Number of found documents: 27
Published from to

Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova? Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, která se konala u příležitosti dvoustého výročí bitvy u Slavkova. Praha 28.-29. listopadu 2005
2006 - Czech
Konference se věnovala politickým, ideologickým, hospodářským, sociálním a kulturním důsledkům francouzského revolučního osvícenství na evropský vývoj v 19. století. The conference was devoted to the impact of French revolutionary Enlightenment on the European development in politics, ideology, economy, society, and culture. Keywords: history; modern Available at various institutes of the ASCR
Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova? Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, která se konala u příležitosti dvoustého výročí bitvy u Slavkova. Praha 28.-29. listopadu 2005

Konference se věnovala politickým, ideologickým, hospodářským, sociálním a kulturním důsledkům francouzského revolučního osvícenství na evropský vývoj v 19. století....

Historický ústav, 2006

Pozdně středověké testamenty v českých zemích. Prameny, metodologie a formy využití. Sborník příspěvků z konference uspořádané 30. listopadu 2005 Archivem hlavního města Prahy a Historickým ústavem Akademie věd České republiky
2006 - Czech
Sborník předkládá příspěvky z kolokvia „Pozdně středověké testamenty v českých zemích“ konaného 30. listopadu 2005 v Historickém ústavu AV ČR. Příspěvky zachycující zejména současný stav bádání o středověké testamentární praxi v Českých zemích. Proceedings of colloquium on “Late medieval testaments in the Czech Lands” which took place on 30 November 2005 in the Institute of History of the Academy of Sciences. The papers report on today's research of the practice of medieval last wills in the Czech Lands. Keywords: history; prosopography; last will Available at various institutes of the ASCR
Pozdně středověké testamenty v českých zemích. Prameny, metodologie a formy využití. Sborník příspěvků z konference uspořádané 30. listopadu 2005 Archivem hlavního města Prahy a Historickým ústavem Akademie věd České republiky

Sborník předkládá příspěvky z kolokvia „Pozdně středověké testamenty v českých zemích“ konaného 30. listopadu 2005 v Historickém ústavu AV ČR. Příspěvky zachycující zejména současný stav bádání o ...

Historický ústav, 2006

Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25. - 27. dubna 2005
2006 - Czech
Sborník obsahuje 103 konferenčních příspěvků přednesených v dubnu 2005 na 6. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně. Sympozia se zúčastnilo 115 badatelů z České republiky, Slovenska, Rakouska, Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Bulharska, kteří reprezentovali několik vědních oborů – historiografii, politologii, etnologii, literární vědu, kulturologii a jazykovědu. The collection includes 103 conference contributions presented at the 6th International Symposium of Balkan Studies held in Brno in April 2005. 115 researchers from the Czech Republic, Slovakia, Austria, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Bulgaria attended the symposium; the researchers represented several scientific disciplines – historiography, political science, ethnology, literary science, cultural science and linguistics. Keywords: Balkans studies sympozium Brno 2005; history, political science; etnography, literary science; culturology, linguistic Available at various institutes of the ASCR
Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25. - 27. dubna 2005

Sborník obsahuje 103 konferenčních příspěvků přednesených v dubnu 2005 na 6. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně. Sympozia se zúčastnilo 115 badatelů z České republiky, Slovenska, Rakouska, ...

Historický ústav, 2006

Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25. - 27. dubna 2005
2006 - Czech
Sborník obsahuje 103 konferenčních příspěvků přednesených v dubnu 2005 na 6. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně. Sympozia se zúčastnilo 115 badatelů z České republiky, Slovenska, Rakouska, Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Bulharska, kteří reprezentovali několik vědních oborů – historiografii, politologii, etnologii, literární vědu, kulturologii a jazykovědu. The collection includes 103 conference contributions presented at the 6th International Symposium of Balkan Studies held in Brno in April 2005. 115 researchers from the Czech Republic, Slovakia, Austria, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Bulgaria attended the symposium; the researchers represented several scientific disciplines – historiography, political science, ethnology, literary science, cultural science and linguistics. Keywords: Balkans studies sympozium Brno 2005; history, political science; etnography, literary science; culturology, linguistic Available at various institutes of the ASCR
Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25. - 27. dubna 2005

Sborník obsahuje 103 konferenčních příspěvků přednesených v dubnu 2005 na 6. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně. Sympozia se zúčastnilo 115 badatelů z České republiky, Slovenska, Rakouska, ...

Historický ústav, 2006

Dvory a rezidence ve středověku
2006 - Czech
Sborník příspěvků ze zasedání na téma dvory a rezidence ve středověku. Sympozium of articles from conference with main theme Courts and residences during middle ages. Keywords: history; courts; residences Available at various institutes of the ASCR
Dvory a rezidence ve středověku

Sborník příspěvků ze zasedání na téma dvory a rezidence ve středověku.


Sympozium of articles from conference with main theme Courts and residences during middle ages.

Historický ústav, 2006

Historická krajina a mapové bohatství Česka. Prameny, evidence, zpřístupňování, využívání. Praha 25. ledna 2006
2006 - Czech
Ve sborníku jsou prezentovány materiály z konference, zabývající se současnými trendy výzkumu na poli historické geografie, kartografie a environmentálních dějin. The issue presents materials from the workshop dealing with nowadays trends of research on the field of historical geography, cartography and environmental history Keywords: historical geography; cartography; environmental history Available at various institutes of the ASCR
Historická krajina a mapové bohatství Česka. Prameny, evidence, zpřístupňování, využívání. Praha 25. ledna 2006

Ve sborníku jsou prezentovány materiály z konference, zabývající se současnými trendy výzkumu na poli historické geografie, kartografie a environmentálních dějin....

Historický ústav, 2006

Srdce Ježíšovo. Teologie - symbol - dějiny
2005 - Czech
Sborník referátů z konference Srdce Ježíšovo. Teologie - symbol - dějiny. The collections of works from the conference The Heart of Jesus. Theology - symbol - history. Keywords: theology; conferences Available at various institutes of the ASCR
Srdce Ježíšovo. Teologie - symbol - dějiny

Sborník referátů z konference Srdce Ježíšovo. Teologie - symbol - dějiny.


The collections of works from the conference The Heart of Jesus. Theology - symbol - history.

Historický ústav, 2005

Political Culture in Central Europe (10th – 20th Century). Part I: Middle Ages and Early Modern Era
2005 - English
A collection of studies on history of political culture in the kingdoms of Bohemia, Poland and Hungary and in the Habsburg Monarchy in the 10th to 18th century. Soubor studií o dějinách politické kultury v Českém, Polském a Uherském království a v Habsburské monarchii v rozpětí od 10. do 18. století. Keywords: History; Political Culture; Central Europe Available at various institutes of the ASCR
Political Culture in Central Europe (10th – 20th Century). Part I: Middle Ages and Early Modern Era

A collection of studies on history of political culture in the kingdoms of Bohemia, Poland and Hungary and in the Habsburg Monarchy in the 10th to 18th century....

Historický ústav, 2005

Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v Českých zemích (1500-1619). Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.-8. prosince 2000 v Praze
Pánek, Jaroslav; Janiš, Dalibor; Malý, K.
2001 - Czech
24 studií napsaných 21 českými, rakouskými, německými, polskými a slovenskými historiky k dějinám ústavního vývoje Čech, Moravy, Slezska, Rakouska, Bavorska, Saska, Polska, Litvy a Maďarska v raném novověku. Hlavními tematy jsou společnost a právo; ústavní záruky "bonum commune", sociální pořádek a církevní svoboda; česká konfederace z r. 1619 a politický systém Střední Evropy v 17. století. Twenty-four studies written by twenty-one Czech, Austrian, German, Polish and Slovak historians on the history of constitutional development of Bohemia, Moravia, Silesia, Lusatia, Austria, Bavaria, Saxony, Poland, Lithuania and Hungary in the early modern period. The main problems are society and law; constitutional guarantees of the "bonum commune", social order and religious liberty; the Bohemian Confederation of 1619 and the political system of Central Europe in the 17th century. Keywords: history; 1500-1619; constitutionalism; law history Available at various institutes of the ASCR
Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v Českých zemích (1500-1619). Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.-8. prosince 2000 v Praze

24 studií napsaných 21 českými, rakouskými, německými, polskými a slovenskými historiky k dějinám ústavního vývoje Čech, Moravy, Slezska, Rakouska, Bavorska, Saska, Polska, Litvy a Maďarska v raném ...

Pánek, Jaroslav; Janiš, Dalibor; Malý, K.
Historický ústav, 2001

Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. Sborník příspěvků z konference Češi nebo Moravané? K vývoji národního vědomí na Moravě, konané dne 28. 2. 2001 v Brně
Vlček, Radomír; Malíř, J.
2001 - Czech
Vývoj národního vědomí na Moravě od středověku po dnešek. The evolution of the national consciousness in Moravia from the Middle ages until now. Keywords: history; national issues; Moravia Available at various institutes of the ASCR
Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. Sborník příspěvků z konference Češi nebo Moravané? K vývoji národního vědomí na Moravě, konané dne 28. 2. 2001 v Brně

Vývoj národního vědomí na Moravě od středověku po dnešek.


The evolution of the national consciousness in Moravia from the Middle ages until now.

Vlček, Radomír; Malíř, J.
Historický ústav, 2001

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases