Number of found documents: 328
Published from to

Vzdělávání zážitkem - outdoorový trénink
Vendleková, Martina; Beneš, Milan
2005 - Czech
Oblast učení se zážitkem, vlastní zkušeností prochází velmi dynamickým vývoj em, tak jako jiné oblasti profesního vzdělávání dospělých. Rovněž stav vnímání "outdoorových tréninků", v profesionálních kruzích, je značně široký, velmi různorodý a nejednotný. Dovoluji si proto poukázat na teoretická východiska praxe outdoorového vzdělávání z perspektivy vědních oborů filozofie, teorie managementu, psychologie, sociální psychologie a andragogiky. Praktickou stránku syntezi, uvedených odborných pohledů, představuje můj návrh outdoorového tréninkového programu dle specifického zadání klienta. Cílem mé bakalářské práce je objasnění ideového pozadí vzdělávání zážitkem a praktických zkušeností, které vedou k návrhu programu v souvislostech interdisciplinárního oboru vzdělávání dospělých v podmínkách České republiky. Důraz kladu na filozofický výklad pojmů (např. "kvalita života"), který považuji za základní zdroj uvažování o životě a jeho smyslu ze zkušenostního úhlu pohledu. Věnuj i se rovněž bližší charakteristice pojmů v oblasti učení se zážitkem, jejichž pojmová a obsahová struktura není dosud stabilizována. Důležitým pramenem informací je legendární organizace, Prázdninová Škola Lipnice, založená už v roce 1977, která se profesionálně věnuje pobytům v přírodě a experimentálním projektům v oblasti vzdělávání zážitkem. Informace o metodách učení se zážitkem a zkušenosti (na mezinárodní úrovni) j sem získala z dokumentů nadnárodní vzdělávací organizace Outward Bound, která 4 je specifickou školou rozvoje osobnosti člověka prostřednictvím výchovy v přírodě. Keywords: Outdoor training; zážitková pedagogika; Vzdělávání dospělých Available in a digital repository NRGL
Vzdělávání zážitkem - outdoorový trénink

Oblast učení se zážitkem, vlastní zkušeností prochází velmi dynamickým vývoj em, tak jako jiné oblasti profesního vzdělávání dospělých. Rovněž stav vnímání "outdoorových tréninků", v profesionálních ...

Vendleková, Martina; Beneš, Milan
Univerzita Karlova, 2005

Systém správy sítě WiFi access pointů
Bulan, Zdeněk; Yaghob, Jakub
2005 - Czech
Keywords: počítačové sítě; bezdrátové sítě Available in a digital repository NRGL
Systém správy sítě WiFi access pointů

Bulan, Zdeněk; Yaghob, Jakub
Univerzita Karlova, 2005

Metoda Videotrénink interakcí
Koubová, Jana; Lhotová, Marie
2005 - Czech
In my bachelor work I am writing about Video Home Training (VTI in Czech) which comes from the Netherlands. I have divided my work into two parts. One is the theoretical part and the other is the practical part. The theoretical part is about the history of VTI, about specific parts of this program. I am writing here about SPIN (Civic Initiative). It is the only association which cares about videotraining in the Czech Republic. The specific group who I am interested in is a group of old people in FN Motol (Teaching Hospital). Last year I was working at Long-stay Hospital as a volunteer. You can find also some of my practical experience with this type of VTI in my bachelor work. I attended a basic course about this metod. I am also writing about it. The practical part is the comparison of my questionnaires with questionnaires of the trainers from the SPIN. Last year they did a specific course for their health visitors, doctors and other workers of Long-stay Hospital. The members of this course had to fill in the questionnaires. The aim of my work is to find if this method is useful and brings some new information for the members. If the method brought them better care, better communication in their professional team, helped them in their professional care. I found that this method is really very useful and the aim of my work has been achieved. A lot of people have decided that they would continue in this course if they could. Keywords: Videotrénink interakcí; metody; komunikace; péče o staré; péče o nemocné; komunikační dovednosti Available in a digital repository NRGL
Metoda Videotrénink interakcí

In my bachelor work I am writing about Video Home Training (VTI in Czech) which comes from the Netherlands. I have divided my work into two parts. One is the theoretical part and the other is the ...

Koubová, Jana; Lhotová, Marie
Univerzita Karlova, 2005

CASLIN
Hrazdilová, Pavla; Stöcklová, Anna
2005 - Czech
Keywords: Bakalářské práce - ÚISK; knihovnictví; knihovnictví české; informatika a knihovnictví; kooperace - knihovny; knihovní sítě; souborné katalogy; jednotná informační brána; CASLIN (Czech And Slovak Library Information Network) Available in a digital repository NRGL
CASLIN

Hrazdilová, Pavla; Stöcklová, Anna
Univerzita Karlova, 2005

Bakalářské studijní programy v oboru informační vědy a knihovnictví ve Spojených státech amerických
Šejcová, Šárka; Bratková, Eva
2005 - Czech
Keywords: Bakalářské práce - ÚISK; knihovnictví; knihovnictví americké; informatika a knihovnictví; Informační studia a knihovnictví; vysokoškolské studium; studium bakalářské; bakalářské studium Available in a digital repository NRGL
Bakalářské studijní programy v oboru informační vědy a knihovnictví ve Spojených státech amerických

Šejcová, Šárka; Bratková, Eva
Univerzita Karlova, 2005

Měnové transmisní mechanismy v České republice
Ryska, Pavel; Hlaváček, Michal
2005 - Czech
Keywords: mechanismy transmisní; politika měnová Available in a digital repository NRGL
Měnové transmisní mechanismy v České republice

Ryska, Pavel; Hlaváček, Michal
Univerzita Karlova, 2005

noTitle
Baikovskaya, Tatsiana
2005 - English
Keywords: Analýzy ekonomické; Korporace; Práce bakalářské Available in a digital repository NRGL
noTitle

Baikovskaya, Tatsiana
Univerzita Karlova, 2005

Fiskální federalismus v České republice
Hrbáček, Jan,
2005 - Czech
Keywords: fiskální federalismus; Práce bakalářské Available in a digital repository NRGL
Fiskální federalismus v České republice

Hrbáček, Jan,
Univerzita Karlova, 2005

Hospodářská a měnová unie
Tošnarová, Eva,
2005 - Czech
Keywords: Evropská měnová unie; Evropské hospodářské společenství; Práce bakalářské Available in a digital repository NRGL
Hospodářská a měnová unie

Tošnarová, Eva,
Univerzita Karlova, 2005

Některé aspekty francouzského sociálního státu
Baboučková, Drahomíra,
2005 - Czech
Keywords: Práce bakalářské; sociální stát Available in a digital repository NRGL
Některé aspekty francouzského sociálního státu

Baboučková, Drahomíra,
Univerzita Karlova, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases