Number of found documents: 100
Published from to

Monitoring kontaminovaných míst
Seidlová, Jana
2022 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; hyperspektrál; multispektrál; skládka; remote sensing data; hyperspectral; multispectral; landfill Available in a digital repository NRGL
Monitoring kontaminovaných míst

Seidlová, Jana
CENIA, 2022

Využití metod dálkového průzkumu země pro stanovení závadných látek v obálkách stavebních objektů
Polák, Mojmír
2022 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; hyperspektral; azbest; remote sensing data; hyperspectral; azbest Available in a digital repository NRGL
Využití metod dálkového průzkumu země pro stanovení závadných látek v obálkách stavebních objektů

Polák, Mojmír
CENIA, 2022

Correlation between Sentinel-1 radar data, Sentinel-2 multispectral data and ground measurement reference data for soil moisture monitoring
Batrlová, Iva; Seidlová, Jana
2020 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; Sentinel 1; Sentinel 2; vlhkost půdy; remote sensing data; Sentinel 1; Sentinel 2; soil moisture Available in a digital repository NRGL
Correlation between Sentinel-1 radar data, Sentinel-2 multispectral data and ground measurement reference data for soil moisture monitoring

Batrlová, Iva; Seidlová, Jana
CENIA, 2020

Korelace mezi radarovými daty Sentinel-1, multispektrálními daty Sentinel-2 a referenčními daty pozemního měření pro monitorování půdní vlhkosti
Batrlová, Iva; Seidlová, Jana
2020 - Czech
Keywords: data dálkového průzkumu; Sentinel 1; Sentinel 2; vlhkost půdy; remote sensing data; Sentinel 1; Sentinel 2; soil moisture Available in a digital repository NRGL
Korelace mezi radarovými daty Sentinel-1, multispektrálními daty Sentinel-2 a referenčními daty pozemního měření pro monitorování půdní vlhkosti

Batrlová, Iva; Seidlová, Jana
CENIA, 2020

EO4FoodSecurity
Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří
2020 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; Sentinel 2; výnos; remote sensing data; Sentinel 2; yield Available in a digital repository NRGL
EO4FoodSecurity

Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří
CENIA, 2020

Using Sentinel 1 data and IoT technology for analysis of soil moisture
Seidlová, Jana; Batrlová, Iva
2020 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; Sentinel 1; radar; vlhkost půdy; remote sensing data; Sentinel 1; radar; soil moisture Available in a digital repository NRGL
Using Sentinel 1 data and IoT technology for analysis of soil moisture

Seidlová, Jana; Batrlová, Iva
CENIA, 2020

Využití ArcGIS Pro při zpracování dat reportingu Směrnice o čištění městských odpadních vod
Kvapil, Jiří
2020 - Czech
Keywords: data dálkového průzkumu; ArcGIS Pro; odpadní vody; remote sensing data; ArcGIS Pro; wastewater Available in a digital repository NRGL
Využití ArcGIS Pro při zpracování dat reportingu Směrnice o čištění městských odpadních vod

Kvapil, Jiří
CENIA, 2020

Earth Observation for monitoring of regional food supplies deviations
Seidlová, Jana; Batrlová, Iva; Kvapil, Jiří
2020 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; Sentinel 1; Sentinel 2; vlhkost půdy; remote sensing data; Sentinel 1; Sentinel 2; soil moisture Available in a digital repository NRGL
Earth Observation for monitoring of regional food supplies deviations

Seidlová, Jana; Batrlová, Iva; Kvapil, Jiří
CENIA, 2020

Informační systém – Archiv satelitních dat
Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
2020 - Czech
Keywords: data dálkového průzkumu; Copernicus; Sentinel-2; remote sensing data; Copernicus; Sentinel-2 Available in a digital repository NRGL
Informační systém – Archiv satelitních dat

Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
CENIA, 2020

Nové metody pro hodnocení plnění strategických dokumentů MŽP (MEHOSTRADO)
Havránek, Miroslav
2020 - Czech
Keywords: evaluace; strategické dokumenty; změna klimatu; Státní politika životního prostředí; Národní akční plán adaptace na změnu klimatu; evaluation; strategic documents; climate change; State Environmental Policy; National Action Plan for Adaptation to Climate Change Available in a digital repository NRGL
Nové metody pro hodnocení plnění strategických dokumentů MŽP (MEHOSTRADO)

Havránek, Miroslav
CENIA, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases