Number of found documents: 30
Published from to

6. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2013
Národní technická knihovna
2013 - Czech
Keywords: repozitáře; výzkumná data; výsledky výzkumu; antiplagiátorské systémy; repository; research data; digitální knihovny; vědecká setkání; šedá literatura Available in the NTK library.
6. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2013

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2013

Program konference Strategické plánování v knihovnách v ČR a zahraničí: akvizice elektronických informačních zdrojů
Národní technická knihovna
2012 - Czech
Keywords: EFI; Efektivní informační služby NTK; zaměstnanci; konference; EFI; Effective information services of NTL; employees; conference; strategické plánování; elektronické informační zdroje; konference Available in the NTK library.
Program konference Strategické plánování v knihovnách v ČR a zahraničí: akvizice elektronických informačních zdrojů

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2012

Program konference Strategické plánování a informační struktury v knihovnách ČR
Veselá, Eliška
2012 - Czech
Keywords: konference; EFI; informační struktury; conference; EFI; information structures; strategické plánování; knihovny; projekty; veřejná správa Available in the NTK library.
Program konference Strategické plánování a informační struktury v knihovnách ČR

Veselá, Eliška
Národní technická knihovna, 2012

5. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2012
Národní technická knihovna
2012 - Czech
Keywords: výsledky výzkumu; grey literature; vědecká setkání; digitální knihovny; šedá literatura Available in the NTK library.
5. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2012

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2012

Open Access aneb Open your mind! 2012
Národní technická knihovna
2012 - Czech
Program 2. ročníku semináře Open Access aneb Open your mind!, který pořádá Národní technická knihovna ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Keywords: seminář; vědecká komunikace; otevřená data; altmetrics; Evropská komise; otevřené politky; seminar; scholarly communication; Open Data; Altmetrics; European Commission; Open Access policies; otevřený přístup; konference Available in the NTK library.
Open Access aneb Open your mind! 2012

Program 2. ročníku semináře Open Access aneb Open your mind!, který pořádá Národní technická knihovna ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2012

Program konference Efektivní informační služby NTK
Národní technická knihovna
2012 - Czech
Keywords: projekt; zaměstnanci; Národní technická knihovna; efektivita; EFI; project; employees; National technical library; effectiveness; knihovny; strategické plánování; projekty Available in the NTK library.
Program konference Efektivní informační služby NTK

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2012

International Conference Knowledge Research Education
Národní technická knihovna
2011 - Czech
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko‑technologická v Praze a Národní technická knihovna vás 8. – 9. 9. 2011 zvou na mezinárodní konferenci KRE 11 (Knowledge, Research, Education), věnovanou měření výzkumu. Keywords: mezinárodní konference; hodnocení vědy; věda a výzkum; international conference; research evaluation; R&D; hodnocení; výzkum; konference Available in the NTK library.
International Conference Knowledge Research Education

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko‑technologická v Praze a Národní technická knihovna vás 8. – 9. 9. 2011 zvou na mezinárodní ...

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2011

4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury
Národní technická knihovna
2011 - Czech
NTK ve spolupráci s VŠE pořádala 4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, jehož prostřednictvím zajišťovala prezentaci a odbornou diskusi o problematice šedé literatury v České republice. Seminář kontinuálně sleduje stav řešení projektu, v jehož rámci bylo vytvořeno Národní úložiště šedé literatury (NUŠL). Projekt podpořilo v letech 2008 až 2011 Ministerstvo kultury ČR. V roce 2011 se projekt nacházel v závěrečné fázi a na semináři byly prezentovány výsledky, kterých bylo během řešení pilotního projektu dosaženo, a výhled do budoucnosti. Seminář byl určen knihovníkům, správcům sbírek, IT pracovníkům, ale i vedoucím pracovníkům a autorům, které zajímají možnosti zveřejňování výsledků výzkumné práce a možnosti získávání aktuálních dokumentů. Keywords: Šedá literatura; Seminář; Projekt; Národní technická knihovna; Grey literature; Seminar; Project; Národní technická knihovna; digitální knihovny Available in the NTK library.
4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

NTK ve spolupráci s VŠE pořádala 4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, jehož prostřednictvím zajišťovala prezentaci a odbornou diskusi o problematice šedé literatury v České republice. ...

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2011

International Conference Knowledge Research Education
Národní technická knihovna
2011 - Czech
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko‑technologická v Praze a Národní technická knihovna vás 8. – 9. 9. 2011 zvou na mezinárodní konferenci KRE 11 (Knowledge, Research, Education), věnovanou měření výzkumu. Keywords: mezinárodní konference; hodnocení vědy; věda a výzkum; international conference; research evaluation; R&D; hodnocení; výzkum; konference Available in the NTK library.
International Conference Knowledge Research Education

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko‑technologická v Praze a Národní technická knihovna vás 8. – 9. 9. 2011 zvou na mezinárodní ...

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2011

International Conference Knowledge Research Education
Národní technická knihovna
2011 - Czech
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko‑technologická v Praze a Národní technická knihovna vás 8. – 9. 9. 2011 zvou na mezinárodní konferenci KRE 11 (Knowledge, Research, Education), věnovanou měření výzkumu. Keywords: mezinárodní konference; hodnocení vědy; věda a výzkum; international conference; research evaluation; R&D; hodnocení; výzkum; konference Available in the NTK library.
International Conference Knowledge Research Education

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko‑technologická v Praze a Národní technická knihovna vás 8. – 9. 9. 2011 zvou na mezinárodní ...

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases