Number of found documents: 779
Published from to

Open Access at Charles University: opportunities and challenges
Římanová, Radka; Panchártek-Suchá, Lucie; Konvalinka, Jan
2019 - English
Conference paper about current state of Open Access at Charles University, Action Plan for OA and possible OA models. Keywords: Univerzita Karlova; Charles University; gold open access; otevřený přístup Available in the NTK library.
Open Access at Charles University: opportunities and challenges

Conference paper about current state of Open Access at Charles University, Action Plan for OA and possible OA models.

Římanová, Radka; Panchártek-Suchá, Lucie; Konvalinka, Jan
Národní technická knihovna, 2019

Open Access - Seeking balance: summary of day one
Hnátková, Eva
2019 - English
Konferenční příspěvek rekapitulující aktivity iniciativy Open Science, organizace Eurodoc, přístup Open Science na Karlově univerzitě a plán S. Keywords: otevřený přístup Available in the NTK library.
Open Access - Seeking balance: summary of day one

Konferenční příspěvek rekapitulující aktivity iniciativy Open Science, organizace Eurodoc, přístup Open Science na Karlově univerzitě a plán S.

Hnátková, Eva
Národní technická knihovna, 2019

Aktuální informace z oblasti zvukových dokumentů aneb jak na to
Horová, Iva; Malinová, Iva
2019 - Czech
Prezentace přináší základní informace o oblasti historie zvukových dokumentů, o aktuální situaci z hlediska zpracovávání a péče o ně v ČR. Seznamuje s hlavními současnými projekty tj. s portálem Virtuální národní fonotéka a s Novým fonografem a s dotačními programy. The presentation brings basic information about the history of audio documents, the current situation in terms of processing and care in the Czech Republic. It introduces the main current projects - the portal Virtual National Phonoteque and the New Phonograph and grant programs usabel for libraries. Keywords: zvukové dokumenty; projekty; historie nahrávání zvuku; průzkumy; audio documents; projects; audio recording history; surveys; grants Available in the NTK library.
Aktuální informace z oblasti zvukových dokumentů aneb jak na to

Prezentace přináší základní informace o oblasti historie zvukových dokumentů, o aktuální situaci z hlediska zpracovávání a péče o ně v ČR. Seznamuje s hlavními současnými projekty tj. s portálem ...

Horová, Iva; Malinová, Iva
Národní technická knihovna, 2019

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

When there’s only one
Eighmy Brown, Melissa; Smith, Austin; Thompson, Hilary H.
2019 - English
Electronic theses and dissertations (ETDs) are one of the many resources interspersed throughout the current environment of online content. The past two decades have witnessed a shift from print to electronic theses and dissertations and an accompanying growth in university mandates requiring deposit of ETDs in institutional repositories. While these changes should have paved the way for unfettered online access, barriers such as embargoes requested by the author and vendor licensing restrictions have also emerged, hampering access to these unpublished works. Likewise, policies governing cataloging, deposit, and repository access may differ widely across institutions, adding further complexity to the landscape. Interlibrary Loan practitioners are looking for ways to share this unique content and help users navigate the terrain despite the obstacles. This presentation will explore recent trends in thesis requesting and fulfillment using borrowing and lending requests for theses and dissertations from two U.S. public research universities, along with the perspectives of colleagues at peer institutions. These data sets demonstrate that the demand for these materials extends across borders, raising the question: how can we encourage the sharing of ETDs on a global scale? The authors hope their research on the accessibility of theses and dissertations will inform the international academic community on ways to improve the sharing of these important institutional assets, including raising awareness of the need for a policy and workflow that permits controlled ILL lending of embargoed ETDs that mirrors lending of print dissertations. Keywords: interlibrary loan; embargo; meziknihovní výpůjční služby; vysokoškolské práce; disertace Available in the NTK library.
When there’s only one

Electronic theses and dissertations (ETDs) are one of the many resources interspersed throughout the current environment of online content. The past two decades have witnessed a shift from print to ...

Eighmy Brown, Melissa; Smith, Austin; Thompson, Hilary H.
Národní technická knihovna, 2019

International interlibrary loan in a changing environment
Munson, Kurt; Thompson, Hilary H.
2019 - English
In 2019 the American Library Association (ALA) Reference & User Services Association’s Sharing and Transforming Access to Resources Section (RUSA STARS) International Interlibrary Loan Committee conducted its fourth survey of international interlibrary loan policies and practices. This survey was widely distributed to libraries worldwide, in coordination with IFLA’s Document Delivery & Resource Sharing Section, including for the first time translations in six of the seven official IFLA languages. While reusing questions from prior survey instruments allowed for longitudinal analysis of quantitative data, the 2019 survey also included new open response questions that delve deeper into how the global library community can build upon its success in sharing resources across borders in order to improve this service for future users. On behalf of the committee, the authors will present select survey results, focusing on the evolving role of international ILL in an increasingly complex resource discovery and delivery ecosystem. Data-informed strategies to overcome challenges currently facing this service and to optimize global delivery solutions will be shared. Keywords: průzkum; interlibrary loan; survey; mezinárodní meziknihovní výpůjční služby Available in the NTK library.
International interlibrary loan in a changing environment

In 2019 the American Library Association (ALA) Reference & User Services Association’s Sharing and Transforming Access to Resources Section (RUSA STARS) International Interlibrary Loan Committee ...

Munson, Kurt; Thompson, Hilary H.
Národní technická knihovna, 2019

Beyond Academic Support
Chodounská, Alena; Ryzhkov, Alexey
2019 - English
This case study from National Library of Technology in Prague describes the use of customer relation management (CRM) software by the User Support Team in order to keep a record of provided academic support services provided and—most importantly—to ensure continuous improvement and appropriate analysis of these services. The CRM system helps to identify gaps in student support services, and inspires the development of new services. It is also used to enhance peer-to-peer personal knowledge exchange within the team. Last but not least, the essence and value of our support has been “materialized” in the form of the CRM system and can be easily communicated with our stakeholders. Keywords: řízení vztahů se zákazníky; informační služby; případové studie; Národní technická knihovna; CRM; information services; case studies; National Library of Technology Available in the NTK library.
Beyond Academic Support

This case study from National Library of Technology in Prague describes the use of customer relation management (CRM) software by the User Support Team in order to keep a record of provided academic ...

Chodounská, Alena; Ryzhkov, Alexey
Národní technická knihovna, 2019

Virtuální národní fonotéka - podpora spolupráce
Malinová, Iva; Horová, Iva
2019 - English
Od loňského roku má Národní technická knihovna v Praze ve své správě unikátní databázi záznamů zvukových nosičů uložených v českých institucích - Virtuální národní fonotéku. Tato databáze a portál sdružuje na jednom místě záznamy z institucí různého typu - knihovny, komerční vydavatelství (nejvýznamnější je spolupráce s vydavatelstvím Supraphon), Český rozhlas, Česká televize i soukromí sběratelé. Uživatelé portálu mohou zjistit, která instituce vlastní požadovanou nahrávku, a následně stojí na křižovatce s několika směry: mohou do instituce zajít a nahrávku si poslechnout či půjčit, mohou si díky odkazu poslechnout ukázku nahrávky, mohou si nahrávku zakoupit na e-shopu vydavatele či si mohou zobrazit digitalizovanou verzi dané nahrávky. Portál v současnosti obsahuje asi 500 tis. metadatových záznamů od 24 dodavatelů. Díky navázané spolupráci můžeme realizovat také další návazné projekty. Ve spolupráci s vydavatelstvím Supraphon jsme připravili pro uživatele naší knihovny novou službu - mohou na přístupových bodech v budově NTK poslouchat nahrávky z produkce Supraphonu na svých mobilních zařízeních. Našimi cíli pro nejbližší 2 roky je zejména navázat spolupráci s dalšími dodavateli záznamů do VNF a připravit novou verzi portálu tak, aby splňoval kritéria moderní a bezpečné databáze. Vzhledem ke společné historii našich dvou zemí uvítáme také spolupráci od slovenských knihoven a dalších partnerů v oblasti zvukových dokumentů. Last year, the National Library of Technology of the Czech Republic became the new administrator of the Virtual National Phonoteque (VNP). This unique database is the aggregator of audio documents stored in Czech institutions. The portal collects metadata across different types of institutions: libraries, archives, museums, commercial publishers, Czech Radio, Czech Television and even private collectors, making them all accessible in one location. Visitors to the portal can use it to locate metadata records for the item of interest, thereafter finding themselves with several options: to visit the owner of the audio to listen to it there or borrow it, to buy it in the publisher’s e-shop, or to view and listen digitised version directly. The portal currently contains about one and a half million metadata records and pools data from 24 suppliers. Thanks to our established collaborations we are now undertaking more projects and working towards taking the next steps. In cooperation with Supraphon we have made a new service for NLT visitors, who have exclusive direct access to the Supraphon Digital Archive, allowing them to listen music via headphones and on mobile devices from within our library. Our immediate targets for next two years are to involve and cooperate with more suppliers to enrich the VNP´s content, and to develop a new version of the portal to meet all the criteria of a modern, secure database. Given our common history, we are open to collaboration with slovak libraries and other institutions, with regards to sound recordings. Keywords: Virtuální národní fonotéka; zvukové dokumenty; kulturní dědictví; Visegrádská skupina; Virtual National Phonoteque; sound records; cultural heritage; The Visegrad Group Available in the NTK library.
Virtuální národní fonotéka - podpora spolupráce

Od loňského roku má Národní technická knihovna v Praze ve své správě unikátní databázi záznamů zvukových nosičů uložených v českých institucích - Virtuální národní fonotéku. Tato databáze a portál ...

Malinová, Iva; Horová, Iva
Národní technická knihovna, 2019

Virtuální národní fonotéka jako sektorový agregátor zvukového kulturního dědictví
Malinová, Iva; Horová, Iva
2019 - Czech
Národní technická knihovna je od r. 2018 správcem a provozovatelem Virtuální národní fonotéky (VNF). Z pověření Ministerstva kultury pro VNF vyplývá také povinnost plnit funkci sektorového agregátora pro oblast zvukových dokumentů ve vztahu k chystanému národnímu informačnímu kulturnímu portálu. Původním a základním posláním VNF je být agregovanou databází metadat zvukových dokumentů, s odkazy do lokálních portálů a katalogů institucí různého typu a s informacemi o podmínkách dostupnosti požadovaných nahrávek. Usilujeme o to, aby se VNF ubírala i dalšími směry, které by rozvíjely tyto primární funkce tak, aby se Fonotéka stala vstupním bodem pro zájemce o problematiku zvukových dokumentů a přispěla k záchraně a prezentaci národního zvukového kulturního dědictví. Zde se neobejdeme bez spolupráce s dalšími partnery v oblasti zvukových dokumentů. Keywords: Virtuální národní fonotéka; VNF; zvukové dokumenty; kulturní dědictví; Czechiana; Europeana; sektorový agregátor; Virtual national phonoteque; VNF; audio documents; cultural heritage; Czechiana; Europeana; sector aggregator Available in the NTK library.
Virtuální národní fonotéka jako sektorový agregátor zvukového kulturního dědictví

Národní technická knihovna je od r. 2018 správcem a provozovatelem Virtuální národní fonotéky (VNF). Z pověření Ministerstva kultury pro VNF vyplývá také povinnost plnit funkci sektorového agregátora ...

Malinová, Iva; Horová, Iva
Národní technická knihovna, 2019

Open Access: the science that is not visible, does not exist
Amaro, Bianca
2019 - English
The importance of open access to make known and recognized in the world of science. The vocation of Latin America in open access to scientific information. Brazil, a success story. Keywords: otevřený přístup; otevřená věda; Brazílie; open access; open science; Brazil Available in the NTK library.
Open Access: the science that is not visible, does not exist

The importance of open access to make known and recognized in the world of science. The vocation of Latin America in open access to scientific information. Brazil, a success story.

Amaro, Bianca
Národní technická knihovna, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases