Number of found documents: 83
Published from to

Nedestruktivní stanovení dusíku v biologických a jiných materiálech fotonovou aktivační analýzou
Krausová, Ivana; Mizera, Jiří; Chvátil, David; Krist, Pavel; Řanda, Zdeněk; Kučera, Jan; Štursa, Jan
2012 - Czech
Je uveden postup stanovení dusíku v biologických materiálech instrumentální fotonovou aktivační analýzou (IPAA). Stanovení je založeno na měření nespecifického anihilačního záření gama o energii 511 keV radionuklidu 13N, produktu fotojaderné reakce 14N(γ, n)13N, který je čistým pozitronickým zářičem. Bylo testováno stanovení dusíku v koncentracích pod 1 % v biologických referenčních materiálech - NIST RM 8433 Corn Bran, 1547 Peach Leaves, 8414 Bovine Muscle a 1577b Bovine Liver. Optimalizovaný postup byl použit pro stanovení dusíku v přáškových nanodiamantech pro lékařské účely. The study presents a procedure for assaying nitrogen in biologocial materials by means of instrumental photon activation analysis (IPAA). The determination has been based on counting of the non-specific 511 keV annihilation gamma rays of 13N, product of the photonuclear reaction 14N(γ, n)13N, which is a pure positron emitter. IPAA allowed determination of nitrogen down to 1 wt.%. in selected biological reference materials - NIST RM 8433 Corn Bran, 1547 Peach Leaves, 8414 Bovine Muscle, and 1577b Bovine Liver. The optimized procedure was applied also to assaying nitrogen in pulverized nanodiamond intended for medical purposes. Keywords: Instrumental photon activation analysis; nitrogen; biological materials; nanodiamonds Available at various institutes of the ASCR
Nedestruktivní stanovení dusíku v biologických a jiných materiálech fotonovou aktivační analýzou

Je uveden postup stanovení dusíku v biologických materiálech instrumentální fotonovou aktivační analýzou (IPAA). Stanovení je založeno na měření nespecifického anihilačního záření gama o energii 511 ...

Krausová, Ivana; Mizera, Jiří; Chvátil, David; Krist, Pavel; Řanda, Zdeněk; Kučera, Jan; Štursa, Jan
Ústav jaderné fyziky, 2012

Výpočet dynamiky chování microtronu MT 25 a jeho rychlá simulace
Krist, Pavel; Bíla, J.; Chvátil, David
2011 - Czech
Článek se zabývá návrhem matematického modelu, který je vyvíjen z důvodu nastavení a testování fuzzy řídicího systému mikrotronu MT 25. Mikrotron MT 25 je cyklický urychlovač elektronů. Tento typ urychlovače je doposud řízen pouze manuálně operátorem. Matematický model je založen na výpočtu pohybu elektronů v urychlovací dutině a ve vakuové komoře urychlovače. Simulace urychlovače je pak provedena v prostředí Matlab – Simulink. This paper presents the design of a mathematical model and its fast simulation developed for the setup of the control system of the MT 25 microtron, which is a cyclic electron accelerator. This type of accelerator has been controlled manually until now. The mathematical model is based on calculations of the electron motion in the accelerating cavity and vacuum chamber. The simulation diagram was created in Matlab – Simulink. Keywords: Microtron; electron accelerator; electron source; LaB6; beam simulation Available at various institutes of the ASCR
Výpočet dynamiky chování microtronu MT 25 a jeho rychlá simulace

Článek se zabývá návrhem matematického modelu, který je vyvíjen z důvodu nastavení a testování fuzzy řídicího systému mikrotronu MT 25. Mikrotron MT 25 je cyklický urychlovač elektronů. Tento typ ...

Krist, Pavel; Bíla, J.; Chvátil, David
Ústav jaderné fyziky, 2011

K problematice řízení klasického typu mikrotronu a využití fuzzy logiky
Krist, Pavel; Bíla, J.
2011 - Czech
Práce se zabývá problematikou řízení klasického typu mikrotronu s Kapitzovým urychlovacím rezonátorem. Zde je využito fuzzy regulátoru. Hlavním problémem, který vede k použití takovéhoto regulátoru, je problematické měření velikosti urychlovacího napětí. Toto napětí musí být nastaveno velmi pečlivě, jinak nedojde ke splnění urychlovacích podmínek. This work deals with control problems of the classical microtron with Kapitza type of the accelerating cavity. Fuzzy controller is used. The main problem, which led to use this type of controller, is a problematical measurement of the radio-frequency electric field inside accelerating cavity. Careful setting of this electric field is necessary for accelerating condition fulfillment. Keywords: Microtron; Electron accelerator; Accelerator controller; Fuzzy logic Available at various institutes of the ASCR
K problematice řízení klasického typu mikrotronu a využití fuzzy logiky

Práce se zabývá problematikou řízení klasického typu mikrotronu s Kapitzovým urychlovacím rezonátorem. Zde je využito fuzzy regulátoru. Hlavním problémem, který vede k použití takovéhoto regulátoru, ...

Krist, Pavel; Bíla, J.
Ústav jaderné fyziky, 2011

Charakteristika neutronových toků na mikrotronu MT25
Chvátil, David; Králik, M.; Granja, C.; Krist, Pavel
2011 - Czech
Mikrotron je malý cyklický urychlovač elektronů. Jestliže má být využit jako zdroj neutronů, urychlené elektrony musí být konvergovány na neutrony pomocí jaderných reakcí. K měření spekter neutronů produkovaných vysokoenergetickým gama zářením v olověném a uranovém terči byla použita sada Bonnerových koulí vybavených pasivními detektory termálních neutronů. Výtěžek neutronů z uranového terče je přibližně dvakrát vyšší než z terče olověného. Microtron is a small cyclic electron accelerator. When it is used as a source of neutrons, electrons must be converted to neutrons by means of nuclear reactions. Spectra of neutrons produced by high energy X-ray photons in lead and uranium targets installed on the microtron MT25 were measured by the Bonner sphere spectrometer with passive detectors of thermal neutrons. Neutron yield from uranium target was nearly two times higher than from the lead one. Keywords: Microtron; electron accelerator; neutron source; U target; Pb target; Bonner sphere; NAA; Mn foil Available at various institutes of the ASCR
Charakteristika neutronových toků na mikrotronu MT25

Mikrotron je malý cyklický urychlovač elektronů. Jestliže má být využit jako zdroj neutronů, urychlené elektrony musí být konvergovány na neutrony pomocí jaderných reakcí. K měření spekter neutronů ...

Chvátil, David; Králik, M.; Granja, C.; Krist, Pavel
Ústav jaderné fyziky, 2011

Vybrané experimenty realizované v poslední době na mikrotronu MT25
Chvátil, David; Krist, Pavel
2010 - Czech
V posledních několika letech prošel cyklický urychlovač elektronů MT25 zásadní modernizací všech napájecích zdrojů a HF systému. Tyto práce byly prováděny za účelem automatizovaného provozu urychlovače a možnosti jeho řízení průmyslovým počítačem. This article aims to provide readers with some interesting experiments carried out on microtron MT25 in last months.The cyclic electron accelerator- microtron MT25 is simply source of electron, photon and neutron beams with energy range from 6MeV to 25MeV. Keywords: microtronMT25 Available at various institutes of the ASCR
Vybrané experimenty realizované v poslední době na mikrotronu MT25

V posledních několika letech prošel cyklický urychlovač elektronů MT25 zásadní modernizací všech napájecích zdrojů a HF systému. Tyto práce byly prováděny za účelem automatizovaného provozu ...

Chvátil, David; Krist, Pavel
Ústav jaderné fyziky, 2010

Sledování 14C v biotě a HTO ve vzdušné vlhkosti v okolí JE
Světlík, Ivo; Fejgl, M.; Michálek, V.; Tomášková, Lenka
2010 - Czech
Keywords: 14C; nuclear power plants; HTO Available at various institutes of the ASCR
Sledování 14C v biotě a HTO ve vzdušné vlhkosti v okolí JE

Světlík, Ivo; Fejgl, M.; Michálek, V.; Tomášková, Lenka
Ústav jaderné fyziky, 2010

Tvorba kapalinového scintilačního impulsového spectra zářičů beta a projevy stěnového efektu
Šimek, Ondřej; Světlík, Ivo
2009 - Czech
Keywords: liquid scintilation pulse spectra; wall effect; MC simulation Available at various institutes of the ASCR
Tvorba kapalinového scintilačního impulsového spectra zářičů beta a projevy stěnového efektu

Šimek, Ondřej; Světlík, Ivo
Ústav jaderné fyziky, 2009

Stabilita scintilační směsi a projevy rušivých vlivů při kapalinově scintilačním měření
Šimek, Ondřej; Světlík, Ivo; Tomášková, Lenka
2009 - Czech
Keywords: LSC; pulse spectra; interferring effects Available at various institutes of the ASCR
Stabilita scintilační směsi a projevy rušivých vlivů při kapalinově scintilačním měření

Šimek, Ondřej; Světlík, Ivo; Tomášková, Lenka
Ústav jaderné fyziky, 2009

Postupy zpracování vzorků a radiouhlíkové datování
Světlík, Ivo; Dreslerová, Dagmar; Tomášková, Lenka
2009 - Czech
Keywords: radiocarbon dating; liquid scintillation spectrometry; accelerator mass spectrometry Available at various institutes of the ASCR
Postupy zpracování vzorků a radiouhlíkové datování

Světlík, Ivo; Dreslerová, Dagmar; Tomášková, Lenka
Ústav jaderné fyziky, 2009

Monitorování aktivit tritia v atmosféře v okolí jaderných elektráren České republiky
Fejgl, M.; Světlík, Ivo; Filgas, R.; Michálek, V.
2009 - Czech
Keywords: tritium; NPP; monitoring Available at various institutes of the ASCR
Monitorování aktivit tritia v atmosféře v okolí jaderných elektráren České republiky

Fejgl, M.; Světlík, Ivo; Filgas, R.; Michálek, V.
Ústav jaderné fyziky, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases