Number of found documents: 13
Published from to

Certifikovaná metodika způsobů ukládání textilu
KUŽELOVÁ, Zdenka; ŠEVČÍK, Richard; PŘÍHODA, Jiří; NASADIL, Petr
2016 - Czech
Tato metodika byla vytvořena pro potřeby muzejních pracovníků, kteří ukládají textilní sbírkové předměty. Metodika je zaměřena na depozitáře, ve kterých dochází k ukládání textilu. Svým obsahem je zaměřená na tradiční lidový oděv na Moravě ve vymezeném časovém období 1850 – 1950, je tedy v tomto smyslu specifická. Je třeba zdůraznit skutečnost, že lidový textil měl svou formu ukládání, kterou je nutno dodržet a které by se měla věnovat samostatná pozornost. The methodology was created for the neeeds of museum workers handling and depositing textile artefacts. The methodology is focused on depositories where textile artefacts are stored. The content is focused on traditional folk clothing from Moravia originating from the period of 1850-1950 and the methodology is specific in this way. It is necessary to emphasize that the folk textile (clothing) was stored in its own way which has to be kept and which some attention should be paid to. Keywords: textil; uložení; podmínky; depozitář; lidový textil; lidový oděv; textile; deposition; conditions; depository; folk textile; folk clothing Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika způsobů ukládání textilu

Tato metodika byla vytvořena pro potřeby muzejních pracovníků, kteří ukládají textilní sbírkové předměty. Metodika je zaměřena na depozitáře, ve kterých dochází k ukládání textilu. Svým obsahem je ...

KUŽELOVÁ, Zdenka; ŠEVČÍK, Richard; PŘÍHODA, Jiří; NASADIL, Petr
Masarykova univerzita, 2016

Certifikovaná metodika pro katalogizaci objektů zobrazených na kartografických dílech
Stachoň, Zdeněk; Konečný, Milan
2015 - Czech
Keywords: mapový objekt; katalogizace; map object; cataloguing; identifikační popis; metadata Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika pro katalogizaci objektů zobrazených na kartografických dílech

Stachoň, Zdeněk; Konečný, Milan
Masarykova univerzita, 2015

Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat pro indexy mapových děl
Stachoň, Zdeněk; Kozel, Jiří; Russnák, Jan
2015 - Czech
Keywords: mapový index; klad mapových listů; katalogizace; map index; map sheet system; cataloguing; identifikační popis; mapy Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat pro indexy mapových děl

Stachoň, Zdeněk; Kozel, Jiří; Russnák, Jan
Masarykova univerzita, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases