Number of found documents: 58
Published from to

Western Eger (Ohře) Rift - control of near-surface tectonics by mantle junction of paleoplates
Babuška, Vladislav; Plomerová, Jaroslava; Achauer, U.; Vecsey, Luděk
2007 - English
Boundaries of blocks of the mantle lithosphere, with a fabric modelled from seismic anisotropy, predestined locations of the Eger Rift, Cheb Basin, Quaternary volcanoes, crustal earthquake swarms and exhalation centers of CO2 and 3He of mantle origin. Hranice bloků plášťové litosféry, jejichž stavba je modelována ze seismické anizotropie, předurčily pozice Oháreckého riftu, Chebské pánve, čtvrtohorních sopek, korových zemětřesných rojů a výronů CO2 a helia plášťového původu. Keywords: Bohemian Massif; Eger Rift; junction of paleoplates Available at various institutes of the ASCR
Western Eger (Ohře) Rift - control of near-surface tectonics by mantle junction of paleoplates

Boundaries of blocks of the mantle lithosphere, with a fabric modelled from seismic anisotropy, predestined locations of the Eger Rift, Cheb Basin, Quaternary volcanoes, crustal earthquake swarms and ...

Babuška, Vladislav; Plomerová, Jaroslava; Achauer, U.; Vecsey, Luděk
Geofyzikální ústav, 2007

Symbolical Numeric Process for error transformation
Kolář, Petr
2007 - English
A standard MT decomposition is routine but non-linear process which do not allowed apply standard errors transformation formulas. Therefore new symbolical numeric approach has been developed. Rozklad MT je rutinní avšak nelineární postup, který nedovoluje aplikovat standardní vzorce pro šíření chyb. Proto byl vyvinut nový symbolicko numerický postup. Keywords: MATLAB program; Symbolical Numeric Processes; moment tensors Available at various institutes of the ASCR
Symbolical Numeric Process for error transformation

A standard MT decomposition is routine but non-linear process which do not allowed apply standard errors transformation formulas. Therefore new symbolical numeric approach has been ...

Kolář, Petr
Geofyzikální ústav, 2007

Abstracts of the 10th Castle meeting on new trends in geomagnetism, palaeo, rock and environmental magnetism
2006 - English
The jubilee 10th of the series of "Biennial Castle Meetings", organised jointly by Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic and Geophysical Institute of the Slovak Academy of Sciences, is to follow the tradition of the previous nine meetings held each other year since 1988, and thus to promote the information exchange on fresh results in palaeomagnetism, environmental magnetism and physical principles of rock magnetism. Contributions dealing with rock magnetism and its applications in paleomagnetism, archeomagnetism, magnetostratigraphy or environmental magnetism. Jubilejní 10. konference, organizovaná společně GFÚ AV ČR a GFÚ SAV každé dva roky od 1988, za účelem výměny informací v magnetismu hornin, paleomagnetismu a environmentálním magnetismu. Příspěvky z magnetizmu hornin a jeho aplikací v archeomagnetismu, paleomagnetismu, magnetostratigrafii a magnetismu životního prostředí. Keywords: paleomagnetism; rock magnetism; environmental magnetism Available at various institutes of the ASCR
Abstracts of the 10th Castle meeting on new trends in geomagnetism, palaeo, rock and environmental magnetism

The jubilee 10th of the series of "Biennial Castle Meetings", organised jointly by Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic and Geophysical Institute of the Slovak ...

Geofyzikální ústav, 2006

Location of the "calibration" blast Jakubčovice and of two local tectonic events in the Ostrava region
Růžek, Bohuslav; Zedník, Jan; Jedlička, Petr; Holub, Karel; Rušajová, Jana; Novotný, O.
2004 - English
Five temporary seismic stations were put into operation in the region delimited by the towns Ostrava-Opava-Hranice na Moravi. These stations are primarily operated in order to collect data from quarry blasts and mining induced events. Corresponding recordings will be used for the velocity model inversion. A strong quarry blast in Jakubčovice was recorded by 8 stations and interpreted V oblasti vymezené městy Ostrava - Opava - Hranice na Moravě bylo uvedeno do provozu pět dočasných seismických stanic. Tyto stanice mají především sbírat data z důlních odstřelů a jevů vyvolaných důlní činností. Odpovídající záznamy budou využity pro inverzní rychlostní model. Silný důlní odstřel v Jakubčovicích byl zaznamenán 8 stanicemi a interpretován Keywords: seismic data; seismic stations; quarry blast Available at various institutes of the ASCR
Location of the "calibration" blast Jakubčovice and of two local tectonic events in the Ostrava region

Five temporary seismic stations were put into operation in the region delimited by the towns Ostrava-Opava-Hranice na Moravi. These stations are primarily operated in order to collect data from quarry ...

Růžek, Bohuslav; Zedník, Jan; Jedlička, Petr; Holub, Karel; Rušajová, Jana; Novotný, O.
Geofyzikální ústav, 2004

Interactive demonstration of the effect of causal and acausal frequency filtering on seismic signals
Plešinger, Axel; Kolář, Petr
2002 - English
Causal and acausal filtering are procedures routinely used in the processing of seismic and other non-stationary signals but many users of respective software tools are not aware of the apparently subtle, for the exact interpretation of the filtered signals however significant differences between the two methods. Keywords: seismic signals; broadband seismograms; digital signal processing; waveform seismograms Available at various institutes of the ASCR
Interactive demonstration of the effect of causal and acausal frequency filtering on seismic signals

Causal and acausal filtering are procedures routinely used in the processing of seismic and other non-stationary signals but many users of respective software tools are not aware of the apparently ...

Plešinger, Axel; Kolář, Petr
Geofyzikální ústav, 2002

Pizzeti theory of a level rotational ellipsoid
Yurkina, M. I.; Pick, Miloš
2000 - English
When calculating the normal gravity field of the Earth, we substitute the actual Earth with a proper mathematical-physical model. We have used usually to apply the Pizzetti approach. The actual Earth is substituted with a rotational ellipsoid which possesses these properties. Keywords: Země; substitut Available at various institutes of the ASCR
Pizzeti theory of a level rotational ellipsoid

When calculating the normal gravity field of the Earth, we substitute the actual Earth with a proper mathematical-physical model. We have used usually to apply the Pizzetti approach. The actual Earth ...

Yurkina, M. I.; Pick, Miloš
Geofyzikální ústav, 2000

The effect of grain size and other fabric parameters on the acoustic emission characteristics of stressed granitic rocks
Přikryl, R.; Lokajíček, Tomáš
1999 - English
Keywords: akustická emise; horniny Available at various institutes of the ASCR
The effect of grain size and other fabric parameters on the acoustic emission characteristics of stressed granitic rocks

Přikryl, R.; Lokajíček, Tomáš
Geofyzikální ústav, 1999

Proceedings: Ultrasonics and acoustic emission. 35th international conference
Lokajíček, Tomáš; Jiříček, O.
1999 - English
Keywords: akustická emise; mezinárodní konference Available at various institutes of the ASCR
Proceedings: Ultrasonics and acoustic emission. 35th international conference

Lokajíček, Tomáš; Jiříček, O.
Geofyzikální ústav, 1999

Earthquake relocation in Corinth Gulf
Kvasnička, M.; Růžek, Bohuslav
1999 - English
Available at various institutes of the ASCR
Earthquake relocation in Corinth Gulf

Kvasnička, M.; Růžek, Bohuslav
Geofyzikální ústav, 1999

Texture analysis by ultrasonic sounding, neutron diffraction and microscopic analysis - example of natural and artificial solids
Lokajíček, Tomáš; Pros, Zdeněk; Klíma, Karel; Přikryl, R.; Nikitin, A. N.; Ivankina, T. I.
1999 - English
Keywords: analýza; neutrony Available at various institutes of the ASCR
Texture analysis by ultrasonic sounding, neutron diffraction and microscopic analysis - example of natural and artificial solids

Lokajíček, Tomáš; Pros, Zdeněk; Klíma, Karel; Přikryl, R.; Nikitin, A. N.; Ivankina, T. I.
Geofyzikální ústav, 1999

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases