Number of found documents: 11
Published from to

Rozvoj pokročilých metod studia speciace a popisu sorpce aktinidů. Zpráva k závěrečnému kontrolnímu dni (Etapa 4) v rámci plnění smlouvy o dílo mezi ČR - Správou úložišť radioaktivních odpadů (č. 2007/032/Šu) a ČVUT
Vopálka, D.; Drtinová, B.; Motl, A.; Šebera, Jakub; Štamberg, K.; Vetešník, A.; Višňák, J.; Zavadilová, A.
2009 - Czech
Zpráva shrnuje závěrečnou část prací na řešení projektu, který byl věnován studiu vybraných problematik speciace a sorpce aktinidů. Všechny řešené problematiky se úzce dotýkaly problematiky migrace radioaktivních kontaminantů v okolí jaderných zařízení, zvláště pak úložišť radioaktivních odpadů. V části věnované kvantově-chemické interpretaci struktury a termochemické stability uranyl-sulfátových komplexů ve vodném roztoku jsme se snažili respektovat údaje získané měřením UV-VIS spekter. Interpretace UV-VIS spekter byla provedena pomocí metody TD-DFT. Vliv rozpouštědla byl zahrnut modelem COSMO. Kvantově-chemické výpočty správně interpretují strukturu a geometrii uranyl-sulfátových komplexů. Teoreticky určená absorpční UV-VIS spektra správně popisují oblast od 190 do přibližně 340 nm. Provedená studie je výchozím krokem pro korektnější popis UV-VIS spekter pomocí relativistické TDDFT a pro kvantově-chemickou interpretaci fluorescenčních spekter uranyl-sulfátových komplexů. The report of the last period of the project presents a development of three topics, each of which relates to the study of the radionuclide migration in fields near to disposal of nuclear waste and other nuclear facilities. The local structure and thermodynamic stability of uranyl sulfate complexes in aqueous solution was investigated by DFT theory. Interpretation of UV-VIS absorption spectra of uranyl-sulfate and -aqua complexes in aqueous solution was performed within the time-dependent DFT calculations. The structures were optimized in the aqueous phase at the B3LYP level by using model COSMO. The calculated geometries of aqua-sulfate complexes corresponded to the experimental data. DFT method described qualitatively thermodynamic stability of complexes in solution. TD-DFT method correctly interpreted only a part of absorption spectra (190-340 nm). In order to interpret the area around 420 nm it will be necessary to use the two-component relativistic TD-DFT. Keywords: sorption; actinoids; TD-DFT Available at various institutes of the ASCR
Rozvoj pokročilých metod studia speciace a popisu sorpce aktinidů. Zpráva k závěrečnému kontrolnímu dni (Etapa 4) v rámci plnění smlouvy o dílo mezi ČR - Správou úložišť radioaktivních odpadů (č. 2007/032/Šu) a ČVUT

Zpráva shrnuje závěrečnou část prací na řešení projektu, který byl věnován studiu vybraných problematik speciace a sorpce aktinidů. Všechny řešené problematiky se úzce dotýkaly problematiky migrace ...

Vopálka, D.; Drtinová, B.; Motl, A.; Šebera, Jakub; Štamberg, K.; Vetešník, A.; Višňák, J.; Zavadilová, A.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases