Number of found documents: 40
Published from to

Phraseologische Wendungen im Deutschen
Ulrich, Michal; Stružinská, Jitka
2000 - German
Autor se v práci zabývá frazeologickými výrazy v německém jazyce a věnuje se rovněž rozboru frazeologismů Nového zákona, jejich použití a vlivu na současný jazyk. Keywords: němčina; frazeologie; idiomy; přísloví; citáty; aforismy; slovní zásoba; Bible; Nový zákon Available in the UPCE Library.
Phraseologische Wendungen im Deutschen

Autor se v práci zabývá frazeologickými výrazy v německém jazyce a věnuje se rovněž rozboru frazeologismů Nového zákona, jejich použití a vlivu na současný jazyk.

Ulrich, Michal; Stružinská, Jitka
Univerzita Pardubice, 2000

Lehrwerkanalyse
Havlisová, Zuzana; Čapek, Jan
2000 - German
Autorka se v práci zabývá sestavením hodnotících kritérií na učebnice používané ve vyučování něměckého jazyka s ohledem a cílem komunikativního vyučování. Prác eobsahuje i analýzu učebnice "Tangram". Keywords: němčina; učebnice; hodnocení; výuka; komunikativní metody Available in the UPCE Library.
Lehrwerkanalyse

Autorka se v práci zabývá sestavením hodnotících kritérií na učebnice používané ve vyučování něměckého jazyka s ohledem a cílem komunikativního vyučování. Prác eobsahuje i analýzu učebnice "Tangram".

Havlisová, Zuzana; Čapek, Jan
Univerzita Pardubice, 2000

Der Innere Monolog im Schaffen von Arthur Schnitzler
Prusková, Marcela; Sieberová, Ilona
2000 - German
Diplomová práce pojednává o technice vnitřního monologu v tvorbě rakouského spisovatele a dramatika Arthura Schnitzlera. Autorka zachycuje a analyzuje tuto techniku v novelách "Leutnant Gustl" a "Fräulein Else". Všímá si též charakterů hlavních postav novel a společenských poměrů Vídně na počátku 20.století. Keywords: německá literatura; Schnitzler, Arthur; rozbor literárního díla; společnost; konvence; 20. století; Vídeň Available in the UPCE Library.
Der Innere Monolog im Schaffen von Arthur Schnitzler

Diplomová práce pojednává o technice vnitřního monologu v tvorbě rakouského spisovatele a dramatika Arthura Schnitzlera. Autorka zachycuje a analyzuje tuto techniku v novelách "Leutnant Gustl" a ...

Prusková, Marcela; Sieberová, Ilona
Univerzita Pardubice, 2000

Die Modalverben im Deutschen in ausgewählten Lehrwerken
Musilová, Martina; Blažková, Iveta
1999 - German
Autorka se v práci zabývá německou gramatikou. Zaměřuje se na slovesa, která v první části dělí podle různých hledisek. Následně uvádí časování a význam modálních sloves. V poslední části hodnotí zpracování tematiky modálních sloves jako učební látky v učebnicích "Wer, Wie, Was" a " Heute Haben wir Deutsch". Keywords: němčina; Gramatika; modální slovesa; učebnice; pedagogika Available in the UPCE Library.
Die Modalverben im Deutschen in ausgewählten Lehrwerken

Autorka se v práci zabývá německou gramatikou. Zaměřuje se na slovesa, která v první části dělí podle různých hledisek. Následně uvádí časování a význam modálních sloves. V poslední části hodnotí ...

Musilová, Martina; Blažková, Iveta
Univerzita Pardubice, 1999

Präpositionen im Deutschen
Hradcová, Pavlína; Stružinská, Jitka
1999 - German
Práce se zabývá použitím předložek v němčině. Teoretická část poskytuje nutné výchozí teoretické informace, na něž potom navazuje empirická sonda, která se zaměřuje na počet a výskyt předložek v různých stylech jazyka. Keywords: němčina; předložky; použití Available in the UPCE Library.
Präpositionen im Deutschen

Práce se zabývá použitím předložek v němčině. Teoretická část poskytuje nutné výchozí teoretické informace, na něž potom navazuje empirická sonda, která se zaměřuje na počet a výskyt předložek v ...

Hradcová, Pavlína; Stružinská, Jitka
Univerzita Pardubice, 1999

Neue Tendenzen in der Deutschen Satzgliedstellung
Krejčíková, Lenka; Matušková, Lenka
1999 - German
Práce se týká nových tendencí ve slovosledu německé věty. Autorka popisuje základní pravidla pořádku slov. Na základě příkladů z literatury uvádí nejčastěji se vyskytující nové tendence. Keywords: němčina; Gramatika; slovosled; příklady Available in the UPCE Library.
Neue Tendenzen in der Deutschen Satzgliedstellung

Práce se týká nových tendencí ve slovosledu německé věty. Autorka popisuje základní pravidla pořádku slov. Na základě příkladů z literatury uvádí nejčastěji se vyskytující nové tendence.

Krejčíková, Lenka; Matušková, Lenka
Univerzita Pardubice, 1999

Vater - Sohn - Konflikt in den Werken von Franz Kafka
Hašplová, Kateřina; Sieberová, Ilona
1999 - German
Autorka se v práci zabývá vztahem zástupce pražské německé literatury Franze Kafky a jeho otcem Hermannem Kafkou. Zajímá se i o to, jakým způsobem se jejich vztah promítl do Kafkova díla, a to zejmena do děl " Dopis otci" a "Ortel". Keywords: německá literatura; Kafka, Franz; otec; vztahy Available in the UPCE Library.
Vater - Sohn - Konflikt in den Werken von Franz Kafka

Autorka se v práci zabývá vztahem zástupce pražské německé literatury Franze Kafky a jeho otcem Hermannem Kafkou. Zajímá se i o to, jakým způsobem se jejich vztah promítl do Kafkova díla, a to zejmena ...

Hašplová, Kateřina; Sieberová, Ilona
Univerzita Pardubice, 1999

Gebrauch der Artikelwörter in der deutschen Sprache
Jungvirtová, Ivana; Stružinská, Jitka
1999 - German
Autorka se v práci zabývá použitím členů v německém jazyce. Keywords: němčina; Gramatika; členy; použití Available in the UPCE Library.
Gebrauch der Artikelwörter in der deutschen Sprache

Autorka se v práci zabývá použitím členů v německém jazyce.

Jungvirtová, Ivana; Stružinská, Jitka
Univerzita Pardubice, 1999

Grammatik im kommunikativen Fremdsprachenunterricht
Švihálková, Romana; Matušková, Lenka
1999 - German
Autorka se v práci zabývá úlohou gramatiky v komunikativní metodě vyučování. Keywords: Komunikace; němčina; Gramatika; komunikativní metody; vizuální pomůcky Available in the UPCE Library.
Grammatik im kommunikativen Fremdsprachenunterricht

Autorka se v práci zabývá úlohou gramatiky v komunikativní metodě vyučování.

Švihálková, Romana; Matušková, Lenka
Univerzita Pardubice, 1999

Saar im Spiegel seiner Novellen mit Mährenmotiv
Řádová, Monika; Sieberová, Ilona
1999 - German
Diplomová práce se týká odrazu Saarova života v jeho novelách s moravským motivem. Keywords: rakouská literatura; realismus; novely; Saar, Ferdinand von Available in the UPCE Library.
Saar im Spiegel seiner Novellen mit Mährenmotiv

Diplomová práce se týká odrazu Saarova života v jeho novelách s moravským motivem.

Řádová, Monika; Sieberová, Ilona
Univerzita Pardubice, 1999

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases