Number of found documents: 66
Published from to

Spolehlivost analytických metod
Plzák, Zbyněk
2008 - Czech
Výsledky mezilaboratorních experimentů ukazují, že dosažení a udržení požadované kvality výsledků v chemických a klinických laboratořích je komplexní problém, kterému je stále nutno věnovat pozornost. Analytical laboratories are nowadays forced to apply quality assurance procedures such as method validation, quality control, metrological traceability, evaluation of measurement uncertainty under systematic quality management to have quality of their measurement results under control. Keywords: analytical method; environment Available at various institutes of the ASCR
Spolehlivost analytických metod

Výsledky mezilaboratorních experimentů ukazují, že dosažení a udržení požadované kvality výsledků v chemických a klinických laboratořích je komplexní problém, kterému je stále nutno věnovat ...

Plzák, Zbyněk
Ústav anorganické chemie, 2008

Antibakteriální účinek Ag vrstev nanesených na vnitřní povrch PVC hadic
Krýsa, J.; Šubrt, Jan; Balcarová, J.
2008 - Czech
Jedním z problémů je tvorba biofilmů na neozářených vnitřních površích PVC hadic, kterými cirkuluje voda mezi bazénem a filtrační a fotokatalytickou čisticí jednotkou. Available at various institutes of the ASCR
Antibakteriální účinek Ag vrstev nanesených na vnitřní povrch PVC hadic

Jedním z problémů je tvorba biofilmů na neozářených vnitřních površích PVC hadic, kterými cirkuluje voda mezi bazénem a filtrační a fotokatalytickou čisticí jednotkou.

Krýsa, J.; Šubrt, Jan; Balcarová, J.
Ústav anorganické chemie, 2008

Role referenčních materiálů v chemické analýze
Plzák, Zbyněk
2007 - Czech
Přednáška pojednává o výběru a použití referenčních materiálů v chemické analýze a při zajišťování návaznosti výsledků. Jsou uvedeny i nové definice referenčních materiálů a jejich důsledky. Choice and use of reference materials in chemical analysis and its role in establishing traceability of results is discused. New definition of reference meterials and their impact is presented. Keywords: chemical analysis; reference materials Available at various institutes of the ASCR
Role referenčních materiálů v chemické analýze

Přednáška pojednává o výběru a použití referenčních materiálů v chemické analýze a při zajišťování návaznosti výsledků. Jsou uvedeny i nové definice referenčních materiálů a jejich ...

Plzák, Zbyněk
Ústav anorganické chemie, 2007

Materiály pro kladnou elektrodu palivového článku
Novák, V.; Brudná, S.; Barath, P.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.
2006 - Czech
Vzorky se lišily přímšsemi solí kovových prvků. Takto získané katalyzátory byly zkoumány metodou cyklické voltametrie a získaná data byla zpracovávána logaritmickou analýzou a výpočtem tzv. onset potenciálu. New development in non-platinum electrocatalysts for oxygen electrode in alkaline fuel cell. Keywords: fuel cells; positive electrodes Available at various institutes of the ASCR
Materiály pro kladnou elektrodu palivového článku

Vzorky se lišily přímšsemi solí kovových prvků. Takto získané katalyzátory byly zkoumány metodou cyklické voltametrie a získaná data byla zpracovávána logaritmickou analýzou a výpočtem tzv. onset ...

Novák, V.; Brudná, S.; Barath, P.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.
Ústav anorganické chemie, 2006

Optimalizace soustavy solární baterie - elektrolyzér na výrobu H2 a O2
Kliment, J.; Vondrák, Jiří; Velická, Jana; Sedlaříková, M.; Novák, V.; Barath, P.
2006 - Czech
V současné době se hledají cesty k získávání energie, a to především elektrické, a to jakýmkoli technicky a ekonomicky schůdným způsobem nezávislým na fosilních palivech. Velmi často se proto vyskytuje a je diskutována myšlenka, vyrábět elektrickou energii v solárních článcích a uskladňovat ji ve formě plynného vodíku a kyslíku, získávaných elektrolýzou. Description of factors which decrease the achievable efficiency of photoelectrolytic generation of energy. Keywords: solar cell; electrolyzer Available at various institutes of the ASCR
Optimalizace soustavy solární baterie - elektrolyzér na výrobu H2 a O2

V současné době se hledají cesty k získávání energie, a to především elektrické, a to jakýmkoli technicky a ekonomicky schůdným způsobem nezávislým na fosilních palivech. Velmi často se proto ...

Kliment, J.; Vondrák, Jiří; Velická, Jana; Sedlaříková, M.; Novák, V.; Barath, P.
Ústav anorganické chemie, 2006

Neinvazivní analytické metody při průzkumu obrazů vídeňské školy konce 18. a v 19. století
Hradil, David; Fogaš, I.; Miliani, C.; Daffara, C.
2006 - Czech
Obrazy dvou autorů – Johanna Baptisty Lampiho staršího a mladšího, byly analyzovány neinvazivními a mikroanalytickými metodami. Nejdůležitější rozdíly ve složení pigmentů byly zjištěny metodou mobilní RTG fluorescence. Současný výskyt Sb a Sn indikoval použití nezvyklé směsné Pb-Sb-Sn žluti. Tento netypický pigment, jehož struktura byla následně popsána práškovou RTG mikrodifrakcí, byl nakonec jediným spolehlivým materiálovým parametrem k rozlišení autorství obrazů. Byl znakem autorské preference při výběru pigmentů. Paintings of two authors of the Vienna school, Johann Baptist Lampi elder and Johann Baptist Lampi younger, have been analysed by combination of non-invasive and microanalytical methods. The most important dissimilarities in pallets of pigments were indicated by mobile XRF. Simultaneous presence of Sb and Sn indicated the use of unusual lead-tin-antimony yellow. This unusual pigment, structure of which was subsequently described by X-ray microdiffraction, was finally the only feature distinguishing the paintings. We concluded that it could be a sign of author’s preference. Keywords: Vienese school; J.B. Lampi; non-invasive analytical methods Available at various institutes of the ASCR
Neinvazivní analytické metody při průzkumu obrazů vídeňské školy konce 18. a v 19. století

Obrazy dvou autorů – Johanna Baptisty Lampiho staršího a mladšího, byly analyzovány neinvazivními a mikroanalytickými metodami. Nejdůležitější rozdíly ve složení pigmentů byly zjištěny metodou mobilní ...

Hradil, David; Fogaš, I.; Miliani, C.; Daffara, C.
Ústav anorganické chemie, 2006

Aplikační potenciál Ústavu anorganické chemie AV ČR
Bludská, Jana
2006 - Czech
Aplikační výstupy jsou významným přínosem především pro inovační aktivity výrobních partnerů a nalézají uplatnění i v mezinárodním měřítku. Information on the research plan of the IIC AS CR and on contemporary projects aimed at applications. Keywords: contemporary projects Available at various institutes of the ASCR
Aplikační potenciál Ústavu anorganické chemie AV ČR

Aplikační výstupy jsou významným přínosem především pro inovační aktivity výrobních partnerů a nalézají uplatnění i v mezinárodním měřítku....

Bludská, Jana
Ústav anorganické chemie, 2006

Elektrochromní elektrody zkoumané pomocí QCB
Špičák, P.; Svoboda, V.; Sedlaříková, M.; Vondrák, Jiří; Kazelle, J.
2006 - Czech
Cílem práce bylo prostudovat použití metody QCB při měření tenkých vrstev pro elektrochromní účely. The application of crystal quartz ballance for the investifation of intercalation electrodes. Keywords: Electrochromic electrodes Available at various institutes of the ASCR
Elektrochromní elektrody zkoumané pomocí QCB

Cílem práce bylo prostudovat použití metody QCB při měření tenkých vrstev pro elektrochromní účely.


The application of crystal quartz ballance for the investifation of intercalation electrodes.

Špičák, P.; Svoboda, V.; Sedlaříková, M.; Vondrák, Jiří; Kazelle, J.
Ústav anorganické chemie, 2006

Aplikace NMR pro měření gelových elektrolytů
Nováček, T.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.
2006 - Czech
Aplikace NMR pro měření gelových elektrolytů. The mobility of Li and Na ions was observed both by specific conductivity and NMR line widening in Li and Na gels. Keywords: gel electrolytes Available at various institutes of the ASCR
Aplikace NMR pro měření gelových elektrolytů

Aplikace NMR pro měření gelových elektrolytů.


The mobility of Li and Na ions was observed both by specific conductivity and NMR line widening in Li and Na gels.

Nováček, T.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.
Ústav anorganické chemie, 2006

Elektodové procesy (HOR, ORR) v alkalickém médiu H2-O2 palivového článku
Barath, P.; Novák, V.; Sedlaříková, M.; Vondrák, Jiří; Roche, I.
2006 - Czech
Elektodové procesy (HOR, ORR) v alkalickém médiu H2-O2 palivového článku. The survy of electrode design for alkaline membrane fuel ceels. Keywords: fuel cell; electrode Available at various institutes of the ASCR
Elektodové procesy (HOR, ORR) v alkalickém médiu H2-O2 palivového článku

Elektodové procesy (HOR, ORR) v alkalickém médiu H2-O2 palivového článku.


The survy of electrode design for alkaline membrane fuel ceels.

Barath, P.; Novák, V.; Sedlaříková, M.; Vondrák, Jiří; Roche, I.
Ústav anorganické chemie, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases