Number of found documents: 16
Published from to

Vodní a mokřadní rostliny - taxony, společenstva, vztahy
Štech, M.; Hroudová, Zdenka; Kaplan, Zdeněk; Hrouda, L.
2007 - Czech
Sborník obsahuje studie o vodních a mokřadních rostlinách převážně České republiky. Edited volume on aquatic and wetland plants, with emphasis on taxa, communities and relationships. Keywords: aquatic plants; wetlands; ecology Available at various institutes of the ASCR
Vodní a mokřadní rostliny - taxony, společenstva, vztahy

Sborník obsahuje studie o vodních a mokřadních rostlinách převážně České republiky.


Edited volume on aquatic and wetland plants, with emphasis on taxa, communities and relationships.

Štech, M.; Hroudová, Zdenka; Kaplan, Zdeněk; Hrouda, L.
Botanický ústav, 2007

Botanika a ekologie obnovy
Prach, Karel; Pyšek, Petr; Tichý, L.; Kovář, P.; Jongepierová, I.; Řehounková, K.
2006 - Czech
Sborník obsahuje práce na téma ekologie obnovy v České republice a využití sukcese při rekultivaci narušených území. Edited volume on restoration ecology and use of succession in restoration processess. Keywords: restoration; ecology; succession Available at various institutes of the ASCR
Botanika a ekologie obnovy

Sborník obsahuje práce na téma ekologie obnovy v České republice a využití sukcese při rekultivaci narušených území....

Prach, Karel; Pyšek, Petr; Tichý, L.; Kovář, P.; Jongepierová, I.; Řehounková, K.
Botanický ústav, 2006

Podzemní orgány rostlin
2005 - Czech
Sborník představuje 16 příspěvků, které reprezentují širokou škálu problémů podzemních orgánů rostlin na jejichž řešení se podílejí čeští botanici. Zastoupeny jsou metodické články o stanovení podzemní biomasy či použití herbochronologie, představení databáze, a několik případových studií o foragingu kořenů, regeneraci z adventivních pupenů na kořenech atd. Volume presents 16 contributions covering broad scale of root research in the Czech Republic. Included are papers on methodology of root biomass assessment, methodology of herb-chronology, introduction of database of belowground organs, several case studies on root foraging, vegetative regeneration from adventitious buds on roots etc. Keywords: roots; rhizomes; methods Available at various institutes of the ASCR
Podzemní orgány rostlin

Sborník představuje 16 příspěvků, které reprezentují širokou škálu problémů podzemních orgánů rostlin na jejichž řešení se podílejí čeští botanici. Zastoupeny jsou metodické články o stanovení ...

Botanický ústav, 2005

Třeboňsko 2000. Ekologie a ekonomika Třeboňska po dvaceti letech
Pokorný, Jan; Šulcová, J.; Hátle, M.; Hlásek, J.
2000 - Czech
Konference Třeboňsko 200 navazuje na předešlé dvě konference z let 1978 a 1988 Navazuje na tradici dobré komunikace mezi všemi subjekty, jichž se dotýkají otázky ochrany a rozvoje Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Třeboňsko. Referáty přednesené na konferenci přinášejí analýzu stavu a vývoje třeboňské krajiny a poskytují podklad pro formulování směrů a strategie trvalé udržitelnosti rozvoje Třeboňska. The conference Třeboňsko 2000, with its sub-title The ecology and economy of the Třeboň Region is the third of such conferences - following two ones, held in 1978 and 1988, respectively. The present conference has continued in the fine tradition of good communication between all the subject areas thet are inevitably involved in, and/or influenced by, the conservation and development of the Třeboň Basin Protected Landscape Area and Biosphere Reserve Keywords: Třeboň Region; ecology; economy; ekologie; ekonomika Available at various institutes of the ASCR
Třeboňsko 2000. Ekologie a ekonomika Třeboňska po dvaceti letech

Konference Třeboňsko 200 navazuje na předešlé dvě konference z let 1978 a 1988 Navazuje na tradici dobré komunikace mezi všemi subjekty, jichž se dotýkají otázky ochrany a rozvoje Chráněné krajinné ...

Pokorný, Jan; Šulcová, J.; Hátle, M.; Hlásek, J.
Botanický ústav, 2000

Ekologie aluviálních tůní a říčních ramen. Sborník příspěvků z konference v Lužnici u Třeboně, březen 2000
Pithart, David
2000 - Czech
Třicet pět příspěvků týkajících se geologie, hydrologie, chemismu, algologie, vodních makrofyt rybí fauny, zooplanktonu a bentosu aluviálních tůní Ceské Republiky. Proceedings from the conference held in Luznice ner Trebon at 2-3 March 2000. Thirty five papers contributing to geology, hydrology, water chemistry, algology, water macrophytes, fish fauna, zooplankton and bottom fauna of alluvial pools and backwaters in Czech Republic. Keywords: živočichové; sborníky Available at various institutes of the ASCR
Ekologie aluviálních tůní a říčních ramen. Sborník příspěvků z konference v Lužnici u Třeboně, březen 2000

Třicet pět příspěvků týkajících se geologie, hydrologie, chemismu, algologie, vodních makrofyt rybí fauny, zooplanktonu a bentosu aluviálních tůní Ceské Republiky....

Pithart, David
Botanický ústav, 2000

Fytocenologický výzkum České republiky
Chytrý, M.; Neuhäuslová, Zdenka
1997 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Fytocenologický výzkum České republiky

Chytrý, M.; Neuhäuslová, Zdenka
Botanický ústav, 1997

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases