Number of found documents: 136
Published from to

Aplikace laditelného laseru v konfokální mikroskopii
Pala, Jan; Krist, P.; Schröeder, J.
2007 - Czech
Práce popisuje současný stav konfokální mikroskopie a možnou aplikaci bílého širokopásmové laditelného laseru. This contribution describes contemporary status of confocal microscopy and possible application of white wide-band tunable laser. Keywords: diffraction; laser beam applications Available at various institutes of the ASCR
Aplikace laditelného laseru v konfokální mikroskopii

Práce popisuje současný stav konfokální mikroskopie a možnou aplikaci bílého širokopásmové laditelného laseru....

Pala, Jan; Krist, P.; Schröeder, J.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

STED - Stimulated Emission Depletion mikroskopie na bázi konfokálního mikroskopu Leica SP5
Pala, Jan; Krist, P.; Szellas, T.
2007 - Czech
Práce se věnuje STED mikroskopii s vysokým rozlišením v rovině xy. This contribution deals with STED microscopy with superresolution in the plane xy. Keywords: diffraction; laser beam applications; microscopes Available at various institutes of the ASCR
STED - Stimulated Emission Depletion mikroskopie na bázi konfokálního mikroskopu Leica SP5

Práce se věnuje STED mikroskopii s vysokým rozlišením v rovině xy.


This contribution deals with STED microscopy with superresolution in the plane xy.

Pala, Jan; Krist, P.; Szellas, T.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Endoskopický konfokální mikroskop
Pala, Jan; Krist, P.
2007 - Czech
Práce se věnuje endoskopické konfokální mikroskopii. This contribution deals with endoscopic confocal microscopy. Keywords: diffraction; laser beam applications; microscopes Available at various institutes of the ASCR
Endoskopický konfokální mikroskop

Práce se věnuje endoskopické konfokální mikroskopii.


This contribution deals with endoscopic confocal microscopy.

Pala, Jan; Krist, P.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Hnací síly a brzdy zavádění optiky do přístupových sítí doma a ve světě
Kuchar, Anton; Hrstka, J.
2007 - Czech
Přesto, že sítě typu FTTx jsou tím nejperspektivnějším řešením pro přístupové sítě, jsou zralé a na trhu je dostatečná nabídka příslušných zařízení, tempo jejich zavádění do praxe se v jednotlivých zemích i regiónech velmi liší. V přednášce je mapována aktuální situace v budování a využívání optických přístupových sítí doma i v zahraničí. Je učiněn pokus najít odpověď na otázku – co pohání a co brzdí zavádění optiky do přístupových sítí doma a ve světě. Inspite of the fact that FTTx networks are the most future-proof solution for the access networks, they are mature and there is sufficient supply of equipment on the market, the pace of their implementation in various countries and regions vastly differs. In the contribution, the up-to-date situation concerning implementation and utilization of optical fibre access networks is presented and drivers and inhibitors of fibre optics advancement into access networks are identified. Keywords: telecommunication networks; optical communication Available at various institutes of the ASCR
Hnací síly a brzdy zavádění optiky do přístupových sítí doma a ve světě

Přesto, že sítě typu FTTx jsou tím nejperspektivnějším řešením pro přístupové sítě, jsou zralé a na trhu je dostatečná nabídka příslušných zařízení, tempo jejich zavádění do praxe se v jednotlivých ...

Kuchar, Anton; Hrstka, J.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Zkušenosti z výstavby a provozu mnohofunkční sítě ve městě Šumperk
Kuchar, Anton; Purš, J.
2007 - Czech
Navrhli jsme a experimentálně ověřili použití optické vláknové mřížky s dlouhou periodou pro konverzi fázové modulace na amplitudovou. Aplikovali jsme ji na místo diferenciálního interferometru ve vlnovém konvertoru založeném na křížové fázové modulaci a následně využili ke konverzi signálu z 1572nm na 1555nm při 160Gb/s. We proposed and demonstrated that long-period fiber grating can serve as converter of phase modulation to amplitude modulation in wavelength converters based on XPM. In our particular implementation, an input pulse train with repetition rate of 160Gb/s at the wavelength of 1572nm were converted to train of 2ps pulses at 1555nm. We shown its benefits compared to differential interferometric schemes used for the same purpose. Keywords: telecommunication networks; optical communication; optical fibre subscriber loops Available at various institutes of the ASCR
Zkušenosti z výstavby a provozu mnohofunkční sítě ve městě Šumperk

Navrhli jsme a experimentálně ověřili použití optické vláknové mřížky s dlouhou periodou pro konverzi fázové modulace na amplitudovou. Aplikovali jsme ji na místo diferenciálního interferometru ve ...

Kuchar, Anton; Purš, J.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Dvojrozměrné modelování fotonických struktur
Čtyroký, Jiří
2007 - Czech
Příspěvek popisuje metodu pro dvojrozměrné modelování integrovaných fotonických struktur pomocí rozvoje optických polí v harmonické vlny. Je stručně popsán princip metody a její zdokonalení v poslední době. Metoda je kriticky porovnána s příbuznými modálními metodami, jako je metoda rozkladu obousměrné vlastní vidy a metoda Fourierova rozvoje, a jsou uvedeny příklady aplikací. A novel method for two-dimensional modelling of integrated photonic structures by using of harmonic expansion of optical fields is presented. The principle of the method and its recent improvements are described. The method is critically assessed and compared with other modal methods, namely with the bi-directional eigenmode expansion method and with the Fourier expansion method. A few examples if its application are shown, too. Keywords: optical waveguide theory; modelling; integrated optics Available at various institutes of the ASCR
Dvojrozměrné modelování fotonických struktur

Příspěvek popisuje metodu pro dvojrozměrné modelování integrovaných fotonických struktur pomocí rozvoje optických polí v harmonické vlny. Je stručně popsán princip metody a její zdokonalení v poslední ...

Čtyroký, Jiří
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Kónicky zúžená optická vlákna
Martan, Tomáš; Kaňka, Jiří; Podrazký, Ondřej; Kašík, Ivan; Matějec, Vlastimil
2007 - Czech
Pro generaci superkontinua byla navržena zúžená mikrostrukturní optická vlákna z křemenného a z olovnatého skla s vysokým nelineárním koeficientem. Generace superkontinua byla simulována v pásmu 1550 nm. Pro přípravu zúžených optických vláken byly provedeny technologické experimenty na zkonstruovaném univerzálním, počítačem řízeném, zařízení. Pomocí zařízení pro zužování optických vláken byly též vyrobeny špičky na jednovidových optických vláknech sloužící jako sondy pro měření pH. A paper is focused on a design and manufacturing microstructure optical fibers with a high nonlinear coefficient, which was reached by using a nonlinear glass and tapering a microstructure optical fiber section. In designed highly nonlinear fiber taper, supercontinum generation was simulated. Designed tapered microstructure optical fiber was manufactured with using constructed tapering apparatus. The tapering apparatus was also employed for producing fiber tips, as probes for pH measurement. Keywords: fibre sensors; optical fibres Available at various institutes of the ASCR
Kónicky zúžená optická vlákna

Pro generaci superkontinua byla navržena zúžená mikrostrukturní optická vlákna z křemenného a z olovnatého skla s vysokým nelineárním koeficientem. Generace superkontinua byla simulována v pásmu 1550 ...

Martan, Tomáš; Kaňka, Jiří; Podrazký, Ondřej; Kašík, Ivan; Matějec, Vlastimil
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Využití mřížky s dlouhou periodou pro konverzi fázové modulace na amplitudovou při 160Gb/s
Škoda, Pavel; Honzátko, Pavel; Kumpera, Aleš
2007 - Czech
Navrhli jsme a experimentálně ověřili použití optické vláknové mřížky s dlouhou periodou pro konverzi fázové modulace na amplitudovou. Aplikovali jsme ji na místo diferenciálního interferometru ve vlnovém konvertoru založeném na křížové fázové modulaci a následně využili ke konverzi signálu z 1572nm na 1555nm při 160Gb/s. We proposed and demonstrated that long-period fiber grating can serve as converter of phase modulation to amplitude modulation in wavelength converters based on XPM. In our particular implementation, an input pulse train with repetition rate of 160Gb/s at the wavelength of 1572nm were converted to train of 2ps pulses at 1555nm. We shown its benefits compared to differential interferometric schemes used for the same purpose. Keywords: optical wavelewngth conversion; phase modulation; amplitude modulation Available at various institutes of the ASCR
Využití mřížky s dlouhou periodou pro konverzi fázové modulace na amplitudovou při 160Gb/s

Navrhli jsme a experimentálně ověřili použití optické vláknové mřížky s dlouhou periodou pro konverzi fázové modulace na amplitudovou. Aplikovali jsme ji na místo diferenciálního interferometru ve ...

Škoda, Pavel; Honzátko, Pavel; Kumpera, Aleš
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Rozbor situace v zavádění FTTx doma a ve světě – jak dál?
Kuchar, Anton; Hrstka, J.
2007 - Czech
V příspěvku jsou presentovány aktuální informace o budování a využívání optických přístupových sítí doma i v zahraničí. Důraz je kladen na ekonomické a politické aspekty tohoto procesu. Jsou popsány některé úspěšné domácí i zahraniční projekty realizace FTTx. Je učiněn pokus naznačit trendy rozvoje sítí založených na technologii FTTx. In the contribution, up-to-date information on implementation and utilization of optical fibre-based FTTx-type access networks in the Czech Republic and abroad is presented. Emphasis is placed on economical and political aspects of this process. Some successful FTTx projects realized at home and abroad are described. An attempt is made to outline the trends of development of FTTx-based access networks. Keywords: optical communication; optical links; telecommunication networks Available at various institutes of the ASCR
Rozbor situace v zavádění FTTx doma a ve světě – jak dál?

V příspěvku jsou presentovány aktuální informace o budování a využívání optických přístupových sítí doma i v zahraničí. Důraz je kladen na ekonomické a politické aspekty tohoto procesu. Jsou popsány ...

Kuchar, Anton; Hrstka, J.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Případová studie FTTX
Kuchar, Anton; Švrček, M.; Wacnik, E.
2006 - Czech
V rámci evropském projektu BReATH (BRoadband e-services and Access for The Home) byla provedena technicko-ekonomická analýza projektu širokopásmové přístupové sítě založené na technologii FTTx. S cílem zvýšit kapacitu již existující sítě TKR a umožnit poskytování služeb triple play a současně síť rozšířit tak, aby pokryla i oblast s novou výstavbou, byl vypracován projekt překryvné sítě typu FTTH a FTTB P2P a P2MP. Analyzovaný případ by mohl sloužit i jako inspirace pro řešení dalších podobných situací. In the framework of the European IST project BReATH (BRoadband e-services and Access for The Home) techno-economical analysis of a broadband access network employing FTTx architecture has been performed. The aim of the FTTx project is to enhance the existing CATV network enabling to provide triple play services and extend it to cover a new home development area. FTTH as well as FTTB and P2P/P2MP variations have been considered. The case study can serve as an inspiration for other similar cases. Keywords: optical communication; optical links; telecommunication networks Available at various institutes of the ASCR
Případová studie FTTX

V rámci evropském projektu BReATH (BRoadband e-services and Access for The Home) byla provedena technicko-ekonomická analýza projektu širokopásmové přístupové sítě založené na technologii FTTx. S ...

Kuchar, Anton; Švrček, M.; Wacnik, E.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases