Number of found documents: 13
Published from to

Evidence a hodnocení vegetačních prvků v památkách zahradního umění
Bulíř, P.; Barošová, I.; Baroš, A.
2014 - Czech
Keywords: památky zahradního umění; hodnocení dřevin; evidence dřevin; hodnocení bylin; evidence bylin; krajinářská architektura; zahradnictví; dřeviny; rostliny Available in a digital repository NRGL
Evidence a hodnocení vegetačních prvků v památkách zahradního umění

Bulíř, P.; Barošová, I.; Baroš, A.
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2014

Hodnocení zeleně městských památkových zón
Sojková, Eva; Šiřina, Petr
2014 - Czech
Metodika stanovuje kritéria, klasifikátory a postup kvalitativního hodnocení zeleně v městských památkových zónách jako východisek pro její ochranu či obnovu. Je metodickou podporou jednotné systematické dokumentace současného stavu zeleně městských památkových zón v jednotlivých krajích včetně návrhu mapové databáze v programu ArcGIS s možností využití v informačním systému Národního památkového ústavu. The methodology sets out the criteria, descriptors and the procedure of the qualitative evaluation of greenery in urban conservation zones as background for its protection or restoration. It is a methodological support of the unified systematic documentation of the current state of greenery in urban conservation zones in each of the regions, including the design of a map database in the program ArcGIS with the option to use it in the information system of the National Heritage Institute. Keywords: zeleň městských památkových zón; hodnocení zeleně; historický vývoj městské zeleně; typologie veřejných prostranství; green areas in urban conservation areas; evaluation of green areas; historical development of urban green areas; typology of open spaces; městská zeleň; hodnocení; historický vývoj; veřejná prostranství; památkové rezervace městské Available in a digital repository NRGL
Hodnocení zeleně městských památkových zón

Metodika stanovuje kritéria, klasifikátory a postup kvalitativního hodnocení zeleně v městských památkových zónách jako východisek pro její ochranu či obnovu. Je metodickou podporou jednotné ...

Sojková, Eva; Šiřina, Petr
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2014

Metodika oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti
Bulíř, Pavel
2013 - Czech
Metodika řeší problematiku oceňování okrasných rostlin a stanovování výše škody komplexně u všech růstových forem dřevin (stromy, keře, dřevité liány), trvalek, neprodukčních trávníků a živých plotů, stěn a tvarovaných solitér dřevin. Podrobně popisuje postup oceňování jednotlivých skupin okrasných rostlin – od vstupních údajů a jejich použití až po způsoby výpočtu ceny. Uvádí pracovní postup při oceňování škody totální i částečné na okrasných rostlinách a jejich sestavách. Metodika se zabývá i otázkou platnosti a aktualizace zjištěných cen. Obsahuje nezbytné tabulky pro manuální výpočty pomocí směrných cen materiálů a pěstebních nákladů včetně výpočtového schématu. Prezentuje příklady oceňování okrasných rostlin ze všech výše uvedených skupin situovaných na různých lokalitách a stanovištích. Keywords: okrasné rostliny; veřejná zeleň; krajinná zeleň; oceňování; ornamental plants; public greenery; landscape vegetation; valuation; okrasné rostliny; oceňování majetku; městská zeleň Available in a digital repository NRGL
Metodika oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti

Metodika řeší problematiku oceňování okrasných rostlin a stanovování výše škody komplexně u všech růstových forem dřevin (stromy, keře, dřevité liány), trvalek, neprodukčních trávníků a živých plotů, ...

Bulíř, Pavel
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases