Number of found documents: 562
Published from to

Demografický vývoj Středočeského kraje 1960 až 2012
oddělení informačních služeb- Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
2015 - Czech
Předkládaná publikace Demografický vývoj Středočeského kraje v letech 1960 až 2012, vydaná oddělením informačních služeb Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj, vyplňuje mezeru mezi publikacemi zabývajícími se demografickým vývojem tohoto kraje v dlouhodobějším časovém horizontu. Pro uživatele je přínosem jak analytická část doprovázená pro lepší názornost 122 grafy, tak i tabulková příloha se 140 tabulkami, které obsahují data zachycující demografické procesy v různém kombinačním třídění od roku 1960 do roku 2012. Keywords: Středočeský kraj; Central Bohemian Region; demografie; natalita; migrace obyvatelstva Available in a digital repository NRGL
Demografický vývoj Středočeského kraje 1960 až 2012

Předkládaná publikace Demografický vývoj Středočeského kraje v letech 1960 až 2012, vydaná oddělením informačních služeb Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj, vyplňuje mezeru mezi publikacemi ...

oddělení informačních služeb- Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
Český statistický úřad, 2015

Senioři v Karlovarském kraji - 2015
Krajská správa Českého statistického úřadu v Karlových Varech
2015 - Czech
Předkládaný materiál je v podstatě prvním komplexnějším statistickým obrazem postavení seniorů v Karlovarském kraji a jeho vývoje v posledních letech, a to zpravidla od roku 2010. Zahrnuje především oblasti, kde můžeme tento vývoj kvantifikovat pomocí statistických ukazatelů, přičemž klademe důraz na jevy v kraji významné. Z územního hlediska se neomezujeme pouze na kraj jako celek, ale snažíme se zobrazit i rozdíly uvnitř jeho území, a to z pohledu okresů nebo správních obvodů obcí s rozšířenou působností, popřípadě velikostních skupin obcí. Nedílnou součástí analýzy je také srovnání s ostatními kraji České republiky. Keywords: populační vývoj; vzdělání; domácnost; staří lidé Available in a digital repository NRGL
Senioři v Karlovarském kraji - 2015

Předkládaný materiál je v podstatě prvním komplexnějším statistickým obrazem postavení seniorů v Karlovarském kraji a jeho vývoje v posledních letech, a to zpravidla od roku 2010. Zahrnuje především ...

Krajská správa Českého statistického úřadu v Karlových Varech
Český statistický úřad, 2015

Senioři v Ústeckém kraji - 2015
Krajská správa Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem; Český statistický úřad
2015 - Czech
Charakteristika vývoje počtu a struktury seniorů v kraji i jeho dílčích územních celcích na základě demografické statistiky (včetně naděje dožití a projekce), sčítání lidu, domů a bytů (např. rodinný stav, vzdělání, ekonomická aktivita; bydlení seniorů, domácnosti seniorů). Vývoj sociální péče (počty důchodců, důchody, kapacity pro péči o seniory). Doplněno mezikrajským srovnáním a kartogramy. Number of seniors and their structure in the region and its territorial units based on population statistics (incl. life expectancy and population projection), Population and Housing Census (e.g. marital status, educational attainment, economic activity; seniors housing and households). Social care development (number of pensioners, pensions, care facilities for elderly). Completed with interregional comparisons and cartograms. Keywords: staří lidé; sociální služby; demografie Available in a digital repository NRGL
Senioři v Ústeckém kraji - 2015

Charakteristika vývoje počtu a struktury seniorů v kraji i jeho dílčích územních celcích na základě demografické statistiky (včetně naděje dožití a projekce), sčítání lidu, domů a bytů (např. rodinný ...

Krajská správa Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2015

Senioři ve Zlínském kraji - 2015
Krajská správa Českého statistického úřadu ve Zlíně; Český statistický úřad
2015 - Czech
Charakteristika vývoje počtu a struktury seniorů v kraji i jeho dílčích územních celcích na základě demografické statistiky (včetně naděje dožití a projekce), sčítání lidu, domů a bytů (např. rodinný stav, vzdělání, ekonomická aktivita; bydlení seniorů, domácnosti seniorů. Vývoj sociální péče (počty důchodců, důchody, kapacity pro péči o seniory). Doplněno mezikrajským srovnáním a kartogramy. Number of seniors and their structure in the region and its territorial units based on population statistics (incl. life expectancy and population projection), Population and Housing Census (e.g. marital status, educational attainment, economic activity; seniors housing and households). Social care development (number of pensioners, pensions, care facilities for elderly). Completed with interregional comparisons and cartograms. Keywords: staří lidé; demografie; sociální služby Available in a digital repository NRGL
Senioři ve Zlínském kraji - 2015

Charakteristika vývoje počtu a struktury seniorů v kraji i jeho dílčích územních celcích na základě demografické statistiky (včetně naděje dožití a projekce), sčítání lidu, domů a bytů (např. rodinný ...

Krajská správa Českého statistického úřadu ve Zlíně; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2015

Senioři v Jihočeském kraji - 2015
Krajská správa Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích
2015 - Czech
Předkládaný materiál je v podstatě prvním komplexnějším statistickým obrazem postavení seniorů v Jihočeském kraji a jeho vývoje v posledních letech, a to zpravidla od roku 2010. Zahrnuje především oblasti, kde můžeme tento vývoj kvantifikovat pomocí statistických ukazatelů, přičemž klademe důraz na jevy v kraji významné. Z územního hlediska se neomezujeme pouze na kraj jako celek, ale snažíme se zobrazit i rozdíly uvnitř jeho území, a to z pohledu okresů nebo správních obvodů obcí s rozšířenou působností, popřípadě velikostních skupin obcí. Nedílnou součástí analýzy je také srovnání s ostatními kraji České republiky. Keywords: stupeň vzdělání; důchod; sociální služby Available in a digital repository NRGL
Senioři v Jihočeském kraji - 2015

Předkládaný materiál je v podstatě prvním komplexnějším statistickým obrazem postavení seniorů v Jihočeském kraji a jeho vývoje v posledních letech, a to zpravidla od roku 2010. Zahrnuje především ...

Krajská správa Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích
Český statistický úřad, 2015

Senioři v Pardubickém kraji - 2015
Krajská správa Českého statistického úřadu v Pardubicích; Český statistický úřad; Dědič, Petr; Fialová, Hedvika; Mikanová, Monika
2015 - Czech
Charakteristika vývoje počtu a struktury seniorů v kraji i jeho dílčích územních celcích na základě demografické statistiky (včetně naděje dožití a projekce), sčítání lidu, domů a bytů (např. rodinný stav, vzdělání, ekonomická aktivita; bydlení seniorů, domácnosti seniorů). Vývoj sociální péče (počty důchodců, důchody, kapacity pro péči o seniory). Doplněno mezikrajským srovnáním a kartogramy. Number of seniors and their structure in the region and its territorial units based on population statistics (incl. life expectancy and population projection), Population and Housing Census (e.g. marital status, educational attainment, economic activity; seniors housing and households). Social care development (number of pensioners, pensions, care facilities for elderly). Completed with interregional comparisons and cartograms. Keywords: staří lidé; demografie; sociální služby Available in a digital repository NRGL
Senioři v Pardubickém kraji - 2015

Charakteristika vývoje počtu a struktury seniorů v kraji i jeho dílčích územních celcích na základě demografické statistiky (včetně naděje dožití a projekce), sčítání lidu, domů a bytů (např. rodinný ...

Krajská správa Českého statistického úřadu v Pardubicích; Český statistický úřad; Dědič, Petr; Fialová, Hedvika; Mikanová, Monika
Český statistický úřad, 2015

Cizinci v České republice - 2015
Český statistický úřad
2015 - Czech
Statistické údaje z řady oblastí týkajících se cizinců v ČR (demografie a státní občanství, azylová procedura, zaměstnanost, vzdělávání, kriminalita, nelegální migrace, zdraví) v časových řadách a s aktuálními údaji za rok 2014. Statistical data from a number of areas related to foreigners in the Czech Republic (demography and citizenship, asylum procedure, employment, education, crime, illegal migration, health) in time series and current data for 2014. Keywords: cizinecké právo; demografie; cizinecký režim; kriminalita; ekonomicky aktivní obyvatelstvo Available in a digital repository NRGL
Cizinci v České republice - 2015

Statistické údaje z řady oblastí týkajících se cizinců v ČR (demografie a státní občanství, azylová procedura, zaměstnanost, vzdělávání, kriminalita, nelegální migrace, zdraví) v časových řadách a s ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2015

Senioři v Hlavním městě Praze - 2015
Krajská správa Českého statistického úřadu v hl. m. Praze
2015 - Czech
Předkládaný materiál je v podstatě prvním komplexnějším statistickým obrazem postavení seniorů v hlavním městě Praze a jeho vývoje v posledních letech, a to zpravidla od roku 2010. Zahrnuje především oblasti, kde můžeme tento vývoj kvantifikovat pomocí statistických ukazatelů, přičemž klademe důraz na jevy v kraji významné. Z územního hlediska se neomezujeme pouze na kraj jako celek, ale snažíme se zobrazit i rozdíly uvnitř jeho území, a to z pohledu okresů nebo správních obvodů obcí s rozšířenou působností, popřípadě velikostních skupin obcí. Nedílnou součástí analýzy je také srovnání s ostatními kraji České republiky. Tato analýza navazuje na materiály vydávané ústředím ČSÚ, především na publikaci Senioři v ČR – 2014 nebo Senioři v krajích - 2014. Keywords: staří lidé; demografická reprodukce Available in a digital repository NRGL
Senioři v Hlavním městě Praze - 2015

Předkládaný materiál je v podstatě prvním komplexnějším statistickým obrazem postavení seniorů v hlavním městě Praze a jeho vývoje v posledních letech, a to zpravidla od roku 2010. Zahrnuje především ...

Krajská správa Českého statistického úřadu v hl. m. Praze
Český statistický úřad, 2015

Senioři v Jihomoravském kraji - 2015
Krajská správa Českého statistického úřadu v Brně
2015 - Czech
Předkládaný materiál je v podstatě prvním komplexnějším statistickým obrazem postavení seniorů v Jihomoravském kraji a jeho vývoje v posledních letech, a to zpravidla od roku 2010. Zahrnuje především oblasti, kde můžeme tento vývoj kvantifikovat pomocí statistických ukazatelů, přičemž klademe důraz na jevy v kraji významné. Z územního hlediska se neomezujeme pouze na kraj jako celek, ale snažíme se zobrazit i rozdíly uvnitř jeho území, a to z pohledu okresů nebo správních obvodů obcí s rozšířenou působností, popřípadě velikostních skupin obcí. Nedílnou součástí analýzy je také srovnání s ostatními kraji České republiky. Keywords: staří lidé; zdraví; stupeň vzdělání Available in a digital repository NRGL
Senioři v Jihomoravském kraji - 2015

Předkládaný materiál je v podstatě prvním komplexnějším statistickým obrazem postavení seniorů v Jihomoravském kraji a jeho vývoje v posledních letech, a to zpravidla od roku 2010. Zahrnuje především ...

Krajská správa Českého statistického úřadu v Brně
Český statistický úřad, 2015

Senioři v Libereckém kraji - 2015
Krajská správa Českého statistického úřadu v Liberci
2015 - Czech
Předkládaný materiál je v podstatě druhým komplexnějším statistickým obrazem postavení seniorů v Libereckém kraji a jeho vývoje v posledních letech, a to zpravidla od roku 2010. Zahrnuje především oblasti, kde můžeme tento vývoj kvantifikovat pomocí statistických ukazatelů, přičemž klademe důraz na jevy v kraji významné. Z územního hlediska se neomezujeme pouze na kraj jako celek, ale snažíme se zobrazit i rozdíly uvnitř jeho území, a to z pohledu okresů nebo správních obvodů obcí s rozšířenou působností, popřípadě velikostních skupin obcí. Nedílnou součástí analýzy je také srovnání s ostatními kraji České republiky. Keywords: Liberecký kraj; Liberec Region; staří lidé; důchod; vzdělání; zdraví Available in a digital repository NRGL
Senioři v Libereckém kraji - 2015

Předkládaný materiál je v podstatě druhým komplexnějším statistickým obrazem postavení seniorů v Libereckém kraji a jeho vývoje v posledních letech, a to zpravidla od roku 2010. Zahrnuje především ...

Krajská správa Českého statistického úřadu v Liberci
Český statistický úřad, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases