Number of found documents: 58
Published from to

Zoonotic Aspects of Edible Insects in the Czech Republic
Coufalová, Eva; Lukešová, Daniela; Jiří, Jiří
2016 - English
Jak světová populace lidí roste a konvenční chov se zdá být až natolik děsivý, jako nejhorší noční můra, vyvstávají zde nezbytnosti hledat jiné zdroje potravy. Ano, hmyz může být i dobrým zdrojem všech esenciálních aminokyselin pro jídelníček vegetariánů. Entomofágie se stává velmi užitečná, co se týká zlepšování potravní dostatečnosti a její kvality, což souvisí s novou světovou koncepcí Jedno Zdraví a food - borne diseases. Potenciál hmyzu může být uspokojivě udržitelný, ale pouze pokud je jeho chov spojen s patřičným dodržováním bezpečnostních plánů, účinné hygieny a správným skladováním. Čím hlouběji prozkoumáváme dobrou stránku hmyzu, perfektní nutriční hodnotu (FAO, 2010), také narážíme na potencionální hazardy jeho konzumace. Tato práce se zaměřuje na mikrobiologii (především houby) a parazitologii daných druhů hmyzu v Indonezii, v porovnání s českými studiemi. As a population in a world rises, and as conventional breeding seems to be as terrible as the worst nightmare, there appears necessity to find some of alternative sources of "meat". Yes, it's also good opportunity for vegetarians to add every essential amino acid to their diet. Entomophagy can be helpful with improving and ensuring food safety and food security, which is related with new world conception One Health and food -- borne diseases. Potential of insects can be well utilized, but only if they are farming properly, with right biosecurity plans and keeping sufficient hygiene and correct storage. Deeper we go in exploring insects and its good side, perfect nutritional value (FAO, 2010) we also strike on potentional hazards of its consumption. This work will be focused on microbiology (mainly fungi) and parasitology (nematodes) of given specimen in Indonesia, compared with Czech studies. Keywords: food safety; insects; microbiology dostupnost_czu
Zoonotic Aspects of Edible Insects in the Czech Republic

Jak světová populace lidí roste a konvenční chov se zdá být až natolik děsivý, jako nejhorší noční můra, vyvstávají zde nezbytnosti hledat jiné zdroje potravy. Ano, hmyz může být i dobrým zdrojem ...

Coufalová, Eva; Lukešová, Daniela; Jiří, Jiří
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Image processing techniques for detection of soil features
Trenčiansky, Jan; Barták, Vojtěch
2016 - English
Technika zpracovaní satelitních snímků k detekci roddonů, půdních elementů, byla aplikovaná na UK-DMC2 satelitní data. Roddony přestavují síť bývalých vodních toků v oblasti English Fenland, které jsou charakteristické svým velice mírným vyvýšením nad okolním terénem a odlišným půdním složením k okolním půdám. Roddony mohou být zřetelně identifikovány na satelitních snímcích, jakožto světlé prvky v krajině připomínající tekoucí řeku kontrastující s tmavým zbarvením okolních, především rašelinných půd. Na základě jejich odlišného zbarvení k okolním tmavším především rašelinným půdám, byl aplikován Index Jasnosti Půdy, který detekoval jejich pozici v krajině. Pro identifikaci prostorového vymezení roddonů, tedy vytýčení jejich hranic, byl aplikován non-directional filtr hranic, společně s technikou zesilováni míst, kde dochází k velkému spektrálnímu kontrastu a tedy k lepšímu rozeznání roddonů od ostatní půdních a krajinných elementů. Určení prostorového umístění roddonů může vést ke zlepšení zemědělských technik pro odlišné půdy a tedy optimalizovat a navýšit sklizně a zároveň vylepšit přírodní podmínky daného prostředí. An image processing technique was applied to detect roddon soil features from UK-DMC2 base data. Roddon soil features represent former watercourses in English Fenland, now raised banks with altered soil composition. They can be clearly seen on remotely sensed imagery as bright features in contrast to the darker surrounding peat land. Based on difference in brightness of roddons and surrounding peat soil the Soil Brightness Index (SBI) was applied to detect the roddons. To identify the edges of these features where there is a large spectral contrast a non-directional filter was applied together with an image enhancing technique to better differentiate the roddons form other non-soil features. Understanding the location of roddons will allow adaptive farming practices that account for differences in soil properties, and help optimizing yields. Keywords: Roddon; Index jasnosti půdy; UK-DMC2; Digitální mapování půdy; East Anglia; Zemědělství; Dálkový průzkum země dostupnost_czu
Image processing techniques for detection of soil features

Technika zpracovaní satelitních snímků k detekci roddonů, půdních elementů, byla aplikovaná na UK-DMC2 satelitní data. Roddony přestavují síť bývalých vodních toků v oblasti English Fenland, které ...

Trenčiansky, Jan; Barták, Vojtěch
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Role of transnational corporations for the economy and potential of transnationalization of Russian companies
Yakovleva, Yuliya; Procházka, Petr; Václav, Václav
2016 - English
V prakticke casti, na zaklade ziskane informaci, metodika byla vyvinuta, a pozdeji byla aplikovana na vybranou spolecnost JSC Transneft. Po zvazeni vlastnosti transnacionalizace, podnikatelskeho prostredi spolecnosti a financnich vysledku hospodareni v Rusku, doslo k zaveru, ze v teto fazi vyvoje, spolecnost ma velmi dobre vyhlidky pro transnacionalizace. Doporuceni byly rozdeleny do 6 skupin, ktere pokryvaji nejdulezitejsi oblasti na ruskem trhu, ke kteremu je treba venovat pozornost behem procesu transnacionalizace. The relevance of the study of this topic is that nowadyas TNC is one of the main structural elements of the economies of most countries, as well as the driving force of its development. To improve the efficiency of the Russian economy and the sustainability of its development is necessary to evaluate the potential of domestic companies and to develop recommendations for the exit to the transnational level. The problem is that methodological universal basis for evaluating the potential of transnationalization companies do not exist. In this regard, the phenomenon of transnational corporations and transnationalization problems require further study. The goal of this study is to develop a methodology to evaluate the potential of transnationalization of Russian companies on the example JSC "Transneft", in other words, the potential of entering to the foreign markets. The object of the study will be transnational corporations, and the subject of research will be Russian companies that have the potential of transnationalization. From the goal arise the following tasks: - to study the phenomenon, the concept and essence of transnational corporations; - to explore the history of the emergence and development of TNCs; - to evaluate the place, role and development tendencies of TNCs in the world economy; - to characterize the sources of effective activities of transnational corporations; - to evaluate key performance indicators TNCs; - to identify the role of TNCs in the economy of Russia; - to learn the specifics of transnationalization of modern Russian companies; - to identify the most important factors in evaluating the potential of transnationalization companies; - to develop a methodology to evaluate the potential of transnationalization companies ; - to develop the recommendations for Russian companies on the example JSC "Transneft" for increasing the potential of transnationalization. The hypothesis of this study is that JSC "Transneft" have the potential to enter to the transnational level and necessary facilities for its implementation. Keywords: Globalizace; Transnacionalizace; Mezinárodní obchod; Integrace; Světová ekonomika dostupnost_czu
Role of transnational corporations for the economy and potential of transnationalization of Russian companies

V prakticke casti, na zaklade ziskane informaci, metodika byla vyvinuta, a pozdeji byla aplikovana na vybranou spolecnost JSC Transneft. Po zvazeni vlastnosti transnacionalizace, podnikatelskeho ...

Yakovleva, Yuliya; Procházka, Petr; Václav, Václav
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Analysis of strategic decisions and their impact on prosperity of PATOK a.s.
Rais, Patrik; Tomšík, Karel
2015 - English
This Diploma Thesis has been written and defended at the Université Catholique de Lyon in France under the Double Degree Agreement between the Czech University of Life Sciences Prague, and the Université Catholique de Lyon. In accordance with the Double Degree Agreement, this Diploma Thesis is fully recognized as part of the MSc programme study at the Czech University of Life Sciences Prague. This Diploma Thesis has been written and defended at the Université Catholique de Lyon in France under the Double Degree Agreement between the Czech University of Life Sciences Prague, and the Université Catholique de Lyon. In accordance with the Double Degree Agreement, this Diploma Thesis is fully recognized as part of the MSc programme study at the Czech University of Life Sciences Prague. Keywords: economic analysis; Patok; impact dostupnost_czu
Analysis of strategic decisions and their impact on prosperity of PATOK a.s.

This Diploma Thesis has been written and defended at the Université Catholique de Lyon in France under the Double Degree Agreement between the Czech University of Life Sciences Prague, and the ...

Rais, Patrik; Tomšík, Karel
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015

Contents and forms of potentially toxic elements in reclaimed dumpsite soils after brown coal mining in Northern Bohemia
Vasilkova, Anna; Borůvka, Luboš; Jarmila, Jarmila
2015 - English
It is an ordinary practice to cover the areas after brown-coal mining with natural topsoil cover (topsoiling). Topsoiling is removal one topsoil from agricultural land, forest or area with vegetation and excavating to another place with poor organic matter content or in our case the brown-coal mining dumpsite. Advantages of topsoiling include higher organic matter and greater available water-holding capacity and nutrient content. Content of potentially toxic elements is very low. Ammonia nitrate (NH4NO3) extraction, BCR sequential analysis and aqua regia determination were applied in this study to prove that the proportion of bioavailable forms of PTE in reclaimed soils is also low. Amounts of potentially toxic elements were compared between different types of reclamation: an agricultural shown higher value for Pb and Cd, forestry has only one contaminant -- Cd. The research shows that toxicity of soil is low and has no dangerous influence for agricultural application. It is an ordinary practice to cover the areas after brown-coal mining with natural topsoil cover (topsoiling). Topsoiling is removal one topsoil from agricultural land, forest or area with vegetation and excavating to another place with poor organic matter content or in our case the brown-coal mining dumpsite. Advantages of topsoiling include higher organic matter and greater available water-holding capacity and nutrient content. Content of potentially toxic elements is very low. Ammonia nitrate (NH4NO3) extraction, BCR sequential analysis and aqua regia determination were applied in this study to prove that the proportion of bioavailable forms of PTE in reclaimed soils is also low. Amounts of potentially toxic elements were compared between different types of reclamation: an agricultural shown higher value for Pb and Cd, forestry has only one contaminant -- Cd. The research shows that toxicity of soil is low and has no dangerous influence for agricultural application. Keywords: brown-coal mining dumpsites; topsoiling; potentially toxic elements dostupnost_czu
Contents and forms of potentially toxic elements in reclaimed dumpsite soils after brown coal mining in Northern Bohemia

It is an ordinary practice to cover the areas after brown-coal mining with natural topsoil cover (topsoiling). Topsoiling is removal one topsoil from agricultural land, forest or area with vegetation ...

Vasilkova, Anna; Borůvka, Luboš; Jarmila, Jarmila
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015

Inter-individual distances and interactions among captive giraffes
Šustrová, Andrea; Gloneková, Markéta
2015 - English
Nové studie sociálního chování žiraf přináší i nové otázky týkající se společenských vztahů tohoto dobře známého druhu. New studies of social behaviour of giraffes have brought also new questions regarding the social relationships of this apparently well-known species. Keywords: vztahy; interakce; žirafy dostupnost_czu
Inter-individual distances and interactions among captive giraffes

Nové studie sociálního chování žiraf přináší i nové otázky týkající se společenských vztahů tohoto dobře známého druhu....

Šustrová, Andrea; Gloneková, Markéta
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015

Foreign Trade in Petrochemical Industry of Iran
Bassam, Abdoljabbar; Maitah, Mansoor; Anna, Anna
2015 - English
Íránská ekonomika je charakteristická svou silnou závislostí na ropném sektoru. Íránský petrochemický průmysl se dostal na jednu z nejvýznamnějších pozic na světě, a zároveň významně ovlivňuje íránskou ekonomiku. Existuje široká shoda na skutečnosti, že export průmyslového zboží představuje významný zdroj hospodářského růstu. Z výše uvedených důvodů má tato práce za cíl analyzovat dopad příjmů z exportu petrochemických produktů na íránskou ekonomiku. Hlavním cílem je prověření hypotézy o exportem taženém ekonomickém růstu (ELG) aplikovanou na Írán a jeho petrochemický průmysl. V práci je užito běžné metody nejmenších čtverců (OLS) pro popsání vztahu mezi HDP, exportem petrochemických produktů, směnným kurzem a inflací. Metodika vychází z časových řad pro období let 1990 -- 2010. Výsledky práce ukazují pozitivní vztah mezi exportem petrochemických produktů a ekonomickým růstem, což potvrzuje hypotézu o exportem taženém ekonomickém růstu (ELG). Rovněž byl prokázán negativní vztah mezi inflací a směnným kurzem. Práce dále přináší SWOT analýzu íránského petrochemického průmyslu. Iran's economy is characterized by over dependence on the oil sector. Iran has been gradually growing into a centre for production of petrochemicals in the world. Petrochemical industry is one of the significant components of oil industry and is one of the principal industries in Iran which has an influential role in Iran's economy. Although it is widely acknowledged that exports, particularly through manufactured components, play an important role as a potential source of economic growth. Hence, the aim of this research is to analysis the impact of petrochemical products export revenue on economic growth. Therefore the main objective of this research is the study of export-led growth hypothesis (ELG hypothesis) of Iran's economy in the petrochemical industry by taking a time series data for the period of 1990-2010. It applies ordinary least square (OLS) method to investigate the relationship between gross domestic product, exports of petrochemical products, real exchange rate and inflation. The results of the study show that there is a positive relationship between export of petrochemical products and economic growth which validate export-led growth hypothesis in petrochemical industry while negative impact of inflation and real exchnage rate is observed. Furthermore, in this study SWOT analysis of the Iran petrochemical industry is presented. Keywords: Růst založený na exportu; petrochemický průmysl; Írán dostupnost_czu
Foreign Trade in Petrochemical Industry of Iran

Íránská ekonomika je charakteristická svou silnou závislostí na ropném sektoru. Íránský petrochemický průmysl se dostal na jednu z nejvýznamnějších pozic na světě, a zároveň významně ovlivňuje ...

Bassam, Abdoljabbar; Maitah, Mansoor; Anna, Anna
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015

Factors affecting tourism in Pakistan - tourism potential and strategies for development as an industry in Pakistan
Amir, Feraz; Selby, Richard; Zdeněk, Zdeněk
2015 - English
Hlavním cílem této práce je určit faktory, které ovlivňují turistický průmysl v Pákistánu. Dále má práce analyzovat dopad teroristických útoků a měnových kursů na turismus. Výzkum byl proveden formou rozhovorů a dotazníků v Pákistánu i v zahraničí a také zpětnou analýzou období 2000-2013. Výsledky výzkumu pomocí dotazníků a rozhovorů odhalují, že hlavním faktorem, který snížil počet turistů navštěvujích Pákistán, jsou teroristické útoky. Výsledky zpětné analýzy rovněž dosvědčují, že teroristické útoky mají významný negativní dopad na návštěvy zahraničních turistů v Pákistánu. Autor proto doporučuje, aby se pákistánská vláda i v zájmu podpory turismu zaměřila na udržení míru a stability v zemi. The main aim of this thesis was to find out the factors affecting the tourism industry in Pakistan. Moreover the specific objectives was to analyze the impact of terrorist attack and currency exchange rate on tourism. The research was conducted through interviews, survey questionnaires inside and outside the country and also by the regression analysis for the period 2000 to 2013. The results from questionnaire and interview reveals that terrorist attacks is the major factor which have reduced the tourists visit ratio to Pakistan. Furthermore, the results of regression analysis also revealed that there is a negative and significant relationship between terrorist attacks and foreign tourist arrivals in the country. Hence, the researcher suggest that Government of Pakistan should more focus on maintaining peace and security for attracting tourists. Keywords: turismus; Pákistán; rozvoj; ekonomika; faktory; strategie; potenciál; turisté dostupnost_czu
Factors affecting tourism in Pakistan - tourism potential and strategies for development as an industry in Pakistan

Hlavním cílem této práce je určit faktory, které ovlivňují turistický průmysl v Pákistánu. Dále má práce analyzovat dopad teroristických útoků a měnových kursů na turismus. Výzkum byl proveden formou ...

Amir, Feraz; Selby, Richard; Zdeněk, Zdeněk
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015

Food availability in developing countries - new challenge for local producers or new export space for the EU exporters?
Vlach, Jiří; Kabát, Ladislav; Klára, Klára
2015 - English
Potravinová bezpečnost je ovlivňována mnoha faktory, které se podle FAO dělí do čtyř kategorií. Jednou z těchto kategorií je potravinová dostupnost, jež úzce souvisí s domácí produkcí jídla, stejně tak ale i s mezinárodním obchodem a s volným pohybem komodit na mezinárodním trhu. Země jižní Afriky se v roce 1992 sjednotily do Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) a jejich obchodní politiky prošly značnou změnou, jež se projevila výrazným otevřením jejich ekonomik mezinárodnímu obchodu. Cílem této práce bylo zhodnotit, jak se tato situace promítla do situace s potravinovou dostupností a potravinovou bezpečností v zemích SADC. Výzkum byl založen na analýze sekundárních dat organizací zabývajících se potravinovou bezpečností a mezinárodním obchodem (FAOSTAT, WTO, Světová Banka) pomocí běžných analytických metod. Výsledky ukázaly, že objem importovaného jídla vzhledem k domácí produkci jídla se stále zvyšuje a v roce 2011 dosahoval 51%. Stejně tak se zvyšuje i objem domácí produkce a exportu jídla ze zemí SADC. Podařilo se prokázat určitou závislost importu jídla ze zahraničí na indexu zásoby potravin na obyvatele, stejně tak i závislost domácí produkce jídla na indexu zásoby potravin na obyvatele. Také se použitím teorie o komparativní výhodě (RSCA) ukázalo, že země SADC ztratily komparativní výhodu v obchodu s jídlem. Naopak se nepodařilo prokázat vztah souboru vybraných indikátorů potravinové bezpečnosti s politickou stabilitou v regionu. Food security is influenced by many factors, which are divided into four categories according to FAO. Food Availability is one of these categories. It is closely connected with domestic food production as well as with international trade with food and with free movement of commodities on the international market. Countries in south Africa joined together and established South African Development Community (SADC) in 1992, which significantly changed their trade policies and their economics opened to international trade. The aim of this thesis was to evaluate, how these new conditions in international politics and trade affected the situation of food security and food availability in SADC countries. The research was based on common statistical analysis of secondary data developed by transnational organizations engaged in food security and international trade (FAOSTAT, WTO, World Bank). Results showed that the index of imported food to domestic food production has been growing in the last 10 years and it reached 51% in 2011. The food exports value and domestic production value are increasing as well and the average food import tariffs are decreasing. Also I proved some dependency of food imports to average dietary energy adequacy as well as dependency of domestic food production to average dietary energy adequacy. However with the use of comparative advantage method (RSCA) it was shown that SADC countries lost their comparative advantage in trade with food. The correlation of index of selected food security indicators to regional political stability was not proved. Keywords: potravinová dostupnost; potravinová bezpečnost; obchod s jídlem; komparativní výhoda; SADC dostupnost_czu
Food availability in developing countries - new challenge for local producers or new export space for the EU exporters?

Potravinová bezpečnost je ovlivňována mnoha faktory, které se podle FAO dělí do čtyř kategorií. Jednou z těchto kategorií je potravinová dostupnost, jež úzce souvisí s domácí produkcí jídla, stejně ...

Vlach, Jiří; Kabát, Ladislav; Klára, Klára
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015

Optimisation of spare parts inventories in a selected organisation.
Kuzmenko, Aleksei; Hladík, Tomáš; Aleš, Zdeněk
2015 - English
Tato diplomová práce se zabývá problematikou údržby a optimalizace zásob náhradních dílů ve vybrané organizaci působící v automobilovém průmyslu. Teoretická a metodologická část studie zkoumá hlavní přístupy, existující metody a nástroje efektivního řízení zásob. Empirický výzkum byl proveden ve společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k. s. se sídlem v Rakovníku v České republice. Vyrábí topení, klimatizační jednotky a ovládací panely pro automobilový průmysl. Analýza zásob náhradních dílů byla provedena s použitím analytického nástroje MS Excel za účelem stanovení správného množství pojistné zásoby pro každý náhradní díl. Servisní úroveň, standardní odchylky ve spotřebě a dodací lhůty byly vybrány jako determinanty (nejvyznamější ovlivňující parametry) pro analýzu. V souladu s Paretovým principem byly náhradní díly rozděleny do tří skupin podle různých kritérií. Výstupem analýzy byl návrh metody výpočtu optimální úrovně zásob, která se může být implementována do firemního ERP systému SAP. Použitím navržené výpočtové metody byla průměrná hodnota zásob pro rok 2016 snížena o 1 356 492 Kč při zachování 98% úrovně logistického servisu a zároveň s minimální pravděpodobnosti výskytu stock outů. The present diploma project deals with the analysis of maintenance and optimization of spare parts inventory in a selected organization operating in automotive industry. Theoretical and methodological part of the study reviews main approaches as well as existing methods and tools of effective inventory management. The empirical research was conducted at the VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., located in Rakovník, Czech Republic. It manufactures heating, air conditioning units and control panels for automotive industry. The analysis of spare parts inventory was done with the use of MS Excel with the purpose of determining the proper safety stock quantity for each spare parts component. The service level, standard deviation of consumption and lead time factor were selected as determinants (influencing parameters) for the analysis. In accordance to Pareto principle the spare parts components were categorized into three groups, namely, high, medium, and low value items. As a result of the research the calculation method of optimum level for inventory was suggested to support the company's SAP enterprise resource planning system. Applying the revealed calculation method the value of inventory average for 2016 was reduced by 1 356 492 CZK at 98% service level with minimum probability of stock outs. Keywords: Náhradní díly; Údržba; Předpovídání sporadické spotřeby; Řízení zásob; ABC analýza; Crostonova metoda dostupnost_czu
Optimisation of spare parts inventories in a selected organisation.

Tato diplomová práce se zabývá problematikou údržby a optimalizace zásob náhradních dílů ve vybrané organizaci působící v automobilovém průmyslu. Teoretická a metodologická část studie zkoumá hlavní ...

Kuzmenko, Aleksei; Hladík, Tomáš; Aleš, Zdeněk
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases