Number of found documents: 29560
Published from to

Analysis of critical points in construction of piston in order to eliminate risks during application of the HCCI technology
2019 -
Keywords: kritická místa; píst; místní síla; FEM Available in the ZČU Library.
Analysis of critical points in construction of piston in order to eliminate risks during application of the HCCI technology

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Emisná problematika vozidiel a environmentálne riziká v mestských destináciách
2019 -
Keywords: emisní problematika; vozidlo; environmentální rizika Available in the ZČU Library.
Emisná problematika vozidiel a environmentálne riziká v mestských destináciách

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Počítačová simulace logistických procesů
2019 -
Keywords: logistický proces; simulace diskrétních událostí; optimalizace Available in the ZČU Library.
Počítačová simulace logistických procesů

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Analýza mechanismů s více stupni volnosti
2019 -
Keywords: sungear; maticová metoda; přenosy rozdělené podle výkonu Available in the ZČU Library.
Analýza mechanismů s více stupni volnosti

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Elektronická zdravotnická dokumentace
2019 -
Tématem diplomové práce je elektronická zdravotnická dokumentace a její zavedení do provozu poskytovatele zdravotní péče. Téma je aktuální, neboť pokrok ve světě informačních technologií, který můžeme v posledním desetiletí sledovat, významně proniká také do oblasti zdravotnické evidence a dokumentace. Tato skutečnost by měla s sebou přinášet mnoho nesporných výhod jako je například předávání dat o pacientovi mezi zdravotníky, jejich organizace, archivování a maximální flexibilita komunikace mezi zdravotníky bez nutnosti fyzické přítomnosti pacienta či papírové dokumentace. Má však také svá úskalí zejména v oblasti bezpečnosti, funkční stability, ceny a kompatibility jednotlivých systémů různých pracovišť. Práce byla rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část diplomové práce se zabývá náležitostmi papírové dokumentace s postupným elektronizováním, zároveň je nastíněna i problematika ochrany dat společně s ochranou pacienta. Praktická část obsahuje výsledky výzkumu na II. Interní klinice a chirurgické klinice ve Fakultní nemocnici v Plzni. Keywords: Elektronizace; legislativa; přenos dat; ochrana dat; zdravotnická dokumentace. Available in the ZČU Library.
Elektronická zdravotnická dokumentace

Tématem diplomové práce je elektronická zdravotnická dokumentace a její zavedení do provozu poskytovatele zdravotní péče. Téma je aktuální, neboť pokrok ve světě informačních ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Pohľad žien na význam prevencie
2019 -
Keywords: žena; zdravie; prevencia; preventívne prehliadky Available in the ZČU Library.
Pohľad žien na význam prevencie

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Rizikové faktory osteoporózy v slovenskej populácii 40 a viacročných
2019 -
Keywords: osteoporóza; rizikový faktor Available in the ZČU Library.
Rizikové faktory osteoporózy v slovenskej populácii 40 a viacročných

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Vzdělávání sester v kontextu fenoménu 4.0.
2019 -
Keywords: fenomén 4.0; inovace; anotace; profesní studijní program Available in the ZČU Library.
Vzdělávání sester v kontextu fenoménu 4.0.

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Návštevy chorých v nemocniciach v medzivojnovom období
2019 -
Keywords: anotace; pacient; návšteva; nemocnica; návštevný poriadok Available in the ZČU Library.
Návštevy chorých v nemocniciach v medzivojnovom období

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Zdravotně postižený pacient a dialyzační léčba
2019 -
Keywords: dialyzační léčba; pacient; anotace Available in the ZČU Library.
Zdravotně postižený pacient a dialyzační léčba

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases