Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 72
Published from to

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně 2018
Moravská galerie v Brně
2018 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Moravské galerie v Brně 2018

Moravská galerie v Brně
Moravská galerie v Brně, 2018

Ostravská muzejní noc slaví desetileté výročí v prvorepublikovém stylu
Galerie výtvarného umění v Ostravě
2018 - Czech
Ostravská muzejní noc se v sobotu 9. června uskuteční již po desáté. Od pěti hodin do půlnoci oživí Ostravu kulturní festival, který rozšiřuje povědomí o kulturním životě ve městě. V letošním roce představí své zázemí 36 institucí a vstup se nikde neplatí. V rámci oslav stého výročí republiky festival oživí jízdy veteránů a velocipedistů, ale i kabaretní a swingový program. Zahajovat se bude vypouštěním balonků v barvě trikolory. Už od 17.30 je budou před budovou Nové radnice v Ostravě rozdávat zdarma. The Ostrava Museum Night will take place on Saturday, June 9th, for the tenth time. From five o'clock to midnight, Ostrava will revive a cultural festival that extends awareness of cultural life in the city. This year, 36 institutions will present their facilities, and entry is no longer the case. As part of the 100th anniversary celebrations of the Republic, the festival will revive the ride of veterans and velocipedists, as well as the cabaret and swing program. It will be launched by discharging the balloons in the tricolor color. From 17.30 they will be given free of charge in front of the New Town Hall in Ostrava. Keywords: Ostravská muzejní noc; Ostravské muzeum; Dům umění; První republika; doprovodný program; desetileté výročí; Ostrava Museum Night; Ostrava Museum; House of Art; First Republic; accompanying program; 10th anniversary; galerie; výstavy; výtvarné umění Available in a digital repository NRGL
Ostravská muzejní noc slaví desetileté výročí v prvorepublikovém stylu

Ostravská muzejní noc se v sobotu 9. června uskuteční již po desáté. Od pěti hodin do půlnoci oživí Ostravu kulturní festival, který rozšiřuje povědomí o kulturním životě ve městě. V letošním roce ...

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

Kupka, Mondrian, Grund, Balabán, Zrzavý i Navrátil: 4 nové výstavy GVUO
Galerie výtvarného umění v Ostravě
2018 - Czech
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) zahajuje hned čtyři výstavní projekty najednou. Po výstavě Vlastislav Hofman / Pocta invenci se zaměřuje na pestrou škálu stylů, technik i autorů. Na své si přijdou všichni. Na společné vernisáži ve čtvrtek 25. ledna v 17 hodin galerie zpřístupní výstavy, které veřejnosti představí barokní malbu a grafiku, prvorepublikové, abstraktní i současné výtvarné umění. Výstavy budou v ostravském Domě umění k vidění do neděle 25. března. The Gallery of Fine Arts in Ostrava (GVUO) launches four exhibition projects at once. After the exhibition Vlastislav Hofman / Tribute to Invention, he focuses on a wide range of styles, techniques and authors. Everyone will come to theirs. At a joint opening on Thursday, January 25, at 5 pm, the gallery will open exhibitions to introduce the Baroque painting and graphics, the Republican, abstract and contemporary art to the public. The exhibitions will be on display in the Art House of Ostrava until Sunday, March 25th. Keywords: Norbert Grund; Jan Balzer; František Jureček; Alois Sprušil; Fakulta umění Ostravské univerzity; Dům umění; Jůza; Štefan; Balabán; Csudai; Faculty of Arts of the University of Ostrava; House of Art; Norbert Grund; Jan Balzer; František Jureček; Alois Sprušil; Jůza; Štefan; Balabán; Csudai; galerie; výstavy; výtvarné umění; plastiky; malby; grafika Available in a digital repository NRGL
Kupka, Mondrian, Grund, Balabán, Zrzavý i Navrátil: 4 nové výstavy GVUO

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) zahajuje hned čtyři výstavní projekty najednou. Po výstavě Vlastislav Hofman / Pocta invenci se zaměřuje na pestrou škálu stylů, technik i autorů. Na své si ...

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

Osobnost Emanuela Křenka připomenou ostravští herci a umělci
Galerie výtvarného umění v Ostravě
2018 - Czech
Emanuel Křenek, opavský herec, sběratel umění, fotograf, ilustrátor a pedagog. Osobnost spjatá s ostravským regionem a především jeho kulturou. Poctu charismatickému herci, který celý svůj život zasvětil umění, přijdou složit jeho přátelé i kolegové herci Jan Fišar a Veronika Forejtová, violoncellista Jiří Hanousek i výtvarník Svatoslav Böhm. Vzpomínkový večer u příležitosti výstavy Křenkova daru Galerii výtvarného umění v Ostravě se uskuteční ve čtvrtek 31. května v 17 hodin v ostravském Domě umění. Emanuel Křenek, actor from Opava, art collector, photographer, illustrator and pedagogue. A personality connected with the Ostrava region and especially its culture. The pride of the charismatic actor dedicated his art to his whole life comes from his friends and associate actors Jan Fišar and Veronika Forejtová, violoncellist Jiří Hanousek and artist Svatoslav Böhm. A commemorative evening on the occasion of the Křenkova Gift Exhibition at the Gallery of Fine Arts in Ostrava will take place on Thursday, May 31, at 5 pm in the Art House in Ostrava. Keywords: Dům umění; Jůza; House of Art; Jůza; galerie; výstavy; výtvarné umění; plastiky; malby; grafika; fotografie Available in a digital repository NRGL
Osobnost Emanuela Křenka připomenou ostravští herci a umělci

Emanuel Křenek, opavský herec, sběratel umění, fotograf, ilustrátor a pedagog. Osobnost spjatá s ostravským regionem a především jeho kulturou. Poctu charismatickému herci, který celý svůj život ...

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

Výstava Vlastislava Hofmana v Galerii výtvarného umění v Ostravě skončila. Část zapůjčených exponátů se vrací do Kanady
Galerie výtvarného umění v Ostravě
2018 - Czech
Výstava Vlastislava Hofmana (1884–1964) / Pocta invenci, která známého scénografa a architekta prezentovala jako všestranně uznávanou osobnost s invencí, v Ostravě skončila. Vidělo ji přes dvanáct tisíc návštěvníků. Část vystavených exponátů se už v tomto týdnu vrací do Rakouska a Kanady. Zbylá část zapůjčených uměleckých děl bude vrácena v následujících týdnech. The exhibition of Vlastislav Hofman (1884-1964) / Tribute to the invention, which the famous stage designer and architect presented as a universally recognized personality with invention, ended in Ostrava. She saw over twelve thousand visitors. Part of the exposed exhibits will return to Austria and Canada this week. The rest of the borrowed works of art will be returned in the coming weeks. Keywords: Vlastislav Hofman; Mahulena Nešlehová; Dům umění; Vlastislav Hofman; Mahulena Nešlehová; House of Art; galerie; výstavy; výtvarné umění; malby; ilustrace; kresby; grafika; design; fotografie; scénografie Available in a digital repository NRGL
Výstava Vlastislava Hofmana v Galerii výtvarného umění v Ostravě skončila. Část zapůjčených exponátů se vrací do Kanady

Výstava Vlastislava Hofmana (1884–1964) / Pocta invenci, která známého scénografa a architekta prezentovala jako všestranně uznávanou osobnost s invencí, v Ostravě skončila. Vidělo ji přes dvanáct ...

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

Galerie výtvarného umění v Ostravě zahajuje výstavní událost roku
Galerie výtvarného umění v Ostravě
2018 - Czech
První republiku máme spojenou s elegancí, šarmem a noblesou v módě a designu. Bylo výtvarné umění a architektura v ostravském regionu jiné než v ostatních částech republiky? Tuto otázku pokládá výstava Černá země? Mýtus a realita, kterou připravila Renata Skřebská, kurátorka Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO). Galerijní výstava roku bude zahájena v úterý 25. září v 17 hodin. V ostravském Domě umění bude k vidění až do 6. ledna příštího roku. The first Republic is connected with elegance, charm and noble in fashion and design. Was art and architecture in the Ostrava region different from other parts of the republic? Is this the question of Black Country? The myth and reality prepared by Renata Skrebska, curator of the Gallery of Fine Arts in Ostrava (GVUO). The Gallery of the Year will be launched on Tuesday, September 25, at 5 pm. The Ostrava House of Art will be on display until January 6th of next year. Keywords: Renata Skřebská; regionální umění 1918-1938; Kokoschka; TATRA V570; Dům umění; regional art 1918-1938; House of Art; Renata Skřebská; Kokoschka; TATRA V570; galerie; výstavy; výtvarné umění; plastiky; malby; kresby; design Available in a digital repository NRGL
Galerie výtvarného umění v Ostravě zahajuje výstavní událost roku

První republiku máme spojenou s elegancí, šarmem a noblesou v módě a designu. Bylo výtvarné umění a architektura v ostravském regionu jiné než v ostatních částech republiky? Tuto otázku pokládá ...

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí
Galerie výtvarného umění v Ostravě
2018 - Czech
Keywords: Ostravská univerzita Fakulta umění; Balabán; Csudai; Jablonská; University of Ostrava Faculty of Arts; Balabán; Csudai; Jablonská; galerie; výstavy; výtvarné umění Available in a digital repository NRGL
Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

Čtvrtletník Galerie výtvarného umění v Ostravě
Malášek Šrubařová, Jana; Staňková, Magdaléna
2018 - Czech
Keywords: příspěvkové organizace; galerie; umělecké výstavy; výstavnictví; sbírky; periodika Available in a digital repository NRGL
Čtvrtletník Galerie výtvarného umění v Ostravě

Malášek Šrubařová, Jana; Staňková, Magdaléna
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

Dům umění vystavuje ruské malby a kresby ze své sbírky z přelomu 19. a 20. století
Galerie výtvarného umění v Ostravě
2018 - Czech
Ostravská galerie má ve svých sbírkách přes 2 300 maleb. Část z nich patří do umělecké sbírky se zahraničním původem. Její součástí je také 150 uměleckých děl ruského, především realistického a moderního umění z období konce 19. a první poloviny 20. století. Více než 30 z nich, převážně malby a kresby i větších formátů, bude představeno na výstavě Píseň duše / ruské umění ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO), jejímž kurátorem je ředitel instituce. Zahájena bude v úterý 31. července v 17 hodin a v ostravském Domě umění si ji můžete prohlédnout až do 9. září. The Ostrava Gallery has more than 2,300 paintings in its collections. Some of them belong to an art collection of foreign origin. It also includes 150 artworks of Russian, especially realistic and modern art from the end of the 19th and the first half of the 20th century. More than 30 of them, mainly paintings and drawings as well as larger formats, will be presented at the exhibition Song of Soul / Russian Art from the collections of the Gallery of Fine Arts in Ostrava (GVUO), whose curator is the director of the institution. It will start on Tuesday 31 July at 5 pm and you will be able to see it in the Art House of Ostrava until 9 September. Keywords: Maljavin; Šiškin; Repin; Dům umění; Jůza; House of Art; Maljavin; Šiškin; Repin; Jůza; galerie; výtvarné umění; ruské umění; malby; kresby Available in a digital repository NRGL
Dům umění vystavuje ruské malby a kresby ze své sbírky z přelomu 19. a 20. století

Ostravská galerie má ve svých sbírkách přes 2 300 maleb. Část z nich patří do umělecké sbírky se zahraničním původem. Její součástí je také 150 uměleckých děl ruského, především realistického a ...

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

Dvě nové knihy vydává Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě
2018 - Czech
Dvě výtvarné publikace doprovázejí výstavy v Galerii výtvarného umění v Ostravě (GVUO). První s názvem abstraction creation / art non figuratif 1932–1936 je reprintem stejnojmenného alba z roku 1973, doplněná o text Jiřího Jůzy, kurátora stejnojmenné výstavy. Druhá publikace s názvem Norbert Grund pinx. – Johann Balzer sc. představuje Grundovy malby a Balzerovy grafiky, které jsou k vidění na výstavě Norbert Grund fecit / Jan Balzer sculpsit. Obě výstavy je možné si až do 25. března prohlédnout v ostravském Domě umění. Two art publications accompany exhibitions at the Gallery of Fine Arts in Ostrava (GVUO). The first one, abstraction creation / art non figuratif 1932-1936, is a reprint of the 1973 album of the same name, supplemented by the text of Jiří Jůže, the curator of the exhibition of the same name. Second publication called Norbert Grund pinx. - Johann Balzer sc. presents Grund's paintings and Balzer's graphics, which can be seen at Norbert Grund fecit / Jan Balzer sculpsit. Both exhibitions can be seen in the Ostrava House of Art until March 25th. Keywords: Norbert Grund; Jan Balzer; Dům umění; Jůza; Štefan; publikace; Norbert Grund; Jan Balzer; House of Art; publications; galerie; knihy; katalogy; výtvarné umění Available in a digital repository NRGL
Dvě nové knihy vydává Galerie výtvarného umění v Ostravě

Dvě výtvarné publikace doprovázejí výstavy v Galerii výtvarného umění v Ostravě (GVUO). První s názvem abstraction creation / art non figuratif 1932–1936 je reprintem stejnojmenného alba z roku 1973, ...

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases