Number of found documents: 73
Published from to

Dopad směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu na činnost knihoven a repozitářů
Myška, Matěj
2019 - English
Pro činnost knihoven a repozitářů jsou z nově přijaté směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu nejrelevantnější ustanovení týkající se výjimek a omezení. Tento příspěvek se ale zaměří na ostatní ustanovení (zejména opatření k dosažení řádně fungujícího trhu v oblasti autorského práva, tj. zprofanovaný čl. 17, týkající se užívání chráněného obsahu poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online a čl. 15. týkající se práv k publikacím). Příspěvek podává přehled a kritický rozbor možného dopadu těchto ustanovení a analyzuje možnosti českého zákonodárce při jejich implementaci. For libraries and repositories, the articles regulating new exceptions and limitations are the most relevant in the newly adopted Directive on Copyright in the Digital Single Market. This contribution however will focus on other provisions (in particular measures to achieve a well-functioning market for copyright, i.e. Article 17, concerning the use of protected content by online content-sharing service providers and Article 15 on protection of press publications). The paper gives an overview and a critical analysis of the potential impact of these provisions and explores the possibilities of the Czech legislator in their implementation. Keywords: jednotný digitální trh; Digital Single Market; šedá literatura; knihovny; digitální knihovny; autorské právo Available in the NTK library.
Dopad směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu na činnost knihoven a repozitářů

Pro činnost knihoven a repozitářů jsou z nově přijaté směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu nejrelevantnější ustanovení týkající se výjimek a omezení. Tento příspěvek se ale zaměří ...

Myška, Matěj
Národní technická knihovna, 2019

CLARIN-DSpace repozitář v LINDAT/CLARIN
Straňák, Pavel; Košarko, Ondřej; Mišutka, Jozef
2019 - English
Prezentujeme softwarové řešení a zkušenosti s provozem repozitáře pro jazyková data a nástroje pro zpracování přirozených jazyků - LINDAT/CLARIN. Představíme unikátní podporu licencování s důrazem na Open Access a to, jak podporujeme všechny 4 klíčové principy FAIR. Ukážeme vytváření záznamů včetně volby licence, jejich schvalování a publikaci editory, i prostředí pro administraci repozitáře včetně definice licencí, jejich podepisování a kontroly přístupu. Ukážeme také integrace repozitáře s dalšími službami a provozní statistiky. We will present a software solution for and experience in running a digital repository for language data and natural language processing tools - LINDAT/CLARIN. We will present unique support for licensing with an emphasis on Open Access, and how we support all 4 key FAIR principles. We will show the submission workflow including license choice, approval and publishing or submissions by editors, as well as the repository administration environment including license definition, signing and access control. We will also present repository integration with other services, and statistics of operation. Keywords: datový repozitář; citace dat; softwarové nástroje; výměna metadat; integrace služeb; jazyková data; data repository; data citations; software tools; metadata exchange; service integration; community standards; language data; digitální knihovny; otevřený software; licence Available in the NTK library.
CLARIN-DSpace repozitář v LINDAT/CLARIN

Prezentujeme softwarové řešení a zkušenosti s provozem repozitáře pro jazyková data a nástroje pro zpracování přirozených jazyků - LINDAT/CLARIN. Představíme unikátní podporu licencování s důrazem na ...

Straňák, Pavel; Košarko, Ondřej; Mišutka, Jozef
Národní technická knihovna, 2019

The conundrum of resource sharing in Zimbabwe
Chisita, Collence Takaingenhamo; Fombad, Madeleine
2019 - English
Resource sharing has gained impetus among academic libraries as they seek novel and innovative ways to provide for the dynamic and complex needs of users. Zimbabwe is not an exception to the global trend of resource sharing in support of teaching, learning and research as evidenced by the establishment of sector-specific library consortia. This article explores the challenges and opportunities encountered by academic libraries in their endeavour to provide quality services. It will examine how library consortia, namely the Zimbabwe University Library Consortia (ZULC) and the College and Research Libraries of Zimbabwe (CARLC), have been able to provide for the information needs of their users at a time when budgets are low or inadequate and subscription costs to journals remain unaffordable. The article will examine the extent to which library consortia are exploiting information and communication technologies (ICTs) and trendy initiatives, for example Open Access (OA). It will also examine how academic libraries, through resource sharing platforms, have been able to exploit ubiquitous technologies and build on from the traditional interlibrary loan (ILL). The article will recommend a strategy based on a model to strengthen access to scholarship through resource sharing. Keywords: resource sharing; library cooperation; networking; informační prameny; knihovny; kooperace; otevřený přístup Available in the NTK library.
The conundrum of resource sharing in Zimbabwe

Resource sharing has gained impetus among academic libraries as they seek novel and innovative ways to provide for the dynamic and complex needs of users. Zimbabwe is not an exception to the global ...

Chisita, Collence Takaingenhamo; Fombad, Madeleine
Národní technická knihovna, 2019

Digital possibilities in international interlibrary lending
Clasen, Nicole
2019 - English
The German interlibrary loan service is a good and solid basic solution for the supply of literature between libraries within Germany and some other countries. It has proven itself both nationally and internationally. But in what form will it be needed in the future? Which digital possibilities does it offer our users regarding delivery or electronic media? Copyright law in Germany promises to have the right answers to the demands of modern digital working and studying. But does the copyright law also make this possible for German interlibrary lending? German libraries have the advantage that only a few countries worldwide have a copyright that contains a special section for interlibrary lending, and Germany is one of them. However, this positive effect does not make it easier for foreign libraries. Keywords: Německo; digitální výpůjčky; interlibrary loan; Germany; digital lending; meziknihovní výpůjční služby; elektronické dodávání dokumentů; autorské právo Available in the NTK library.
Digital possibilities in international interlibrary lending

The German interlibrary loan service is a good and solid basic solution for the supply of literature between libraries within Germany and some other countries. It has proven itself both nationally and ...

Clasen, Nicole
Národní technická knihovna, 2019

Meeting users in their spaces
Connaway, Lynn Silipigni; Cyr, Chris; Gallagher, Peggy; Hood, Erin M.; Brannon, Brittany; Holloway, Jay
2019 - English
OCLC Research has been studying how individuals get their information and resources and how they engage with technology for almost two decades. We have learned that convenience often is one of the factors that most drives individuals’ decisions for getting information and resources. However, convenience is a moving target and is dependent upon the context and situation of the individual’s need. Many factors will influence the decision-making process, such as how quickly the information or resource is needed, how important that information is to the individual need, and how much effort is required to get access to the information or resource. Our findings indicate that individuals often do not consider the library as the first place to get information and sometimes do not consider libraries at all. This often is attributed to the complexity and misunderstanding of library processes for acquiring resources and to not knowing resources or options for accessing and acquiring these resources through the library. Many individuals opt for open content since it is easy to discover and readily and quickly available in full-text. We have conducted semi-structured individual interviews with undergraduate and graduate/post graduate students and faculty in Australia and the U.S. to identify how they discover, access and acquire resources and why they make these choices and decisions, including their format preferences. We also have conducted focus group interviews with resource sharing and ILL librarians in Australia and the U.S. to identify their workflows and to discuss ideas to improve these processes to better meet the needs of their users. The findings from these interviews provide ideas for enhancing the discovery to delivery experience for both users and librarians. Keywords: informační chování; information behaviour; informační prameny; akvizice; vyhledávání informací; knihovny Available in the NTK library.
Meeting users in their spaces

OCLC Research has been studying how individuals get their information and resources and how they engage with technology for almost two decades. We have learned that convenience often is one of the ...

Connaway, Lynn Silipigni; Cyr, Chris; Gallagher, Peggy; Hood, Erin M.; Brannon, Brittany; Holloway, Jay
Národní technická knihovna, 2019

Project ReShare
Dethloff, Nora; Ibbotson, Ian; Rose, Kristina; Thompson, Sydney
2019 - English
The ReShare Community is a group of libraries, information organizations, and developers, with both commercial and non-commercial interests, who came together in 2018 to create a new and open approach to library resource sharing systems. Libraries have long established protocols and agreements among local, regional, national, and international networks to provide discovery and access to print and digital resources, extending the use and value of each library’s collection exponentially. However, current resource sharing solutions leave much to be desired. The marketplace has been characterized by stagnating technology, closed or siloed environments, and a consolidation of commercial options, leaving consortia to desire a fresh start; a re-imagined infrastructure that promotes an increased ability to innovate, experiment, and communicate across diverse library systems (ILS, discovery, resource sharing, etc.) and more sustainably pursue shared collection development and print retention initiatives. ReShare aims to inject new life into the space by developing a community-owned, modular resource sharing platform, enabling libraries and consortia to place library users at the center, from discovery, to request management and fulfillment. Project ReShare’s key differentiator is its foundation as a wholly community-owned solution. This approach offers libraries and commercial partners a fundamentally new model for shaping collections and connecting people with what they need, by greatly deepening our ability to collaborate and develop systems responsive to the needs of libraries and their users. In this paper, members of the Project ReShare Steering Committee and Product Management Team explore the frustrations with the current resource sharing environment, share perspectives on the importance of community-owned, open source tools, and discuss the benefits of this type of collaboration for the library community at large. The paper tells the story of Project ReShare, including how it is being developed, how the community has grown, and the potential for this new resource sharing solution. Keywords: projekt ReShare; sdílení zdrojů; společenství; project ReShare; community-owned; resource sharing; interlibrary loan; informační prameny; meziknihovní výpůjční služby; otevřený software Available in the NTK library.
Project ReShare

The ReShare Community is a group of libraries, information organizations, and developers, with both commercial and non-commercial interests, who came together in 2018 to create a new and open approach ...

Dethloff, Nora; Ibbotson, Ian; Rose, Kristina; Thompson, Sydney
Národní technická knihovna, 2019

UKRR – a collaborative collection management strategy
Appleyard, Andrew
2019 - English
The British Library is one of the greatest research libraries in the world. It holds in excess of 150 million items, from original print newspapers to manuscripts, books, journals sound recordings and unique personal archives. The collection is both historic and contemporary bringing together the nation’s memory for the purpose of cultural appreciation and research. In terms of meeting its defined purposes1, the British Library (BL) must transform to meet the current and future needs of research demands because the way in which society seeks knowledge has changed. The traditional library is one of card catalogues and reference numbers that navigate the researcher in an analogue world to the knowledge they seek. Nowadays researchers expect the data and content in their hands anywhere, in dynamic and social spaces, rejecting the past norms of formal research establishments. As the BL adjusts to accommodate this need it must still maintain access to its print collections and of course preserve them for future generations. The UK Research Reserve (UKRR) project set the ambitious target of saving 100km of shelf space within University Libraries by de-duplicating low use print journals on the premise that a master, accessible copy is held by the BL. This collaboration between the BL, UK Higher Education and (formerly) the Higher Education Funding Council for England (HEFCE) has subsequently delivered 128km of library shelf space amounting to £29m in capital savings, and over £18m in recurring estate management costs. This paper describes the evolution of the new access and preservation approach building on the UKRR project outcomes. It will explain how print preservation and access can fit harmoniously alongside a digital strategy reflecting the need for a wider access model that democratises access to content whilst ensuring preservation for future generations. It will also contextualise the approach as part of the national Library’s mandate and why the combination has proven to be a recipe of success. Keywords: deduplikace; de-duplication; budovy knihoven; periodika; knihovní fondy; ochrana informačních fondů; kooperace Available in the NTK library.
UKRR – a collaborative collection management strategy

The British Library is one of the greatest research libraries in the world. It holds in excess of 150 million items, from original print newspapers to manuscripts, books, journals sound recordings and ...

Appleyard, Andrew
Národní technická knihovna, 2019

A progressive approach to reducing barriers to resource sharing
Askey, Dale; Jong, CJ de; Koufogiannakis, Denise
2019 - English
The University of Alberta Library (UAL) holds one of the largest collections in Western Canada and recently opened a storage facility with capacity for five million volumes. UAL’s collection and staffing capacity make us a significant net lender of materials to other libraries. Being cognizant of this role, UAL is attempting, via consortial bodies at the local, provincial, regional, and national levels, to advance a progressive approach to resource sharing by reducing administrative burden and strategically working towards new ways of resource sharing via digital means. This presentation outlines our context and approach, offering a sense of adaptability and scalability that could be replicated in other contexts. Scaling and extending the work UAL does at the provincial level to the regional and national level requires us to demonstrate a high degree of commitment to our partners. Often, net lenders can be hesitant to open the gates to their collections for fear of creating unmanageable demand. We accept that risk and, in general, are trying to develop a stronger sense of risk tolerance. One strategy we pursue is to remove barriers in resource sharing, via concrete actions such as the elimination of fees that generate small amounts of income from lending, longer and more flexible loan periods, and controlled digital access to unique materials. UAL is developing digitization priorities in part to support this practice, facilitating greater access to our consortial partners and anyone needing access to materials we may uniquely hold. Within a complex global environment, UAL continues to look for ways to reduce barriers to information, and to share our resources widely in keeping with our University’s raison d’etre of “uplifting the whole people”. Keywords: sdílení zdrojů; resource sharing; interlibrary loan; meziknihovní výpůjční služby; kooperace Available in the NTK library.
A progressive approach to reducing barriers to resource sharing

The University of Alberta Library (UAL) holds one of the largest collections in Western Canada and recently opened a storage facility with capacity for five million volumes. UAL’s collection and ...

Askey, Dale; Jong, CJ de; Koufogiannakis, Denise
Národní technická knihovna, 2019

Analysis of the development direction of a conceptual academic library resource sharing service based on a case study of DXY
Niu, Xiaofei; Zhang, Ling; Han, Li
2019 - English
Under a global environment characterized by open and complex information, academic library resource-sharing practitioners should observe the information-service market beyond a “library-oriented” setting and rethink the development direction of the service. To investigate this issue, this paper presents an analysis of the development trajectory and characteristics of DXY, a Chinese information service enterprise. This study also discusses the development of academic library resource-sharing service from three dimensions, namely, service targets, service contents, and service roles. Findings show that the academic library resource-sharing practitioners should break through the traditional cognitive framework of “academic users on campus” and “document providers,” and furthermore, consider upgrading the service to assume a comprehensive role as information sharer, information connector, and platform operator simultaneously. This change will enable the move toward a knowledge service orientation. Keywords: propojená data; vytěžování dat; vytěžování informací; information mining; data mining; linked data; information connection; informační prameny; meziknihovní výpůjční služby; elektronické dodávání dokumentů; otevřený přístup Available in the NTK library.
Analysis of the development direction of a conceptual academic library resource sharing service based on a case study of DXY

Under a global environment characterized by open and complex information, academic library resource-sharing practitioners should observe the information-service market beyond a “library-oriented” ...

Niu, Xiaofei; Zhang, Ling; Han, Li
Národní technická knihovna, 2019

Aside from payment
Babaryka-Amelchanka, Veranika; Muravitskaya, Ryma; Shakura, Natallia
2019 - English
In order to provide users quality information in conjunction with the optimization of financial costs for information resources of the library, they use the opportunity of free acquisition and actively develop cooperation with other libraries and information centers in the field of document changing and resource sharing. In I.S. Lupinovich Belarus Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus there is functional system which includes, along with paid opportunities, mechanisms for free replenishment of its fund and mutual use of documents. Free acquisition of the fund is possible both thanks to acts regulated by the state and the National Academy of Sciences of Belarus, and through the development of partnerships with other libraries, organizations, and individuals through international exchange of documents, function of FAO depository, and receiving literature as a gift. The mutual use of resources is based on national and international interlibrary lending, participation in the World Network of Agricultural Libraries, and cooperation agreements with other libraries. The existing mechanisms contribute to ensuring access of Belarusian users to the world information resources on agriculture, as well as integration of the national sectoral information into the world information space with reduced financial costs. Keywords: volně dostupné zdroje; FAO depozitář; sdílení zdrojů; AGLINET; Bělorusko; free sources; FAO depository; resource sharing; AGLINET; Belarus; international interlibrary loan; informační prameny; mezinárodní meziknihovní výpůjční služby Available in the NTK library.
Aside from payment

In order to provide users quality information in conjunction with the optimization of financial costs for information resources of the library, they use the opportunity of free acquisition and ...

Babaryka-Amelchanka, Veranika; Muravitskaya, Ryma; Shakura, Natallia
Národní technická knihovna, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases