Number of found documents: 11
Published from to

Komerční sexuální zneužívání dětí
Mitlöhner, Miroslav
2003 - Czech
Aktivní účast autorů angažovaných v oboru kriminalistiky, trestního práva, psychologie, umění, psychodiagnostiky, psychoterapie i teologie - vedle početných lékařů - poukazuje na důstojné postavení, které si Bohnické sexuologické dny úrovní svých předchozích patnácti ročníků postupně vybudovaly v podvědomí odborné veřejnosti. Active participation of authors from the field of criminality, criminal law, psychology, art, psychodiagnostics, psychotherapy and theology as well as numerous doctors characterizes the reputation acquired by the Bohnice Sexuological Days during the 15 years of their existence in the professional public. Keywords: sexual abuse; children; pohlavní zneužívání; děti Available at various institutes of the ASCR
Komerční sexuální zneužívání dětí

Aktivní účast autorů angažovaných v oboru kriminalistiky, trestního práva, psychologie, umění, psychodiagnostiky, psychoterapie i teologie - vedle početných lékařů - poukazuje na důstojné postavení, ...

Mitlöhner, Miroslav
Ústav státu a práva, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases