Number of found documents: 1915
Published from to

The Influence of Surface Treatment and Activation of Thin Film Composite Membranes with Plasma Discharge and Determination of Their Physicochemical Properties.
Slepička, P.; Setničková, Kateřina; Petrusová, Zuzana; Slepičková-Kasálková, N.; Kolská, Z.; Siegel, J.; Jansen, J. C.; Esposito, E.; Fuoco, A.; Švorčík, V.; Izák, Pavel
2019 - English
In this work we have focused on the surface treatment and activation of membranes (73 AC and 82 V) with plasma discharge and determination of their physicochemical properties. The surface morphology, wettability, zeta potential of pristine and plasma- treated membranes were tested and compared. Keywords: membranes; plasma treatment; spectroscopy Available in digital repository of the ASCR
The Influence of Surface Treatment and Activation of Thin Film Composite Membranes with Plasma Discharge and Determination of Their Physicochemical Properties.

In this work we have focused on the surface treatment and activation of membranes (73 AC and 82 V) with plasma discharge and determination of their physicochemical properties. The surface morphology, ...

Slepička, P.; Setničková, Kateřina; Petrusová, Zuzana; Slepičková-Kasálková, N.; Kolská, Z.; Siegel, J.; Jansen, J. C.; Esposito, E.; Fuoco, A.; Švorčík, V.; Izák, Pavel
Ústav chemických procesů, 2019

Hydrodynamic Behavior of Large Bubbles inSlot Channels.
Ezeji, Kingsley
2019 - English
We present the results of experimental investigation on the dy-namics of air bubbles rising in stagnant or co-flowing liquid insidean inclined rectangular channel. Variable channel geometry (withadjustable height𝐻, perimeter𝑃 = 2(𝐻 + 𝑊), inclination𝛼, and orien-tation – flat𝐻 < 𝑊or tall𝐻 > 𝑊) enabled us to evaluate the influenceof different operation parameters on the bubble shape and velocity. Measurements of the rise velocity of large Taylor bubbles (𝑈TB) werecarried out by using a high-speed video camera system and an imageprocessing technique. Keywords: gas bubble; slot channels; experimental investigation Available in a digital repository NRGL
Hydrodynamic Behavior of Large Bubbles inSlot Channels.

We present the results of experimental investigation on the dy-namics of air bubbles rising in stagnant or co-flowing liquid insidean inclined rectangular channel. Variable channel geometry ...

Ezeji, Kingsley
Ústav chemických procesů, 2019

Single Rising Bubble – COMSOL and Fluent Comparison.
Crha, Jakub
2019 - English
The aim of this work was to study the behaviour of a single bubble (Db = 0.6, 0.8, 1.5 mm) rising in a quiescent liquid using COMSOL Multiphysics and Ansys Fluent. Keywords: shape deformation; bubble rises; measuring Available in a digital repository NRGL
Single Rising Bubble – COMSOL and Fluent Comparison.

The aim of this work was to study the behaviour of a single bubble (Db = 0.6, 0.8, 1.5 mm) rising in a quiescent liquid using COMSOL Multiphysics and Ansys Fluent.

Crha, Jakub
Ústav chemických procesů, 2019

Použití hydrogenuhličitanu sodného pro čištění spalin v malém měřítku.
Zach, Boleslav; Pohořelý, Michael; Šyc, Michal; Svoboda, Karel; Václavková, Šárka; Moško, Jaroslav; Brynda, Jiří; Punčochář, Miroslav
2019 - Czech
Trend omezování skládkování může vést, například v oblastech nízkou hustotou zalidnění, k nutnosti vzniku malých zařízení na energetické využití odpadu. V případě malých zařízení je však nutné, aby byl systém čištění spalin dostatečně jednoduchý a náklady na něj nebránily vzniku takových zařízení. Proto byla zkoumána možnost suchého jednokrokového čištění spalin a limitace vycházející ze složení spalin a kompromisních podmínek čištění. The trend of reduction of landfilling can lead, especially in areas with low population density, to the need to build new waste-to-energy capacities in the form of small units. However, flue gas treatment in small scale has to be sufficiently simple to decrease capital costs and allow the construction of such facilities. For that reason, the possibility of one-step dry flue gas treatment at compromise conditions was investigated as well as the limitation of flue gas composition.\n\n Keywords: flue gas treatment; dry sorption; sodium bicarbonate Available in a digital repository NRGL
Použití hydrogenuhličitanu sodného pro čištění spalin v malém měřítku.

Trend omezování skládkování může vést, například v oblastech nízkou hustotou zalidnění, k nutnosti vzniku malých zařízení na energetické využití odpadu. V případě malých zařízení je však nutné, aby ...

Zach, Boleslav; Pohořelý, Michael; Šyc, Michal; Svoboda, Karel; Václavková, Šárka; Moško, Jaroslav; Brynda, Jiří; Punčochář, Miroslav
Ústav chemických procesů, 2019

Příprava biocharu v kvalitě aktivního uhlí pyrolýzou odpadu z technického konopí
Šrámek, V.; Staf, M.; Pohořelý, Michael
2019 - Czech
Příspěvek pojednává o přípravě adsorpčních materiálů na bázi aktivního uhlí z odpadní biomasy. Primární surovinou je pazdeří z technického konopí a refernčním materiálem je tvrdé dřevo. Jedná se o dvoustupňovou přípravu, kdy v první fázi dochází k pyrolýze v teplotním intervalu 450-850 °C v horizontální peci a v druhé fázi dochází k aktivaci vodní parou a oxidem uhličitým ve vertikálním reaktoru. U biocharu byly stanoveny relevantní materiálové vlastnosti mj. BET povrch a distribuce velikosti pórů s cílem nalézt nejvhodnější provozní podmínky pro výrobu biocharu v kvalitě aktivního uhlí. The paper describes the preparation of adsorbents with the properties of activated carbon from biomass waste. Prime feedstock are hemp stems and a referential material is hardwood. The preparation is divided in two phases. The first phase includes pyrolysis in the temperature range 450-850 °C in the horizontal furnace and in the second phase the pyrolysed material is activated with steam and carbon dioxide in a vertical reactor. Finally, biochar was analyzed and relevant properties including BET surface and pore size distribution were determined to appoint suitable operational conditions for the biochar production in quality of activated carbon.\n Keywords: pyrolysis; biochar; activated carbon Available in a digital repository NRGL
Příprava biocharu v kvalitě aktivního uhlí pyrolýzou odpadu z technického konopí

Příspěvek pojednává o přípravě adsorpčních materiálů na bázi aktivního uhlí z odpadní biomasy. Primární surovinou je pazdeří z technického konopí a refernčním materiálem je tvrdé dřevo. Jedná se o ...

Šrámek, V.; Staf, M.; Pohořelý, Michael
Ústav chemických procesů, 2019

Moderní postupy využití škváry ze ZEVO.
Šyc, Michal; Baloch, T.; Veselý, Václav; Zuda, M.
2019 - Czech
Hlavní pevný výstup z energetického využití odpadů je škvára. Náhled na škváru jako na nežádoucí odpad se v poslední době změnil i díky přechodu na cirkulární ekonomiku, neboť škvára obsahuje velké množství železných a neželezných kovů. Škvára po separaci kovů lze úspěšně využít jako náhradu primárních surovin v různých stavebních aplikacích. Příspěvek sumarizuje výsledky aktivit pro využití škváry v rámci ZEVO Malešice z posledních let. Bottom ash is main solid residue from waste-to-energy. Recent development and trends change the approach to IBA, it is no longer regarded as unwanted waste from WtE plant but can be considered a valuable secondary source for several materials like ferrous and non-ferrous metals. Mineral residue after metal separation can be used in construction industry, e.g. as aggregates substitute for bound or unbound applications such as subbase layer for road construction. The paper summarizes results of recent activities for bottom ash utilization in WtE plant in Prague within last few years. Keywords: bottom ash; metal recovery; recycling Available in a digital repository NRGL
Moderní postupy využití škváry ze ZEVO.

Hlavní pevný výstup z energetického využití odpadů je škvára. Náhled na škváru jako na nežádoucí odpad se v poslední době změnil i díky přechodu na cirkulární ekonomiku, neboť škvára obsahuje velké ...

Šyc, Michal; Baloch, T.; Veselý, Václav; Zuda, M.
Ústav chemických procesů, 2019

Pulsed Laser Deposition under Low Background Gas Pressure.
Koštejn, Martin; Fajgar, Radek; Dřínek, Vladislav; Jandová, Věra; Klementová, Mariana; Bakardjieva, Snejana
2019 - English
The nucleation of nanoparticles was applied during gold deposition onto TiO2 layers. For nucleation, up to 10 Pa of inert gas (argon) was used. Argon molecules efficiently helped to cool temperature of evolving plume and initiated the nucleation which resulted in deposition of gold nanoislands. Gold nanoparticles incorporated in TiO2 layers provided plasmonic properties. Au/TiO2 layers were used for water splitting as proved by photoelectrochemical measurements. Keywords: laser deposition; gas pressure; nanoparticles Available at various institutes of the ASCR
Pulsed Laser Deposition under Low Background Gas Pressure.

The nucleation of nanoparticles was applied during gold deposition onto TiO2 layers. For nucleation, up to 10 Pa of inert gas (argon) was used. Argon molecules efficiently helped to cool temperature ...

Koštejn, Martin; Fajgar, Radek; Dřínek, Vladislav; Jandová, Věra; Klementová, Mariana; Bakardjieva, Snejana
Ústav chemických procesů, 2019

Metody separace mikroplastů z vody.
Kulaviak, Lukáš; Šyc, Michal; Růžička, Marek; Zedníková, Mária
2019 - Czech
Výzkumná zpráva se zabývá aktuálním tématem problematiky výskytu mikroplastů v životním prostředí, zejm. ve vodách. Jedná se o dosud málo zmapovanou záležitost, kdy malé částice plastů znečišťují prostředí a mají dosud nedostatečně prozkoumaný vliv na životní formy. Důležitým krokem je účinná separace mikroplastového odpadu pro jeho následnou likvidaci. Proto jsou popsány různé separační metody. The research report concerns the important current topic of microplastics occurrence in the environment, namely in waters. It is a little developed subject to understand how the fine particles contaminate our world and affect its various inhabitants. The key step is their effective separation needed for their further treatment. Therefore, several possible separation methods were described. Keywords: microplastics; analysis; separation Available at various institutes of the ASCR
Metody separace mikroplastů z vody.

Výzkumná zpráva se zabývá aktuálním tématem problematiky výskytu mikroplastů v životním prostředí, zejm. ve vodách. Jedná se o dosud málo zmapovanou záležitost, kdy malé částice plastů znečišťují ...

Kulaviak, Lukáš; Šyc, Michal; Růžička, Marek; Zedníková, Mária
Ústav chemických procesů, 2019

Measurements of Heat Capacity of Carbon Nanotube Ionanofluids and Data Analysis by Mathematical Gnostics.
Parmar, Nirmal
2019 - English
In present research work, influence on isobaric heat capacity is studied by adding nanoparticles in base ionic liquid (ionanofluids). Keywords: thermodynamics data; mathematical gnostics; inanofluids Available in a digital repository NRGL
Measurements of Heat Capacity of Carbon Nanotube Ionanofluids and Data Analysis by Mathematical Gnostics.

In present research work, influence on isobaric heat capacity is studied by adding nanoparticles in base ionic liquid (ionanofluids).

Parmar, Nirmal
Ústav chemických procesů, 2019

Stability Testing of Active Substances from Wine Waste Determined by HPLC-MS.
Kosović, Ema
2019 - English
The effects of conditions used during extraction was studied also in stability studies, which were performed for better understanding to obtained results. Keywords: wine waste; extraction method; HPLC-MS method Available in a digital repository NRGL
Stability Testing of Active Substances from Wine Waste Determined by HPLC-MS.

The effects of conditions used during extraction was studied also in stability studies, which were performed for better understanding to obtained results.

Kosović, Ema
Ústav chemických procesů, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases