Number of found documents: 16
Published from to

Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR
Navrátilová, Jana
2006 - Czech
Sborník 12 článků věnovaných mapování biotopů a interpretaci vegetace. Twelve papers in this volume cover the Natura 2000 habitat mapping and their vegetation interpretation in the Czech Republic. Keywords: Natura 2000 habitats; vegetation Available at various institutes of the ASCR
Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR

Sborník 12 článků věnovaných mapování biotopů a interpretaci vegetace....

Navrátilová, Jana
Ústav výzkumu globální změny , 2006

Směr a rychlost proudění vzduchu na experimentálním ekologickém pracovišti Bílý Kříž
Zvěřinová, Zuzana; Havránková, Kateřina
2003 - Czech
Příspěvek se zabývá analýzou měření rychlosti a směru větru na lokalitě Bílý Kříž v Moravskoslezských Beskydech. Směr i rychlost větru byly v průběhu let 1999-2001 měřeny nad porostem smrku ztepilého sonickým anemometrem (Gill Instruments, U.K.), který je součástí systému pro měření toků energií a látek mezi lesním ekosystémem a přízemní vrstvou atmosféry.Proudění na Bílém Kříži je výrazně ovlivněno orografií terénu. Smrkový porost se nachází na JJZ svahu, který je součástí severo-jižně orientovaného údolí. Nad Moravskoslezskými Beskydami převládá severní a západní proudění vzduchu. This paper presents an analysis of the wind direction and wind speed measurements in and above young spruce forest stand in the locality Bílý Kříž in Moravian-Silesian Beskydy Mountains, the Czech Republic. The values of the wind direction and wind speed were measured by the sonic anemometr, a component of eddy covariance system, during the vegetation seasons 1999-2001. Keywords: wind direction; windspeed; slope Available at various institutes of the ASCR
Směr a rychlost proudění vzduchu na experimentálním ekologickém pracovišti Bílý Kříž

Příspěvek se zabývá analýzou měření rychlosti a směru větru na lokalitě Bílý Kříž v Moravskoslezských Beskydech. Směr i rychlost větru byly v průběhu let 1999-2001 měřeny nad porostem smrku ztepilého ...

Zvěřinová, Zuzana; Havránková, Kateřina
Ústav výzkumu globální změny , 2003

Radiační režim smrkového porostu lokality Bílý Kříž, Moravskoslezské Beskydy
Janouš, Dalibor; Marková, I.
2003 - Czech
K popisu radiačního režimu studovaného smrkového porostu byly použity následující radiační charakteristiky:a) transmitance smrkového porostu pro fotosynteticky aktivní radiaci (podíl mezi FAR pronikající pod korunovou vrstvu porostu a FAR dopadající na korunovou vrstvu porostu), b) reflektance smrkového porostu pro fotosynteticky aktivní radiaci (podíl mezi FAR odraženou korunovou vrstvou porostu a FAR dopadající na korunovou vrstvu porostu), c) absorbance smrkového porostu pro fotosynteticky aktivní radiaci (rozdíl mezi FAR dopadající na korunovou vrstvu porostu, FAR odraženou korunovou vrstvou porostu a FAR pronikající pod korunovou vrstvu porostu). Following radiation characteristics were used to describe the radiation regime of the study forest site: a)transmitation of the spruce stand for PAR, b)reflectation of spruce stand for PAR, c)absorbation of spruce stand for PAR. Keywords: radiation regime; spruce forest stand Available at various institutes of the ASCR
Radiační režim smrkového porostu lokality Bílý Kříž, Moravskoslezské Beskydy

K popisu radiačního režimu studovaného smrkového porostu byly použity následující radiační charakteristiky:a) transmitance smrkového porostu pro fotosynteticky aktivní radiaci (podíl mezi FAR ...

Janouš, Dalibor; Marková, I.
Ústav výzkumu globální změny , 2003

Rekreační využití Šumavy
Bartoš, Michael; Kušová, Drahomíra; Těšitel, Jan
2001 - Czech
Keywords: tourism; recreation; Šumava Mts.; rekreace; turistika Available at various institutes of the ASCR
Rekreační využití Šumavy

Bartoš, Michael; Kušová, Drahomíra; Těšitel, Jan
Ústav výzkumu globální změny , 2001

Is Globalisation overpowering Democracy? The challenge for Ecology, Economy and Ethics
Lapka, Miloslav; Cudlínová, Eva; Maxa, Josef
2001 - English
The CD is dedicated to the topic of the international conference held in Prague, 2001. More than 20 full texts and abstracts are presented in five sections. Interesting is comparison among participants in terms of evaluation both positive and negative aspects of globalization. Keywords: globalisation; democracy Available at various institutes of the ASCR
Is Globalisation overpowering Democracy? The challenge for Ecology, Economy and Ethics

The CD is dedicated to the topic of the international conference held in Prague, 2001. More than 20 full texts and abstracts are presented in five sections. Interesting is comparison among ...

Lapka, Miloslav; Cudlínová, Eva; Maxa, Josef
Ústav výzkumu globální změny , 2001

The Nature of human beings in the cosmoc (CD-R)./Proceedings of the 11th IACP congress)
Lapka, Miloslav; Cudlínová, Eva; Maxa, Josef
2000 - English
Available at various institutes of the ASCR
The Nature of human beings in the cosmoc (CD-R)./Proceedings of the 11th IACP congress)

Lapka, Miloslav; Cudlínová, Eva; Maxa, Josef
Ústav výzkumu globální změny , 2000

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases