Number of found documents: 25
Published from to

Studium antimikrobiálních a antifungálních vlastností peptidů izolovaných z hmyzu a jejich derivátů
Kodedová, Marie; Sychrová, Hana
2014 - Czech
Pomocí biofyzikálních a mikrobiologických metod jsme studovali účinky peptidů na soubor patogenních a nepatogenních kvasinek The activity of peptides against pathogenic and non-pathogenic yeast species was studied with the use of biophysical and microbiological methods Keywords: Candida; antifungal activity; peptides Available at various institutes of the ASCR
Studium antimikrobiálních a antifungálních vlastností peptidů izolovaných z hmyzu a jejich derivátů

Pomocí biofyzikálních a mikrobiologických metod jsme studovali účinky peptidů na soubor patogenních a nepatogenních kvasinek...

Kodedová, Marie; Sychrová, Hana
Fyziologický ústav, 2014

Vývoj radiometrických metod pro stanovení enzymových aktivit jodothyronin dejodas: Vliv antidepresiva fluoxetinu na aktivity dejodas typu 1,2 a 3 v mozku potkana
Pavelka, Stanislav
2010 - Czech
Účelem předkládané práce bylo zjištění experimentálních podmínek a vypracování korektních metod pro radiometrická měření enzymových aktivit jodothyronin dejodas typu 1, 2 a 3. Specielně pak použití těchto vypracovaných metod pro sledování účinků antidepresiva fluoxetinu (Prozac) na metabolismus tyreoidálních hormonů u laboratorního potkana The objectives of the present study were to establish valid assay conditions for measurement of the types 1, 2 and 3 iodothyronine deiodinases activities, and to use the radiometric enzyme assays especially to follow the effects of antidepressant drug fluoxetine (Prozac) on the metabolism of thyroid hormones in the rat Keywords: antidepressant drug; deiodinase; radiometric assay Available at various institutes of the ASCR
Vývoj radiometrických metod pro stanovení enzymových aktivit jodothyronin dejodas: Vliv antidepresiva fluoxetinu na aktivity dejodas typu 1,2 a 3 v mozku potkana

Účelem předkládané práce bylo zjištění experimentálních podmínek a vypracování korektních metod pro radiometrická měření enzymových aktivit jodothyronin dejodas typu 1, 2 a 3. Specielně pak použití ...

Pavelka, Stanislav
Fyziologický ústav, 2010

Vliv genotypu a lokality na růst a vývoj kořenového systému řepky ozimé
Bláha, L.; Vyvadilová, M.; Janáček, Jiří
2009 - Czech
Z dosud získaných výsledků vyplývá, že kromě lokality má na růst a vývoj kořenové soustavy vliv také odolnost odrůd vůči abiotickým stresorům v době klíčení.Genotypy, které jsou klasifikované jako odolnější vůči stresorům již při klíčení za nepříznivých podmínek ( nedostatek vody, sucho, vysoká teplota), mají i kvalitnější kořenový systém po vysetí a během následujícího vegetačního období na testovaných lokalitách The basic aim of presented work was analysis of root development of different oilseed rape cultivars at two localities. Obtained results show large influence of localities on the root development. The genotypes with good germination under unfavourable conditions (lack of water, drought, high temperature) develop stronger root system i.e. volume and length of the roots after sowing and during following vegetation period at studying localities Keywords: winter oilseed rape; root system; stress tolerance Available at various institutes of the ASCR
Vliv genotypu a lokality na růst a vývoj kořenového systému řepky ozimé

Z dosud získaných výsledků vyplývá, že kromě lokality má na růst a vývoj kořenové soustavy vliv také odolnost odrůd vůči abiotickým stresorům v době klíčení.Genotypy, které jsou klasifikované jako ...

Bláha, L.; Vyvadilová, M.; Janáček, Jiří
Fyziologický ústav, 2009

Řešení problémů analýzy obrazu pomocí minima totální variance
Janáček, Jiří
2009 - Czech
Práce je věnována řešení úloh analýzy obrazu minimalizací funkce složené z totální variace obrazu a Lp ztrátové funkce. Minimalizaci lze provést iterační metodou největšího spádu s výpočtem kroku založeným na nalezení minimálního řezu v grafu obrazových prvkù. Jako příklad je uvedena regularizace zašuměného obrazu a registrace mikroskopických obrazů fyzických řezů A solution of various problems in image analysis using concurrent minimization of total variation and Lp loss function is presented. The minimization is achieved by a steepest descend method using graph cut minimization in each step. Regularization of noisy image and registration of microscopic images of physical sections are demonstrated Keywords: total variation; minimal graph cut Available at various institutes of the ASCR
Řešení problémů analýzy obrazu pomocí minima totální variance

Práce je věnována řešení úloh analýzy obrazu minimalizací funkce složené z totální variace obrazu a Lp ztrátové funkce. Minimalizaci lze provést iterační metodou největšího spádu s výpočtem kroku ...

Janáček, Jiří
Fyziologický ústav, 2009

Studium kognitivních schopností zvířat a úlohy vyhýbání se místu
Stuchlík, Aleš; Petrásek, Tomáš; Rambousek, Lukáš; Valeš, Karel
2008 - Czech
Článek pojednává o základních metodách studia kognitivních schopností zvířat. Rovněž shrnuje dosavadní přínosy úloh vyhýbání se místu u laboratorních potkanů The paper describes basic methods and concepts in the studies of animal cognitive functions. It also summarizes recent assets and findings obtained with place avoidance tasks Keywords: memory; cognition; place avoidance Available at various institutes of the ASCR
Studium kognitivních schopností zvířat a úlohy vyhýbání se místu

Článek pojednává o základních metodách studia kognitivních schopností zvířat. Rovněž shrnuje dosavadní přínosy úloh vyhýbání se místu u laboratorních potkanů...

Stuchlík, Aleš; Petrásek, Tomáš; Rambousek, Lukáš; Valeš, Karel
Fyziologický ústav, 2008

Srdeční frekvence a protekce myokardu – experimentální aspekty
Ošťádal, Bohuslav
2008 - Czech
Snížení srdeční frekvence má protektivní efekt; bradykardie zvyšuje koronární průtok Low heart rate is maybe cardioprotective; bradycardia increases myocardial blood flow Keywords: heart rate; ischemia; protection Available at various institutes of the ASCR
Srdeční frekvence a protekce myokardu – experimentální aspekty

Snížení srdeční frekvence má protektivní efekt; bradykardie zvyšuje koronární průtok


Low heart rate is maybe cardioprotective; bradycardia increases myocardial blood flow

Ošťádal, Bohuslav
Fyziologický ústav, 2008

Individuální psychologická a historická přítomnost – v čase a pronásledování i odveta Židů v době druhé světové války
Radil, Tomáš
2007 - Czech
Nově definovaný psychologický jev „Individuální psychologické a historické přítomnosti v čase“ je odvozen z poznatků o mozkovém časování. Přispívá k vysvětlení trvání paměťových stop týkajících se historických katastrof The newly defined psychological phenomenon of „Individual Psychological Presence in Time“ is derived from knowledge concerning brain timing. It contributes to the explanation of duration of memory traces of historical catastrophes Keywords: psychological presence; historical timing Available at various institutes of the ASCR
Individuální psychologická a historická přítomnost – v čase a pronásledování i odveta Židů v době druhé světové války

Nově definovaný psychologický jev „Individuální psychologické a historické přítomnosti v čase“ je odvozen z poznatků o mozkovém časování. Přispívá k vysvětlení trvání paměťových stop týkajících se ...

Radil, Tomáš
Fyziologický ústav, 2007

Analýza konfokálních snímků vláknitých struktur
Janáček, Jiří; Saxl, Ivan; Mao, X. W.; Kubínová, Lucie
2007 - Czech
Příspěvek se zabývá analýzou 3D konfokálních snímků krevních vlásečnic pomocí digitálních filtrů, segmentace a mediální osy Aim of the paper is analysis of 3D confocal images of blood capillaries by digital filters, segmentation and medial axis extraction Keywords: capillaries; confocal microscopy; image analysis Available at various institutes of the ASCR
Analýza konfokálních snímků vláknitých struktur

Příspěvek se zabývá analýzou 3D konfokálních snímků krevních vlásečnic pomocí digitálních filtrů, segmentace a mediální osy...

Janáček, Jiří; Saxl, Ivan; Mao, X. W.; Kubínová, Lucie
Fyziologický ústav, 2007

Úloha transportéru mastných kyselin FAT/Cd36 v poruchách lipidového metabolismu a utilizace glokózy při inzulinové rezistenci
Kazdová, L.; Burešová, M.; Marková, I.; Pravenec, Michal
2006 - Czech
Účiky transgenního Cd36, exprimovaného exluzivně ve svalech, nebyly postačující ke zlepšení inzulinové rezistance adyslipidemie. Normální Cd36 tak musí být exprimován i v dalších tkáních, aby se projevily jeho příznivé účinky The role of transgenic Cd36 expressed exclusively in muscle tissue was not sufficient to ameliorate insulin resistance and dyslipidemia. Wild type Cd36 must be expressed in additional tissues to exert its beneficial effects Keywords: Transgenic SHR; Cd36; muscle Available at various institutes of the ASCR
Úloha transportéru mastných kyselin FAT/Cd36 v poruchách lipidového metabolismu a utilizace glokózy při inzulinové rezistenci

Účiky transgenního Cd36, exprimovaného exluzivně ve svalech, nebyly postačující ke zlepšení inzulinové rezistance adyslipidemie. Normální Cd36 tak musí být exprimován i v dalších tkáních, aby se ...

Kazdová, L.; Burešová, M.; Marková, I.; Pravenec, Michal
Fyziologický ústav, 2006

Biologická evoluce versus evoluční systémy: porovnání učení potkana a robota v dynamických prostorových úlohách srovnatelného typu
Telenský, Petr; Jiroutek, P.; Svoboda, Jan; Blahna, Karel; Bureš, Jan
2006 - Czech
Schopnost adaptivně reagovat na proměnlivé podmínky dynamicky se měnícího prostředí je vlastností, kterou nacházíme u přirozených i umělých "inteligentních systémů". Naše práce porovnává učení se živých (potkan) a neživých (autonomní mobilní robot řízený evolučním systémem) objektů ve stejném typu prostorových úloh. Výsledky získané "výcvikem" potkanů resp. robota budou pojednány ve zvláštních kapitolách Ability to adapt to a continuously changing environment is inherent both to natural and artificial "inteligent systems". Our paper presents comparison of spatial learning in the living being (rat) and artifitial object (autonomous mobile robot controled by evolutionary system) using a similarily defined task. Individual chapters are given on rat and robot learning Keywords: spatial cognition; robot; evolution Available at various institutes of the ASCR
Biologická evoluce versus evoluční systémy: porovnání učení potkana a robota v dynamických prostorových úlohách srovnatelného typu

Schopnost adaptivně reagovat na proměnlivé podmínky dynamicky se měnícího prostředí je vlastností, kterou nacházíme u přirozených i umělých "inteligentních systémů". Naše práce porovnává učení se ...

Telenský, Petr; Jiroutek, P.; Svoboda, Jan; Blahna, Karel; Bureš, Jan
Fyziologický ústav, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases