Number of found documents: 1183
Published from to

SMV-2019-66: Časované úpravy hydrogelů
Jákl, Petr; Ježek, Jan
2019 - Czech
Experimentální studie časové závislosti úpravy fyzikálních vlastností hydrogelů pomocí femtosekundového záření. Experimental study of timescale of modifications of hydrogel physical properties using femtosecond light source.\n Keywords: hydrogel; femtosecond laser Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-66: Časované úpravy hydrogelů

Experimentální studie časové závislosti úpravy fyzikálních vlastností hydrogelů pomocí femtosekundového záření....

Jákl, Petr; Ježek, Jan
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-34: Spektroskopické reference
Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
2019 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj referencí optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci ultra kompaktních laserových zdrojů. Tyto optické reference jsou založeny na bázi absorpčních kyvet plněných čistými plyny a dovolují stabilizaci laserových zdrojů pomocí metod laserové spektroskopie. Kyveta využívají speciální mechanický design dovolující jejich použití v prostředí kosmické družice. The contractual research was oriented towards development of the optical frequency references intended for frequency stabilization of ultra-compact laser sources. This optical reference were based on absorption cells filled with ultra-pure absorption gases and they allow precise locking of the lasers with the methods of laser spectroscopy. The cells use special opto-mechanical arrangement ensuring their ability to withstand in-satellite operation. Keywords: absorption cell; laser spectroscopy; stabilized laser; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-34: Spektroskopické reference

Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj referencí optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci ultra kompaktních laserových zdrojů. Tyto optické reference jsou založeny na bázi absorpčních kyvet plněných ...

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-33: Optická reference pro stabilizovaný laser
Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
2019 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj reference optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci ultra kompaktních laserových zdrojů. Tato optická reference je založena na bázi absorpční kyvety plněné čistými plyny a dovolují stabilizaci laserových zdrojů pomocí metod laserové spektroskopie. Kyveta využívá speciální víceprůchodové uspořádání měřících svazků s kombinovanými antireflexními a vysokoodraznými dielektrickými vrstvami na optických okénkách. The contractual research was oriented towards development of the optical frequency reference intended for frequency stabilization of ultra-compact laser sources. This optical reference was based on absorption cell filled with ultra-pure absorption gases and it allows precise locking of the lasers with the methods of laser spectroscopy. The cell uses special multi-pass arrangement of measuring laser beams and it is equipped with combined antireflective and highly-reflective dielectric coatings on its optical windows. Keywords: absorption cell; laser spectroscopy; stabilized laser; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-33: Optická reference pro stabilizovaný laser

Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj reference optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci ultra kompaktních laserových zdrojů. Tato optická reference je založena na bázi absorpční kyvety plněné ...

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-70: Smluvní výzkum zaměřený na vývoj a výrobu vzorku interferometru pro souřadnicové odměřování ve vakuu
Lazar, Josef
2019 - Czech
Projekt smluvního výzkumu spočívá ve vývoji interferometrické jednotky, vývoji detektoru interferometrického signálu, realizaci vzorků a měření a kalibraci interferometrického systému určeného souřadnicové odměřování ve vakuovém prostředí komory elektronově optického přístroje. The contract research project consists in the development of an interferometric unit, the development of an interferometric signal detector, the realization of samples and the measurement and calibration of an interferometric system determined by the coordinate measuring in the vacuum environment of the electron optical instrument chamber. Keywords: laser dimensional metrology; interferometry Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-70: Smluvní výzkum zaměřený na vývoj a výrobu vzorku interferometru pro souřadnicové odměřování ve vakuu

Projekt smluvního výzkumu spočívá ve vývoji interferometrické jednotky, vývoji detektoru interferometrického signálu, realizaci vzorků a měření a kalibraci interferometrického systému určeného ...

Lazar, Josef
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-72: Reference optické frekvence
Lazar, Josef
2019 - Czech
Vývoj optických frekvenčních referencí křemenného skla s okny optické kvality, užitečná apertura 24 mm (průměr vnějších a vnitřních vrstev AR pro vlnovou délku 1550 nm), délka 250 mm, plnící nástavec (s přechodem z křemenného skla do pyrexu) ve středu, okna s rovinností ploch λ / 10 @ 633 nm pro aperturu, plnění: izotopicky čistý acetylen. Development of optical frequency references of quartz glass with optical quality windows, useful aperture 24 mm (diameter of the external and internal AR coatings for the 1550 nm wavelength), length 250 mm, filling pin (with transition from quartz glass to pyrex) in the center, windows with surfaces flatness λ/10 @ 633 nm for the clear aperture, filling: Isotopically pure Acetylene. Keywords: metrology of optical frequencies; reference; frequency stabilization; laser spectroscopy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-72: Reference optické frekvence

Vývoj optických frekvenčních referencí křemenného skla s okny optické kvality, užitečná apertura 24 mm (průměr vnějších a vnitřních vrstev AR pro vlnovou délku 1550 nm), délka 250 mm, plnící nástavec ...

Lazar, Josef
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-27: THK_Lasersvar
Mrňa, Libor
2019 - Czech
Test možností využití technologie laserového svařování pro svařování dodaných dvou typů ílů (nápravových pružných čepů). Test of the possibility of using laser welding technology for welding of supplied two types of parts (axle spring pins). Keywords: laser welding; technological process Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-27: THK_Lasersvar

Test možností využití technologie laserového svařování pro svařování dodaných dvou typů ílů (nápravových pružných čepů)....

Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-14: Morfologická analýza pyrolytického grafitu v bazální a hranové orientaci pro biofyzikální výzkum
Mika, Filip
2019 - Czech
Vypracování metodiky preparace a zobrazení vloček pyrolytického grafitu ve vysokorozlišovacím SEM bez nutnosti pokovení, tj. bez ztráty informace o reliéfu a jejich skutečné velikosti. Metodika pro morfologickou analýzu jednotlivých vloček ze zorných polí širokých až několik centimetrů. Development of a suitable methodology for specimen preparation and imaging of pyrolytic graphite flakes in a high-resolution SEM without the need for coating with a thin layer of metal, that is without losing detailed information about the morphology. Methodology for morphological analysis of flakes from very large fields of view up to the width of several centimeters. Keywords: graphene; high-resolution SEM; morphology; critical energy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-14: Morfologická analýza pyrolytického grafitu v bazální a hranové orientaci pro biofyzikální výzkum

Vypracování metodiky preparace a zobrazení vloček pyrolytického grafitu ve vysokorozlišovacím SEM bez nutnosti pokovení, tj. bez ztráty informace o reliéfu a jejich skutečné velikosti. Metodika pro ...

Mika, Filip
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-15: Vypracování metodiky chemické analýzy řezu austenitickou ocelí na rastrovacím elektronovém mikroskopu.
Mika, Filip
2019 - Czech
Vypracování metodiky chemické analýzy řezu austenitickou ocelí na rastrovacím elektronovém mikroskopu. Method for chemical and morphological analysis of austenitic steel using scanning electron microscope. Keywords: SEM; EDX Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-15: Vypracování metodiky chemické analýzy řezu austenitickou ocelí na rastrovacím elektronovém mikroskopu.

Vypracování metodiky chemické analýzy řezu austenitickou ocelí na rastrovacím elektronovém mikroskopu....

Mika, Filip
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-10: Charakterizace vzorků Cu slitin za nízkých teplot
Králík, Tomáš
2019 - Czech
Cílem projektu bylo stanovit elektrickou vodivost osmi vzorků čisté nebo legované mědi při teplotě 4.2 K, 77 K a 300 K v dodaném, žíhaném a vytvrzeném stavu. Z elektrické vodivosti lze stanovit její tepelnou vodivost a z poměru elektrické vodivosti při 300 K a při 4.2 K (hodnota RRR) lze kovy porovnat podle jejich čistoty včetně mechanických poruch v materiálu. Čistá měď je sice nejlepší z hlediska vedení proudu a tepla, nemá ale potřebné pevnostní vlastnosti na rozdíl od legované mědi. Na základě změřené elektrické vodivosti lze vybrat slitinu, která má optimální parametry pro návrh nových proudových přívodů fúzního reaktoru. Z polotovarů materiálů byly vyřezány vzorky pomalým frézováním s průřezem cca 0.15-0.3 mm^2 a délce 33-70 mm.\nJeden vzorek od každé slitiny byl žíhán při teplotě 980°C (1.5 hodiny) a jeden vzorek byl vytvrzen při teplotě 480°C (5 hodin). Všechny vzorky (24 ks) byli připájeny indiovou pájkou na speciální nosič s kontakty pro ctyřvodičové měření odporu. Odpor a vzorků byl měřen střídavým odporovým mostem LakeShore 372.\n The goal of the project was to measure the electrical conductivity of eight samples made of pure or alloyed copper at the temperatures 4.2 K, 77 K and 300 K for the as received, annealed and hardened state. The electrical conductivity is correlated with the thermal conductivity and the ratio between electrical conductivity at 300 K and 4.2 K (RRR value) gives the purity of the metal including mechanical defects in the material. Pure copper is excellent conductor of heat and electric current but it does not have required strength properties compared to the alloyed coppers. The measured temperature dependence of the electrical conductivity enables to compare the copper materials and to choose one with optimal properties for the current leads of the fusion reactor. \nThe samples with a cross section 0.15-0.3 mm^2 and length 33-70 mm were cut by slow milling. One of the samples of each material was annealed at 980°C for 1.5 hour and the second was hardened at 480°C for 5 hours. All samples (24 pcs) were soldered with Indium solder on a special holder with contacts for the four wire electric resistance measurement. The electrical resistance was measured by a AC resistance bridge Lake Shore 372.\n Keywords: electrical conductivity; thermal conductivity; cryogenics Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-10: Charakterizace vzorků Cu slitin za nízkých teplot

Cílem projektu bylo stanovit elektrickou vodivost osmi vzorků čisté nebo legované mědi při teplotě 4.2 K, 77 K a 300 K v dodaném, žíhaném a vytvrzeném stavu. Z elektrické vodivosti lze stanovit její ...

Králík, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-26: Thermacut Course
Mrňa, Libor
2019 - Czech
Šlírová vizualizace proudění laserovými řeznými tryskami s průřezem podobným Lavalově trysce. Školení pro pracovníky Termacut k.s. o principech laserového dělení. Schlieren visualization of flow through laser cutting nozzles with cross section similar to Laval nozzle. Training for Termacut k.s workers on principles of laser cutting. Keywords: schlieren visualization; gas flow; laser nozzle Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-26: Thermacut Course

Šlírová vizualizace proudění laserovými řeznými tryskami s průřezem podobným Lavalově trysce. Školení pro pracovníky Termacut k.s. o principech laserového dělení....

Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases