Number of found documents: 16
Published from to

Gravettian occupation in the lower layer of Kašov 1
Novák, Martin
2004 - English
The settlement of eastern Slovakia during the Gravettian and Epigravettian was concentrated in the surroundings of the Zemplín Hills (open-air site of Kašov I), where two cultural layers (Gravettian/Epigravettian) were found. According to the analysis of lithic industry, radiocarbon dating and lithostratigraphical position, the lower layer is dated to the Late Gravettian horizon with rare shouldered points, to the period directly preceding the LGM. In raw material composition we observe a domination of extralocal, “northern” flint from southern Poland over the local obsidian. This phase of the site occupation is interpreted as a seasonal base camp, probably connected with migration of the Late Gravettian groups in connection with hunting seasonal shifts between the territory north of the Carpathians and the interior part of the Carpathian Basin. Osídlení východního Slovenska se během gravettské a epigravettké kultury koncentruje do okolí Zemplínskych vrchů (otevřené sídliště Kašov I, poloha Spálenisko), kde se zjistily dvě nálezové vrstvy - vrstva spodní se datuje do období pozdní fáze horizontu hrotů s vrubem (předchází maximu posledního würmského pleniglaciálu). Charakteristickým rysem štípané kamenné industrie je převaha cizích surovin (baltického křídového pazourku z morénových útvarů jižního Polska), nad místním obsidiánem. Tato fáze osídlení se interpretuje jako přechodní základní tábor (souvisí s migrací pozdněgravettských skupin v rámci loveckých sezonních pohybů mezi územím severně karpatského oblouku a vnitřním prostorem Karpatské kotliny. Keywords: Eastern Slovakia Kašov 1; lithic industry, site models, seasonal shifts Available at various institutes of the ASCR
Gravettian occupation in the lower layer of Kašov 1

The settlement of eastern Slovakia during the Gravettian and Epigravettian was concentrated in the surroundings of the Zemplín Hills (open-air site of Kašov I), where two cultural layers ...

Novák, Martin
Archeologický ústav, Brno, 2004

Archeogeophysical Prospecting in Moravia in the Yers 1974-2000
Hašek, Vladimír; Unger, J.
2001 - English
Geophysical methods exerted in complex with other scientific branches more than 25 at archaeological research of Czech Republic brought series of positive findings for solving of various tasks from paleolith to top medieval. The paper deals with the development of this discipline of science from methodology of in situ works over evaluation of measured data to practise presentation and confrontation the results with reality.These could be documented at a number of examples from problems of open and bastion settlements, necropolises, sacred and castle architecture, municipal historical centres, productive equipment atc. Keywords: Moravia; archeogeophysical prospecting; výzkum; teorie dat Available at various institutes of the ASCR
Archeogeophysical Prospecting in Moravia in the Yers 1974-2000

Geophysical methods exerted in complex with other scientific branches more than 25 at archaeological research of Czech Republic brought series of positive findings for solving of various tasks from ...

Hašek, Vladimír; Unger, J.
Archeologický ústav, Brno, 2001

The Pavlovian : Typologie and Behaviour
Svoboda, Jiří
1996 - English
Available at various institutes of the ASCR
The Pavlovian : Typologie and Behaviour

Svoboda, Jiří
Archeologický ústav, Brno, 1996

Předmostí 2, excavations 1989-1992
Svoboda, Jiří; Škrdla, Petr; Ložek, Vojen; Svobodová, Helena; Frechen, M.
1996 - English
Available at various institutes of the ASCR
Předmostí 2, excavations 1989-1992

Svoboda, Jiří; Škrdla, Petr; Ložek, Vojen; Svobodová, Helena; Frechen, M.
Archeologický ústav, Brno, 1996

Dolní Věstonice 3, excavations 1993-1995
Škrdla, Petr; Cílek, Václav; Přichystal, A.
1996 - English
Available at various institutes of the ASCR
Dolní Věstonice 3, excavations 1993-1995

Škrdla, Petr; Cílek, Václav; Přichystal, A.
Archeologický ústav, Brno, 1996

Petřkovice, excavations 1994-1995
Jarošová, Lenka; Cílek, Václav; Oches, E.; Smieszko, Z.
1996 - English
Available at various institutes of the ASCR
Petřkovice, excavations 1994-1995

Jarošová, Lenka; Cílek, Václav; Oches, E.; Smieszko, Z.
Archeologický ústav, Brno, 1996

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases