie; knihovny Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. za rok 2007

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
Ústav dějin umění, 2008

Program Mors principium est
Roháček, Jiří
2007 - Czech
Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000. Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000). Keywords: sepulkrální památky; epigrafika; sepulchral monuments; epigraphy; epigrafika Available in a digital repository NRGL
Program Mors principium est

Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000.


Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000).

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2007

Výroční zpráva Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. za rok 2006
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
2007 - Czech
Keywords: dějiny umění; art history; umění; kulturní historie Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. za rok 2006

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
Ústav dějin umění, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases