Number of found documents: 37
Published from to

The 2nd International Workshop on Decision Making with Multiple Imperfect Decision Makers
Guy, Tatiana Valentine; Kárný, Miroslav; Insua, D. R.; Villa, A. E. P.; Wolpert, D.
2011 - English
The workshop aims to brainstorm on promising research directions, present relevant case studies and theoretical results, and to encourage collaboration among researchers with complementary ideas and expertise. The workshop will be based on invited talks, contributed talks and posters. Extensive moderated and informal discussions ensure targeted exchange. Keywords: decision making; imperfect decision makers; multiple imperfect Fulltext is available at external website.
The 2nd International Workshop on Decision Making with Multiple Imperfect Decision Makers

The workshop aims to brainstorm on promising research directions, present relevant case studies and theoretical results, and to encourage collaboration among researchers with complementary ideas and ...

Guy, Tatiana Valentine; Kárný, Miroslav; Insua, D. R.; Villa, A. E. P.; Wolpert, D.
Ústav teorie informace a automatizace, 2011

Decision making with multiple imperfect decision makers a workshop in conjuction with the 24nd Annual Conference on Neural Information Processing Systems
Guy, Tatiana Valentine; Kárný, Miroslav; Wolpert, D.
2010 - English
Prescriptive Bayesian decision making has reached a high level of maturity, supported by efficient, theoretically well-founded algorithms. While the long-standing problem of describing a sigle decision maker´s bounded rationally in well-known, the similar problem for systems of multiple decision makers with limited cognitive, acting and evaluative abilities/resources has not been considered systematically. The goal of this workshop is to explore such connections between descriptive and prescriptive decision making of multiple decision makers. Keywords: decision making; multiple participants; imperfect decision makers Available at various institutes of the ASCR
Decision making with multiple imperfect decision makers a workshop in conjuction with the 24nd Annual Conference on Neural Information Processing Systems

Prescriptive Bayesian decision making has reached a high level of maturity, supported by efficient, theoretically well-founded algorithms. While the long-standing problem of describing a sigle ...

Guy, Tatiana Valentine; Kárný, Miroslav; Wolpert, D.
Ústav teorie informace a automatizace, 2010

Lecture notes spring school in variational analysis Paseky 2009
Červinka, Michal
2009 - English
Following a longstanding tradition, a Spring School on Analysis will be held at Paseky nad Jizerou, in a chalet in the Krkonose Mountains, April 19 - April 25, 2009. Sborník zaznamenává práce publikované na Jarní šloke analýzi, která proběhla ve dnech 19-25 dubna tohoto roku v Pasekách nad Jizerou. Keywords: variational analysis; variační analýza Available at various institutes of the ASCR
Lecture notes spring school in variational analysis Paseky 2009

Following a longstanding tradition, a Spring School on Analysis will be held at Paseky nad Jizerou, in a chalet in the Krkonose Mountains, April 19 - April 25, 2009....

Červinka, Michal
Ústav teorie informace a automatizace, 2009

Proceedings 19th International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL)
Daněk, Martin; Kadlec, Jiří; Nelson, B.
2009 - English
The International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL) is the first and largest conference covering the rapidly growing area of field-programmable logic. During the past 18 years, many of the advances achieved in reconfigurable architectures, applications, design methods and tools have been first published in the proceedings of the FPL conference series. Its objective is to bring together researchers and industry from all over the world for a wide ranging discussion of FPGAs, including, but not limited to: applications, advanced electronic design automation (EDA), novel system architectures, embedded processors, arithmetic, dynamic reconfiguration, etc. FPL is attended by top-level scientists and researchers. The 19th FPL continues the tradition of the previous editions. FPL2009 was hosted by UTIA AV CR in cooperation with a number of Czech FPGA research groups. Mezinárodní konference o uživatelsky programovatelných logických obvodech a jejich aplikacích (FPL) je nejstarší a největší konference pokrývající rychle rostoucí oblast programovatelných logických obvodů. Během posledních 18 let bylo ve sbornících této konference poprvé uveřejněno mnoho pokroků dosažených v oblasti rekonfigurovatelných architektur, aplikacích, návrhových metod a nástrojů. Konference si klade za cíl přilákat vědecké pracovníky a pracovníky z průmyslu z celého světa a umožnit širokou diskuzi o programovatelných hradlových polích (FPGA), zejména o jejich aplikacích, pokročilých metodách automatizace číslicového návrhu (EDA), nových systémových architekturách, procesorech pro vestavěné aplikace, aritmetických aplikacích, dynamické rekonfiguraci apod. Konference je každoročně organizována v Evropě a zúčastňují se jí nejvýznamnější vědci a výzkumní pracovníci. Konference FPL2009 byla uspořádána ÚTIA AV ČR ve spolupráci s řadou českých výzkumných skupin zabývajících se oblastí FPGA. Keywords: FPGA; Programmable logic; digital design; applications; CAD - Computer aided design; EDA - electronic design automation Available at various institutes of the ASCR
Proceedings 19th International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL)

The International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL) is the first and largest conference covering the rapidly growing area of field-programmable logic. During the past 18 ...

Daněk, Martin; Kadlec, Jiří; Nelson, B.
Ústav teorie informace a automatizace, 2009

Proceedings of the 10th International PhD Workshop on Systems and Control
Hofman, Radek; Šmídl, Václav; Pavelková, Lenka
2009 - English
The principle aim of the workshop is to bring young researchers in cybernetics with various backgrounds together in order to exchange knowledge and find inspiration for further research. Hlavním důvod pro pořádání tohoto workshopu je přinést mladým vědcům zabývajícím se kybernetikou, možnost podělit se o své znalosti, inspirovat se pro budoucí výzkum a seznámit se s kolegy. Keywords: decision; algorithm; control; Bayesian approach Available at various institutes of the ASCR
Proceedings of the 10th International PhD Workshop on Systems and Control

The principle aim of the workshop is to bring young researchers in cybernetics with various backgrounds together in order to exchange knowledge and find inspiration for further research....

Hofman, Radek; Šmídl, Václav; Pavelková, Lenka
Ústav teorie informace a automatizace, 2009

Proceedings of the 8th Workshop on Uncertainty Processing
Kroupa, Tomáš; Vejnarová, Jiřina
2009 - English
8th Workshop on Uncertainty Processing, was as usually set up by university of Economics of Czech Republic in Liblice. Osmý workshop WUPES byl jako obvykle pořádán Ekonomickou Univerzitou v Liblicích. Keywords: uncertainty models; probability theory; logic Available at various institutes of the ASCR
Proceedings of the 8th Workshop on Uncertainty Processing

8th Workshop on Uncertainty Processing, was as usually set up by university of Economics of Czech Republic in Liblice....

Kroupa, Tomáš; Vejnarová, Jiřina
Ústav teorie informace a automatizace, 2009

Abstracts of Contributions to 4th International Workshop on Data – Algorithms – Decision Making
Janžura, Martin; Ivánek, Jiří
2008 - English
Abstracts in the proceedings are connected by theme of conference Data-Algorithms-Decision Making. Abstrakty ve sborníku jsou spojeny tématem konference Data-Algoritmy-Rozhodování. Keywords: decision-making; image fusion; signal processing; pattern recognition; soft computing; fuzzy modelling; classification; uncertainty processing; control Fulltext is available at external website.
Abstracts of Contributions to 4th International Workshop on Data – Algorithms – Decision Making

Abstracts in the proceedings are connected by theme of conference Data-Algorithms-Decision Making.


Abstrakty ve sborníku jsou spojeny tématem konference Data-Algoritmy-Rozhodování.

Janžura, Martin; Ivánek, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2008

Abstracts of Contributions to 2nd International Workshop on Data – Algorithms – Decision Making
2006 - English
Keywords: models of uncertain knowledge; computer aided decision making; image processing and restoration; entropy; fuzzy systems; traffic control systems Available at various institutes of the ASCR
Abstracts of Contributions to 2nd International Workshop on Data – Algorithms – Decision Making

Ústav teorie informace a automatizace, 2006

Proceedings of the 3th European Workshop on Probabilistic Graphical Models
2006 - English
These are the proceedings of the third European workshop on Probabilistic Graphical Models (PGM’06) to held in Prague, Czech Republic, September 12-15, 2006. The aim of this series of workshops on probabilistic graphical models is to provide a discussion forum for researchers interested in this topic. Sborník obsahuje přispěvky presentované během konference PGM'06 konané v Praze, 12-16 zaří, 2006. Keywords: Probabilistic graphical models Available at various institutes of the ASCR
Proceedings of the 3th European Workshop on Probabilistic Graphical Models

These are the proceedings of the third European workshop on Probabilistic Graphical Models (PGM’06) to held in Prague, Czech Republic, September 12-15, 2006. The aim of this series of workshops on ...

Ústav teorie informace a automatizace, 2006

Proceedings of Abstracts of the 7th International PhD Workshop on Interplay of Societal and Technical Decision-Making, Young Generation Viewpoint
2006 - English
The scope of the workshop is topically focused on the recent trend in cybernetics, namely, the support for decision making at higher hierarchic levels. This reveals the common feature of seemingly disparate contributions and topics, namely, the complexity. Hlavním tématem workshopu je rozhodování na vyšších úrovních, což je moderní trend v kybernetice. Podobnými problémy se zabývají výzkumníci jak v technické kybernetice tak v sociálních vědách. Sborník přináší souhrn prací z obou oblastí. Keywords: decision-making; e-democracy; control theory Available at various institutes of the ASCR
Proceedings of Abstracts of the 7th International PhD Workshop on Interplay of Societal and Technical Decision-Making, Young Generation Viewpoint

The scope of the workshop is topically focused on the recent trend in cybernetics, namely, the support for decision making at higher hierarchic levels. This reveals the common feature of seemingly ...

Ústav teorie informace a automatizace, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases