Used filters (3)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 33
Published from to

Přístupy ke zdaňování finančních a pojišťovacích činností daní z přidané hodnoty
Legierská, Yvona
2013 - Czech
Keywords: zdaňování pojišťovací činnosti; zdaňování finanční činnosti; daň z přidané hodnoty Available in a digital repository NRGL
Přístupy ke zdaňování finančních a pojišťovacích činností daní z přidané hodnoty

Legierská, Yvona
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Knihovny soukromých VŠ - statictické ukazatele a trendy
Emmer, Jan
2013 - Czech
Keywords: knihovny vysokých škol; soukromé vysoké školy; knihovnictví Available in a digital repository NRGL
Knihovny soukromých VŠ - statictické ukazatele a trendy

Emmer, Jan
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Německá důchodová reforma z roku 2001
HEIDU, Rudolf F.
2013 - Czech
Ve Spolkové republice převažuje názor, že v důsledku demografického vývoje je potřeba částečná substituce zákonného průběžného důchodového pojištění soukromými důchodovými fondy se statní subvencí. Současný stav je ovlivněn reformou z roku 1972, která učinila německé důchodové pojištění globálně nejdražším. Přitom poměr výše sociálních odvodů a hrubé mzdy dosáhl v roce 2003 19.5 % a koncem osmdesátých let byla vypracovaná prognóza vývoje odvodů až 40 % hrubého příjmu přistárnutí společnosti a stejném náhradovém poměru. Článek se snaží popsat skutečnost, kdy indikace finančních deficitů v důsledku demografických změn je nadhodnocená, a dále popsat problémy soukromé správy fondů Riesterova důchodu. Důchodová reforma z roku 2001 bude popsána z pohledu ryze ekonomického jako nevyhovující. Závěr odpoví na otázku, jak dalece participují na třetím pilíři pojištěnci s nižšími příjmy, aby mohl tento pilíř pokrýt pokles důchodových dávek z pilíře prvního a sloužit tím jako důležitý prvek prevence chudoby ve stáří právě u této cílové skupiny. In the Federal Republic of Germany, the prevailing opinion is that due to the demographic development the pay as you go system needs partial substitution by private pension funds with state subsidies. The retirement behavior virble in current data is mainly influencend by the 1972 reform which made the German pension system the most generous in the Word The German social security contribution rate, in 2003 at 19.5 % of gross income, was projected at the end of the 1980s to exceed 40 percent of gross income at the peak of population ageing if the accustomed replacement rates and the indication of pensions to gross income were maintained. The article describes the situation when indications of financial deficits due to demographic changes are overestimated and describes the problems of private management of suplementary funded private pension funds as a component of Riester reform. Conclusion answers the question of how far do lower income persons participate in the third pillar and what the expected financial results of their participation achieves in order to meet this first pillar pension deficite as an important element in preventing poverty in old age. Keywords: Průběžné financování; Generační smlouva; Fondové financování; Riesterův důchod; PAYG; Generation treaty; Founded financed; Riester pension Available in a digital repository NRGL
Německá důchodová reforma z roku 2001

Ve Spolkové republice převažuje názor, že v důsledku demografického vývoje je potřeba částečná substituce zákonného průběžného důchodového pojištění soukromými důchodovými fondy se statní subvencí. ...

HEIDU, Rudolf F.
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Vliv Dunnig-Krugerova efektu na přijímání a prosazování reforem a veřejnou volbu
BLAHOUT, Michal
2013 - Czech
Keywords: Dunnig-Krugerův efekt Available in a digital repository NRGL
Vliv Dunnig-Krugerova efektu na přijímání a prosazování reforem a veřejnou volbu

BLAHOUT, Michal
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s. za rok 2011
Vysoká škola evropských a regionálních studií; Ferebauerová, Růžena
2012 - Czech
Keywords: Vysoká škola evropských a regionálních studií; vysoké školy; České Budějovice (Česko); 2001-2020; výroční zprávy; College of European and Regional Studies; universities and colleges; České Budějovice (Czechia); annual reports; vysoké školy; školy Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s. za rok 2011

Vysoká škola evropských a regionálních studií; Ferebauerová, Růžena
Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012

Problematika ICT ve vzdělávání
Půbalová, Ludmila
2012 - Czech
Keywords: počítačem podporovaná výuka; informační technologie; komunikační technologie; informační gramotnost; informační bezpečnost; vzdělávací projekty; Česko; sborníky konferencí; computer-aided learning; information technology; communication technology; information literacy; information security; educational projects; Czechia; proceedings of conferences; informační gramotnost; technologie Available in a digital repository NRGL
Problematika ICT ve vzdělávání

Půbalová, Ludmila
Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012

Modrý zavináč VŠMIE - informace pro uchazeče o studium
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
2012 - Czech
Informace o studiu na soukromé vysoké škole VŠMIE, a. s., výčet studijních oborů a programů. Keywords: informace o studiu; studijní obory; právo v podnikání; právo ve veřejné správě; právo; studium Available in a digital repository NRGL
Modrý zavináč VŠMIE - informace pro uchazeče o studium

Informace o studiu na soukromé vysoké škole VŠMIE, a. s., výčet studijních oborů a programů.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, 2012

Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s. za rok 2010
Vysoká škola evropských a regionálních studií; Ferebauerová, Růžena
2012 - Czech
Keywords: Vysoká škola evropských a regionálních studií; vysoké školy; České Budějovice (Česko); 2001-2020; výroční zprávy; College of European and Regional Studies; universities and colleges; České Budějovice (Czechia); annual reports; vysoké školy; školy Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s. za rok 2010

Vysoká škola evropských a regionálních studií; Ferebauerová, Růžena
Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012

Památky v médiích
Krejčí, Aleš
2012 - Czech
Keywords: cestovní ruch; marketing služeb; mediální komunikace památkových objektů; tourism; marketing services; medial communication of monuments; památkové objekty; cestovní ruch Available in a digital repository NRGL
Památky v médiích

Krejčí, Aleš
Vysoká škola finanční a správní, 2012

Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol
Půbalová, Ludmila
2012 - Czech
Keywords: projektový management; management školy; Česko; sborníky konferencí; project management; school; Czechia; proceedings of conferences; projektový management; management Available in a digital repository NRGL
Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol

Půbalová, Ludmila
Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases