Number of found documents: 18
Published from to

Životnost materiálů a konstrukcí 2006. Sborník semináře
2006 - Czech
Obsahem konferenčního sborníku je 18 původních příspěvků věnovaných životnosti materiálů a konstrukčních částí. Ve sborníku jsou prezentovány moderní metody predikce životnosti v podmínkách únavového a dalších typů zatěžování. The workshop proceedings include 18 original papers dealing with lifetime of materials and structural parts. Modern methods of lifetime evaluation under conditions of fatigue and some other types of loading are presented in the proceedings. Keywords: fatigue life evaluation; fatigue damage Available at various institutes of the ASCR
Životnost materiálů a konstrukcí 2006. Sborník semináře

Obsahem konferenčního sborníku je 18 původních příspěvků věnovaných životnosti materiálů a konstrukčních částí. Ve sborníku jsou prezentovány moderní metody predikce životnosti v podmínkách únavového ...

Ústav fyziky materiálů, 2006

Sborník 2. konference doktorandů Víceúrovňový design pokrokových materiálů
2006 - Czech
Ve sborníku jsou obsaženy práce přispívající k řešení problematiky víceúrovňového studia materiálů připravené jednak členy doktorského týmu a jednak doktorandy pracujícími samostatně na pracovištích zapojených do řešení doktorského projektu GAČR 106/05/H008. Příspěvky jsou orientovány na teoretické a experimentální aspekty designu materiálu vycházející z přístupů od prvoprincipiálních po mechaniku kontinua. Papers contributing to the solution of multilevel investigation and design of materials prepared either by members of doctorate team and PhD student investigating separately on the same institutions engaged in solution of doctorate project of Czech Science Foundation are contained in the proceedings. The contributions are oriented on theoretical and experimental aspects of materials designs arising form different approached from first principles up the continuum mechanics. Keywords: multilevel calculations; materials design Available at various institutes of the ASCR
Sborník 2. konference doktorandů Víceúrovňový design pokrokových materiálů

Ve sborníku jsou obsaženy práce přispívající k řešení problematiky víceúrovňového studia materiálů připravené jednak členy doktorského týmu a jednak doktorandy pracujícími samostatně na pracovištích ...

Ústav fyziky materiálů, 2006

Problémy lomové mechaniky VI
2006 - Czech
Problémy lomové mechaniky VI - Lomové parametry cementových kompozitů a lomová mechanika rozhraní Problems of fracture mechanics VI-th - Fracture parameters of cement composites and fracture mechanics of the interface Keywords: fracture mechanics; cement composites; materials interface Available at various institutes of the ASCR
Problémy lomové mechaniky VI

Problémy lomové mechaniky VI - Lomové parametry cementových kompozitů a lomová mechanika rozhraní...

Ústav fyziky materiálů, 2006

Víceúrovňový design pokrokových materiálů
2005 - Czech
Sborník 1. konference doktorandů Víceúrovňový design pokrokových materiálů pořádané v rámci stejnojmenného doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 106/05/H008 a s jeho finanční podporou. The proceedings of the 1st conference of PhD students Multiscale design of advanced materials organised in the frame and with financial support of doctoral project of Czech Science Foundation No. 106/05/H008. Keywords: multiscale modelling; materials design Available at various institutes of the ASCR
Víceúrovňový design pokrokových materiálů

Sborník 1. konference doktorandů Víceúrovňový design pokrokových materiálů pořádané v rámci stejnojmenného doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 106/05/H008 a s jeho finanční ...

Ústav fyziky materiálů, 2005

Lomové chování inherentně křehkých materiálů
Dlouhý, Ivo
2004 - Czech
Sborník semináře Lomové chování inherentně křehkých materiálů pořádaného v rámci série Křehký lom. Seminář byl organizován s podporou Grantové agentury České republiky, projektu č. 101/02/0683, a Grantové agentury Akademie věd České republiky, projektu č. A2041003. The proceedings of workshop on Fracture Behaviour of Inherently Brittle Materials organised within series Brittle Fracture. The support of Czech Science Foundation, project Nr 101/02/0683, and Grant Agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic, project Nr. A2041003, is gratefully acknowledged. Keywords: fracture toughness; ceramics; fracture micromechanisms Available at various institutes of the ASCR
Lomové chování inherentně křehkých materiálů

Sborník semináře Lomové chování inherentně křehkých materiálů pořádaného v rámci série Křehký lom. Seminář byl organizován s podporou Grantové agentury České republiky, projektu č. 101/02/0683, a ...

Dlouhý, Ivo
Ústav fyziky materiálů, 2004

Proceedings of VIII. Seminar Diffusion and Thermodynamics of Materials
Čermák, Jiří; Vřešťál, Jan
2002 - English
Procceding of invited lectures, oral contribution and posters presented on VIII. Seminar on Diffusion and Thermodyanmics of Materials that was hold on September 4-6, 2002 in Brno Czech Republic. Sborník pozvaných přednášek, śtních příspěvků a posterů, které byly prezentovány na VIII. semináři Difúze a termodynamika materiálů 4.-6. září 2002 v Brně, Česká republika. Keywords: thermodynamics; diffusion; equilibrium state Available at various institutes of the ASCR
Proceedings of VIII. Seminar Diffusion and Thermodynamics of Materials

Procceding of invited lectures, oral contribution and posters presented on VIII. Seminar on Diffusion and Thermodyanmics of Materials that was hold on September 4-6, 2002 in Brno Czech ...

Čermák, Jiří; Vřešťál, Jan
Ústav fyziky materiálů, 2002

Sborník semináře KŘEHKÝ LOM
Dlouhý, Ivo; Chlup, Zdeněk
2001 - Czech
Příspěvky prezentované na jednodenním pracovním semináři věnovaném problematice mechanismů a mechaniky křehkého lomu. Kvantitativní popis tranzitního chování houľevnatosti. Problémy výpočtu constraint parametru a J-integrálu při elasto-plastickém chování materiálu. Mikromechanismy lomu a jejich modelování. Contribution presented on one-day workshop paid to problems of mechanisms and mechanics of brittle fracture. Quantitative description of toughness transition behaviour. Problems of constraint indexing parameter and J-integral calculation at elastic plastic behaviour of material. Fracture mikromechanisms and their modelling. Keywords: fracture toughness; impact energy; transition behaviour Available at various institutes of the ASCR
Sborník semináře KŘEHKÝ LOM

Příspěvky prezentované na jednodenním pracovním semináři věnovaném problematice mechanismů a mechaniky křehkého lomu. Kvantitativní popis tranzitního chování houľevnatosti. Problémy výpočtu constraint ...

Dlouhý, Ivo; Chlup, Zdeněk
Ústav fyziky materiálů, 2001

Transferability of Fracture Mechnaical Characteristics
Dlouhý, Ivo; Lenkey, G. B.; Pluvinage, G.
2001 - Czech
Comprehensive review of proved recent methods for transfer of fracture mechanical characteristics from smaller to standard specimen geometry is supplied thinking at the same time on transferability of these characteristics from laboratory experiments to real components. Application procedures for local approach, master curve methodology, toughness scaling models, dynamic fracture properties and notch sensitivity are workout and discussed. Keywords: fracture toughness; local approach; master curve Available at various institutes of the ASCR
Transferability of Fracture Mechnaical Characteristics

Comprehensive review of proved recent methods for transfer of fracture mechanical characteristics from smaller to standard specimen geometry is supplied thinking at the same time on transferability of ...

Dlouhý, Ivo; Lenkey, G. B.; Pluvinage, G.
Ústav fyziky materiálů, 2001

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases